zaterdag, februari 12, 2005

Pfffft....

De reacties op de kleine mediastorm – pfffft....het is eigenlijk meer een ambetante, zeurderige mediamotregen – die mijn ‘Stalin’- tirade heeft veroorzaakt variëren in toon en stijl. Er is bittere haat maar er zijn ook warme steunbetuigingen, er is leedvermaak van een handvol gefrustreerde wannabe’s, ik hoor en lees ook veel prietpraat.
Zo lees ik op het weblog van Jurgen Verstrepen: ‘Patrick De Witte, van Deng en de Pvda’. De Pvda??? Waar haalt ’t Windekind der poldernazi’s dàt in vredesnaam vandaan? Ik ben nooit lid geweest van eender welke politieke partij. In mijn positie is een partijkaart immers ongeveer even nuttig als een aambeeld in een zweefvliegtuig. Een opportunist als Verstrepen zou dat toch moeten inzien.
Het gaat er bij die lui schijnbaar maar niet in dat iemand met volle overtuiging tegen het extreem-rechts gedachtengoed kan zijn zonder een al of niet verborgen politieke agenda. Of beter: zo proberen ze het te laten lijken. Het zal vast aan mijn stuntelige schrijfstijl liggen, maar de essentie van mijn ‘Stalin’-stukje is sommigen blijkbaar ontgaan, met name: het Belang heeft geen enkel steekhoudend argument om hun weigering om de Auschwitz-motie in het Europees Parlement te ondertekenen goed te praten. Geen enkel. Ze weigeren die motie te ondertekenen enkel en alleen omdat de partij nu eenmaal bulkt van de Roelanden Raes en omdat de harde kern van hun achterban in besloten kring vaker de rechterarm strekt dan op de dienst Kinesitherapie van het UZ, afdeling Nazorg Na Elleboogbreuk. Dus hadden ze een clevere uitleg nodig.
Hun officiële uitleg ging als volgt: ‘Zulke teksten worden misbruikt tegen partijen die strijden voor de Europese waarden en de Europese volkeren’ en verder ging het van ‘ het nationaal-socialistisch regime was zo misdadig als andere socialistische regimes....’, dat laatste is een duidelijke verwijzing naar Stalin.
Wat het eerste deel van hun uitleg betreft: de Walen zijn ook een 'Europees volk'.
Wat deel twee betreft: lees nog eens de ‘Stalin’-column, ik ga het niet blijven uitleggen.
Daags nadien kon men - als reactie op de voor de hand liggende vraag ‘waarom weigert het Belang de holocaust te veroordelen?’ en bij uitbreiding de logische suggestie ‘omdat ze die Holocaust diep in hun hart feitelijk niet eens zo’n slecht idee vonden’ - schuimbekkend geschreven stukjes over Stalin en de socialisten lezen op internetforums en in de lezersbrievenrubriek van de kranten. Ik verdenk het Belang er zelfs van dat ze hun aanhang via mail hebben gebriefd: als men over die Auschwitz-motie lastige vragen stelt, haal er dan Stalin en Pol Pot bij...
De Belang-strategie is werkelijk doorzichtiger dan een dia van een glasraam, voorstellende een doorschijnend négligé-met-een-lamp-erachter: zoek altijd naar een puur politiek argument om vervelende vragen, aanvallen op de partij en beschimpingen van linkse zijde te counteren. Zoals ze na hun veroordeling wegens racisme hebben gedaan. Toen stonden ze te roepen dat het hier onmiskenbaar om een politieke afrekening ging. Waardoor ze zich weer in hun favoriete positie van underdog konden nestelen. Of neem hun houding tegenover Blokwatch. Volgens het Belang worden de touwtjes daar ook al door de Pvda in handen genomen. Wat een pertinente leugen is. Altijd is de suggestie: wie tegen ons is, is vast extreem-links. Nee, nee, nee. Wie tegen jullie is, is in de eerste plaats weldenkend.
De Belang-strategie leidt er nu zelfs toe dat little old moi ook als extreem links moet worden bestempeld. En dan nog door dezelfde windbuil die mij tot mijn niet geringe verbazing enkele jaren geleden – hij is het vast vergeten – na een debat in een hogeschool om mijn telefoonnummer vroeg omdat hij ‘mijn visie op de media heel interessant vond’. Naar het schijnt is men bij het Belang nogal trots op ’t Windekind. Zoals men trots kan zijn op een nieuwe puist op zijn rug, wellicht.
En aan die flurk die er zijn dode grootvader bijhaalde: uw opa ligt nu zodanig in zijn graf te tollen, dat als we er een turbine op aansloten, hij heel Antwerpen van stroom kon voorzien.

35 opmerkingen:

Anoniem zei

Ondertussen ga ik hier ééns een oud tekstje van me via copy en paste zetten om het hier dan zelf ééns te herlezen.Misschien is het wel een goed en relevant tekstje.Ik zal het zelf ook ééns nagaan.

Naar men zegt was er iets aan de hand met bepaalde onderdelen van de massa van de aarde 438.876.754.399.074.274.665.243.809.800.752.143.789.080.939.987.436.875.446.156.229.519.126.729.595.162.918.429.671.597.517.121.715.269.286.892.951.586.295.112.519.519.729.751.972.171.595.112.952.862.895.975.796.197.519.751.719.529.287 eeuwen tot de macht
846.546.841.984.354.950.651.295.449.519.095.095.005.959.527.209.770.349.529.579.590.991.165.410.205.649.822.031.319.020.995.109.057.519.269.595.767.164.794.921.309.509.846.516.712.101.209.874.000.980.651.069.806.504.060.049.804.080.049.840.650.698.401.654.286 geleden.De onderdelen vormen samen wat men nu de vlaamse bodem noemt.Maar toen was er een gewichtje op die onderdelen en dat was dan het menselijk dna dat daar van ergens anders op terecht kwam.En dat dna was marokkaans.En daarvoor was er nog geen dna van ergens anders daarop terechtgekomen.Kun je nagaan wat er 50.000 miljard jaar later gebeurt is.Want een simpel indrukwekkend koolstof14 testje blijft natuurlijk maar simpel indrukwekkend.En hoe zat het met het eerste vlaamse dna dat van ergens anders op aardse bodem is geraakt?De aarde moet toen wel tijdelijk onderdeel van een nog veel grotere massa geweest zijn via genoegzaam bekende splitsingstest op die welbepaalde periode.2 dominoblokjes,1 in elke hand,tegen elkaar drukken en terug uit elkaar halen,x aantal keer en x geteld en onthouden,naar de wetenschapper in de kamer ernaast gaan,de blokjes op tafel gooien en de wetenschapper berekent de x met zijn equipment,handig,splitsingstest.Wel dat vlaamse dna kwam terecht op een gebied dat nu een stukje bodem in een oceaan is,de vlaming is op meer voorspelbare bodem terechtgekomen.Het debat naar het belang van een eigen volk met eigen bodem op de éérste plaats zou wel ééns wet kunnen worden.En ondertussen is het debat nog niet be-eindigd.

En ondertussen luisteren we al ééns naar een sample van een al iets grotere plaat op mijn log

Anoniem zei

Verspil er uw asem niet aan, my good man. De enige reden waarom de Vlaamsche fascisten zoveel lawaai maken, is omdat ze wéten dat ze geen poot hebben om op te staan. Laten we serieus zijn: na 25 jaar onafgebroken campagne voeren, met cadeaus zoals de stiefmoederlijke behandeling van Vlamen in het oude België, de sociale verrotting in de steden en het wereldwijd opkomende moslimfundamentalisme, is minder dan één zesde van de bevolking achter je krijgen eigenlijk geen resultaat om over naar Solbad Hal te schrijven. Geen wonder dat die flurken steeds meer mensen het stemrecht willen ontzeggen: zo is het niet moeilijk om een 'meerderheid' te halen. Fuck them and the horse they rode in on.

We gaan die lui niet van de een op de andere dag kwijtspelen: geen twintig (pdw)'s en geen honderd Blokwatchen kunnen dat voor elkaar krijgen. En eigenlijk: ik wìl ze ook niet kwijt. Ze horen bij een democratisch bestel zoals een druiper bij onbesuisd seksueel verkeer. Wat we daarentegen niét niet moeten laten gebeuren, is dat die druiper zichzelf ineens als multiresistent antibiotica begint te verkopen en ondertussen de échte antilichaampjes uitschakelt. Mijn metaforenmolen rammelt ondertussen als een bus Parkinsonpatiënten die met platte banden de muur van Geraardsbergen oprijdt,maar u weet hopelijk wel waar ik heen wil.
En wat Jürgen Verstrepen betreft: ik denk dat hij het gewoon niet kon hebben door jou, een Vlaamse mediafiguur die wél impact heeft gehad en die nooit zijn gebrek aan succes als claim to fame heeft moeten gebruiken, als raté te worden bestempeld. Maar helaas voor hem heb ik hier nog een ouwe verkiezingsfolder van het VB liggen, van nog vòòr der Jürg officieel lid van die partij was, waarin hij ons oproept om voor hem te stemmen omdat... "Ze hebben mijn microfoon en mijn camera afgepakt". Geen wonder dat het VB hem vooral als window dressing gebruikt: iets anders dan de mannelijke pendant van Anke Vander Meersch is die hele Verstrepen eigenlijk niet. Dus lig er niet van wakker (pdw). Wat ik mij ondertussen afvraag: doet Buadé(e) mee aan de nieuwe Skyblasters?

Anoniem zei

PDW schrijft tirades waar ik ook nog hartelijk mee kan lachen. Zet ze alsjeblief in je volgende bijdrage voor DNW weer te kakken. Blijf hameren op die spijker. Ze zit al goed. Ze moet er alleen nog dieper in.

Patrick zei

Yup, Buadee doet uiteraard mee, àlle originele leden zijn terug, op Yves na die dood is, en dus een goeie reden heeft om niet mee te doen. En voor je eraan denkt: nééééé Neverbeendead.....

Anoniem zei

Wie behoort het privilege van de herhaling toe?

De onontsnapbare herhaling.
Hier eerst de definitie:
In het oneindige universum bestaan alleen massas vanwege in het bezit van een gewicht.De rest zijn leegtes of niets.Dit tweede wordt vaak omschreven als saaie herhaling in tijd.

Het eerste kent enkel twee fenomenen.Bewegende en stilstaande massas.De natuurkunde zegt dat beide enkel vanuit zichzelf bekeken enkel zichzelf willen zijn.Klinkt wel logisch.De stilstaande worden vaak als saaie herhaling omschreven en de bewegende als niet saai.

In het oneindige universum is dan de enige definitie van niet saai de verwijzing naar een massa die beweegt.That's it,the revelation of a so called big mystery.

Nu,als men als schrijver die het saaie schuwt,de herhaling van de beschrijving van het niet saaie,dat maar in 1 zinnetje kan beschreven worden,en dus op zich ook al lang saai is,wil vermijden,kan men altijd aan definitie uitbreiding doen.

Maar houdt het wel logisch natuurlijk.

Anoniem zei

man man wat een zootje. Denk je nu echt dat je enig gevaar loopt met op dergelijk platvoerse manier tegen het Vlaams Belang te fulmineren? Niets, nada, nichts: je staat gewoon aan de kant van het establishment beste PDW, een salonrebel in de letterlijke betekenis van het woord. De mening van kerk, koning en kapitaal napraten verder kom je niet.
Jurgen Verstrepen heeft tenminste echt z'n nek uitgestoken, jij zit lekker veilig achter het hek een grote bek op te zetten.
En je schrijfstijl is pompeus, dat ook nog ja.

Anoniem zei

Jurgen Verstrepen zijn nek uitgestoken? Interessant.

Ik moet een vergadering van de Nederlandse taalunie hebben gemist: die waarin besloten werd dat 'zijn nek uitsteken' voortaan betekent: de luistercijfers van je marginale radioprogramma proberen op te krikken door plat op je buik te gaan en in plaats van degelijk reportagewerk of diepgravende interviews te brengen, klakkeloos de plat populistische, polariserende, simplistische toer op te gaan in een pretentieuze personality show. En daarbij vergeten dat je voor een 'personality show' persoonlijkheid nodig hebt.

Of nog: er een ego op na houden dat zo groot en tegelijk zo kwetsbaar is dat het niet in je bolle hoofd opkomt, dat drie keer je programma kwijtraken gewoon betekent dat dat programma langs geen kanten deugt.
Of bekakt genoeg zijn om als 'onafhankelijke' op de lijst van een extremistische partij te gaan staan - nadat je van de bonsaïfuhrer zelf de garantie op een goeie plaats hebt gekregen - en in afwachting van de verkiezingen alvast lippendienst te gaan bewijzen aan je nieuwe broodheren op een blog die behalve de links naar blote vrouwen absoluut niks voorstelt. Of nog: voetvolk voor het VB proberen te ronselen op diezelfde blog, met in het verlanglijstje onder meer de vereiste om 'te kunnen graven in het verleden van politici' en 'onopvallend te kunnen opereren'. En die oproep dan nog aantrekkelijk proberen te maken door een financiële tegemoetkoming als een wortel aan een stok voor de neus van eventueel daar in tuinende idioten te laten bengelen: "Oke, als je echt die witte(!) raaf bent..."

Of is 'zijn nek uitsteken', geloven dat 'vrije meningsuiting' betekent: je eigen blog censureren en zelf klakkeloos de standpunten van Dewinter napraten - in iets vlotter Nederlands met hier en daar een 'whatever' erin gemixt - op de schaarse momenten dat er binnen het VB over iets gediscussieerd kan worden?

Of is het: pas officieel lid van een partij worden als je verkozen én geïnstalleerd als parlementair bent?
Of: een parlementaire wedde opstrijken en daarvoor absoluut niks in de plaats presteren, behalve af en toe eens roeptoeter van Dewinter spelen?

Als dàt allemaal betekent dat je 'je nek uitsteekt' dan ben ik benieuwd wat onze anonieme vriend hierboven denkt dat 'je huikje naar de wind zetten' betekent. De bocht van Verstrepen is gewoon de voortzetting van een oude Vlaamse traditie:

Die van mislukkelingen die status, invloed en een inkomen proberen te krijgen op de rug van 'de Vlaamse zaak', en die zich, omdat ze te lam of te dom zijn om zelf iets te betekenen, laten meevoeren in de slipstream van andermans fascistische koortsdromen. Zelfs origineel kun je deze hedendaagse Max Blokzijl dus niet noemen.
Flor Grammens maakte zijn handen tenminste nog vuil.
(Pak uw 'nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging' en uw 'Geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog' er bij om te weten wat ik hiermee bedoel).

Anoniem zei

@ Anynomous

Een salonrebel in de LETTERLIJKE betekenis van het woord? Slaat PDW dan wekelijks zijn inboedel aan stukken?

Je verdediging van Jurgen "ik geil op Franse nieuwslezeresjes" Verstrepen is voor mij dan ook even hol als de anus van de vrouw die zonet het wereldrecord anal gangbang heeft verbroken.

Anoniem zei

Steeds leuk om zien hoe verzuurd die linkse pseudo-wereldverbeteraars steeds zijn.
Keep up the good work! Zonder jullie en urbanus zou ik nooit zo hard kunnen lachen.

Anoniem zei

Trieste en voorspelbare move, Cnut. Eerst hier wat over (pdw) komen melken, en als je dan tegenwind krijgt, was het allemaal maar 'om te lachen'. Een zwaktebod, het verbale equivalent van een staart tussen je benen.

Lees je eigen opmerkingen over (pdw) nog eens na, beste vriend, voor je anderen etiketjes als 'verzuurd' gaat opplakken, en lees je jongste worp als je wil weten hoe een 'pompeuze schrijfstijl' er uit ziet. En als we het over salonrebellen moeten gaan hebben, laten we dan het curriculum / palmares van de heer Verstrepen eens naast dat van de heer De Witte leggen. Ik ben er vrij gerust in, wie uiteindelijk het zwaarst gaat wegen. Lach u gezond, maar vergeet niet met wié je eigenlijk lacht.

Anoniem zei

@Cnut

Dat exemplaar van 'Elseviers scheldwoordenboek, editie 1964' moet nu toch écht terug naar de bibliotheek.

Anoniem zei

Hugo Coveliers wil het ontlenen.

Anoniem zei

over zwaktebod gesproken: de "progressieve" azijnzuipers hebben blijkbaar iets met schuttingtaal en nazi's.
Zoek anders de relatie eens op tussen jullie geliefde socialisten en de nazi's zo rond 1940.
En anno 2005 nog steeds lopen schermen met concentratiekampen en fascisten is de beste demonstratie van Godwin's Law. Indien niet bekend, zeker eens opzoeken. Over zwaktebod gesproken.

Anoniem zei

Ach, ach, anonieme helden toch.
Tegenwind? Dit was begot mijn eerste posting hier.
Naast verzuring nu ook al last van paranoia? Echte PDW-klonen dus.

Enne... ik zei nergens dat het om te lachen was. Enkel dat pdw en zijn klonen hier LACHWEKKEND zijn. Misschien dat woordenboekje toch niet té ver weg steken? :-)

Anoniem zei

quote "Je verdediging van Jurgen "ik geil op Franse nieuwslezeresjes" Verstrepen is voor mij dan ook even hol als de anus van de vrouw die zonet het wereldrecord anal gangbang heeft verbroken"

Toch mooi hoe de PDW-slaafjes het taalgebruik van Su Maximo Lider na-apen. Vergelijkingen die origineel waren in de hoogdagen van jullie verlopen leider, met name de jaren '70, zijn dit nu helaas niet meer. En wat PDW er ook van zegt: socialisten hebben wel degelijk iets met Stalin, zie ook het bezoek van SS uit H. aan die andere communistische leider Maximo Lider, Fidel C.
Links flirt nu eenmaal graag met totalitaire regimes, dat is al langer bekend...

Anoniem zei

Leg mij nu eens in simpele, van stupide slogans, mank lopende pogingen tot 'satire' die u vandaag zelfs niet meer tot op de lezerspagina van 't Pallieterke zouden brengen, en tendentieuze woordenkramerij gespeende taal uit, beste vriend, wat in 's hemelsnaam het verband is tussen Fidel Castro en Josef Stalin. Ik zal u een hint geven, in de vorm van een meerkeuzevraag. Komt-ie:

De uitspraak "Ik ben gefascineerd door Stalin" sierde rond de jaarwisseling de 'eindejaarsvraagjes' van een grote Vlaamse krant. Is die uitspraak afkomstig van:

a) Steve Stevaert

b) Patrick De Witte

c) Frank Vanhecke

(esac ym tser I ne mo si djit wU .c :si droowtna etsiuj teh)

Hou het toch gewoon bij zeiken over Neruda of Ché: dan heb je tenminste kans dat er nog één of andere schietgrage neonazi in je praatjes trapt.

Of waarom niet over Pol Pot begonnen? Jaruzelski? Gomolka? Honecker? Piet Fluwijn en Bolleke? Ze hebben allemaal net zo veel te maken met het socialisme van vandaag als Stalin. En dat socialisme van vandaag, mijn goede en ietwat traag van begrip zijnde vriend, heeft op zijn beurt weer geen bal, niks, nada, niente, nichts, zéro en nothing te maken met de houding die elk redelijk mens tegenover de Vlaamse fascisten aanneemt.

Of zijn Yves Leterme, Herman Decroo, Geert Bourgeois, Hugo Claus, Axl Peleman, Tom Lanoye, Marc Spruyt, Gert Van Cleemput, Etienne Vermeersch en de rest van die vijf miljoen Vlamingen allemaal Stalinisten?

Anoniem zei

Jullie kunnen hier dan wel stoer en laatdunkend komen doen - alsof 'Knut Noordland' in de telefoongids staat - maar in al jullie nonchalante 'het raakt ons toch niet'-attitude draaien jullie nog steeds om de hete brij heen: het stinkende potje dat de cocktail is van het weigeren de Auschwitz-resolutie goed te keuren en het bij de minste zweem van kritiek op jullie heldhaftige leider meteen op commando als gedresseerde hondjes over Stalin te beginnen miepen.

Anoniem zei

het stond misschien niet in De Morgen of Humo maar Vanhecke heeft wel degelijk duidelijk afstand genomen van de holocaust. De resolutie zoals ze er lag was echter de zoveelste poging van zuur-links om de genocide te recuperen ten nadele van het Vlaams Belang.
Stel je voor dat er een resolutie zou komen over de 120 miljoen doden van het communisme en bij uitbreiding iedereen die zich nog durft associeren met datzelfde politiek bestel, zou de SP.A het goedkeuren denk je? Toch niet nadat SS zich als een loops hondje is gaan aanschuren tegen Fidels been zeker? Of na de talrijke snoepreisjes van SP.A- en PS-mandatarissen naar Noord-Korea? Of na Spitaels die openlijk de USSR steunde?
Laat me toch niet lachen!

Anoniem zei

schermen met termen
jongetjes onder elkaar
haar, heb arbermen
moeder komt weer niet klaar
(maar ze kan wel weer wassen)d@b

Anoniem zei

Zo, Frank Vanhecke heeft afstand genomen van de holocaust. Nou nou, wat fraai van hem. Wat wil je nu? Dat Frank een kus van de juffrouw krijgt, een aai over zijn bol een glimmende Jonagold?

Toeval of niet: ik heb Frank Vanhecke ook 'afstand' horen nemen van de holocaust. Hij klonk net zo overtuigend als Michael Jackson toen die beweerde dat hij maar één keer plastische chirurgie had ondergaan.

Hij zei, in de aanloop naar de jongste verkiezingen, letterlijk: "ALS de holocaust inderdaad heeft plaatsgevonden, dan zou ik dat een verschrikkelijke gebeurtenis vinden" (radio 1, 10/06/2004).

Waarmee hij ongeveer evenveel 'afstand' van de holocaust nam als de afstand tussen een deskundig aangebrachte streep 'mastiek' sorry, stopverf, en een venterglas. Way to go, Frank!

Een paar maanden eerder, terwijl Frank zijn speech aan het inoefenen was, stond de hele subtop van het VB (VBJ-voorzitter en VB-webmaster Hans Verreyt op kop) luidkeels de lof van VNV-kopstuk Staf Declercq staan zingen in Steenstraete. Declercq en het VNV waren zoals je weet koplopers in de collaboratie met de Duitsers, ze werkten mee aan de jodenvervolging in Vlaanderen, en Staf Declercq zelf was een rabiate antisemiet. Overigens zong deze maand nog een VB'er de lof van die andere zwarte, Joris Van Severen, in het VB-blaadje. Maar dat zal ook wel een 'links vod' zijn zeker?

Wat je suggestie betreft, dat het Europees parlement de Auschwitz-resolutie enkel en alleen heeft aangenomen om die arme schlemielen van het VB een kloot af te trekken: Zo lust ik er nog wel een.
Laat MIJ vooral verder lachen, ik kom zo langzamerhand niet meer bij van jullie gekronkel. Dat krijg je dus, als je, liever dan op basis van de waarneembare werkelijkheid je éigen conclusies te formuleren, je wereldbeeld laat afhangen van de praatjes van een handjevol beroepsracisten die met het ontkennen van het evidente hun dik belegde boterham verdienen.

Anoniem zei

Als we dan toch de jaren '40 erbij sleuren, laten we het dan ook eens hebben over de Belgische Werklieden Partij, voorloper van de SP.A ofte de links-correcten.
Onder leiding van De Man en Van Acker wilden ze toch maar mooi in de pro-nazi eenheidspartij stappen.
Alleen omdat Hitler de USSR binnenviel ging het feest niet door. Collaborateurs avant la lettre.
Hoor je daar nog iets over in de PC pers? Uiteraard niet want dat past niet in het plaatje.

En waarom krijg ik de indruk dat PDW himself alle replies zit te posten? Het is ofwel dat, ofwel heeft hij een schare slaafse kinkels gekweekt die elke 3 zinnen dezelfde afgezaagde vergelijkingen maken en dezelfde slappe mei '68 retoriek hanteren.

Anoniem zei

Hoe is het toch in godsnaam mogelijk? Kortzichtigheid alom en een totaal gebrek aan wederzijds respect. Beide kampen, kom uit jullie ivoren torens, iedereen heeft boter op het hoofd. Niets zo makkelijk als in het verleden te leven. Al wat telt is de huidige situatie en ook nu is niet alles rozengeur en maneschijn. Niet bij de sossen, niet bij de behangers, niet bij de groenen, niet bij de tsjeven en niet bij de p van de a en anderd partijen, bewegingen, groeperingen, ... Plat opportunisme, geldbejag, pessimisme en negativisme vieren hoogtij in alle politieke en maatschappelijke geledingen en het wordt tijd dat daar eens iets aan veranderd. Is dat nu zo moeilijk om respectvol met elkaar om te gaan, open te staan voor ieders ideeën, elkaar met degelijk onderbouwde argumenten in plaats van drogredenen van antwoord te dienen en met zijn allen te streven naar een betere wereld voor ons en onze nakomelingen? En neen, ik ben geen liefdeskind van Moeder Teresa en Pater Damiaan (in tijd trouwens onmogelijk). Gewoon iemand die het beste voor heeft met ons allemaal. Ja, ook behangers, sossen, tsjeven en ander politiek al dan niet correct volk.

Anoniem zei

Je krijgt de indruk dat alle replies van (pdw) zelf komen, omdat je denkt dat hij niks beters te doen heeft dan een nutteloze poging te ondernemen om een handjevol hardleerse pipo's tot in het oneindige van antwoord te dienen, ter meerdere eer en glorie van hun ego en zonder dat hun vastgeroeste overtuiginkje er ook maar een milimeter door opschuift richting ratio. Dat is helaas niet het geval: je moet het dus met mij stellen.

We hebben het hier trouwens helemaal niet over de jaren veertig: het gaat over wat de heren Vanhecke en Dewinter en hun hielenlikkende kliek vandààg allemaal uit hun spijkerbotten slaan. En meer nog over wat ze (willen) doen.
Waarom denk je dat Filip Dewinter in de jaren tachtig ineens volop de anti-migrantenkaart is gaan spelen? Omdat dat toen stemmen trok. Nu dat een beetje verbrand is, komen ze aankakken met een leeuw en de Vlaamse kleuren, en doen ze voor de éérste keer in veertig jaar alsof Brussel-Halle-Vilvoorde hen iets kan verdommen. Je hoeft geen hoogvlieger te zijn om te ruiken dat hier iets aan de knikker is. Wàt het precies is, kan je zien op www.blokwatch.be : ironisch genoeg de enige site waar - ondanks de 112 VB-sites - hun programma wél degelijk uit de doeken wordt gedaan.

Tenzij je liever naar Jurgen Verstrepens collectie okkazie playmates gaat kijken, natuurlijk.

Anoniem zei

ik zie helemaal geen 'beide kampen', ik zie verschillende kampen, zoals vroeger met de cowboys en de indianen, de cowboys van high chaparral tegen de cowboys van bonanza en die samen dan weer tegen de cowboys van village people en al die cowboys samen tegen de indianen, behalve winnetou, want die deed samen met old shatterhand, maar karl may blijkt dan weer een duitser, net als karl marx, maar die woonde toch in engeland, enfin, geeft mekaar een kusje, ja, ook gij daar, lelijke rossekop!
groetjes
d@b

T zei

Adolf Hitler had Joseph Goebbels. Filip Dewinter heeft Jurgen Verstrepen. Er is nog hoop.

Anoniem zei

pfff, pdw, je wordt een zielige, verzuurde oude man...

zo vol van je eigen gelijk; zo een navelstaarder; zo een bekrompen, gekleurde, enge kijk op de samenleving...

pfff, triestig

Anoniem zei

komkom, vriendelijk blijven. Om te schelden kan je beter met plastisch chirurgen, voetbalsupporters van de great old of de duitseherder van phd oefenen dan met kritische kunstenaars/opiniemakers zoals pdw. Patte, alles blijven geven, ik wil, samen met nog vele anderen, vermijden dat er binnenkort weer werkkampen worden opgericht waar de douchekraan pffff zegt in plaats van water geeft! Het blijft verbazen dat net de vrijheid van meningsuiting wordt verkracht door diegenen die met plezier hun mening zouden opdringen aan anderen. Of hoe de verdraagzaamheid ten opzichte van onverdraagzaamheid als een boomerang in ons gezicht terugkeert! Open je ogen vooraleer het VB ze sluit!

Anoniem zei

jongens, wat is links in Vlaanderen toch een zielige bende.
Altijd maar drammen over nazi's en concentratiekampen en terwijl wel dwepen met de grootste dictators uit de geschiedenis.
Enge bekrompen mannetjes.
Ik zou PDW niet echt een "kritische kunstenaar/opniemaker" noemen, eerder een vrijblijvend scheldende comformist met een veel te hoge eigendunk.

Anoniem zei

meisjes,wat zijn de hedendaagse chinees restaurantbezoekers in Vlaanderen toch een zielige bende vierende drummers .
Altijd maar aanschuiven voor nasi's en zoetzure saus en dwepen met enge bekrompen mannetjes met grote garnalen.
Ik zou pengdéweng niet echt een "kritische kok/opnieuwwarmmaker" noemen, eerder een vrijblijvend microgolvende comformist met een veel te hoge zoetzuurtegraad.

d@b

Anoniem zei

links, rechts, groen, rood, zwart, mauve, lila, ... maakt toch allemaal geen reet uit. Hoe makkelijk is het anoniem op iemand te schelden en hoe moeilijk om toe te geven dat iemand (van welke kleur, overtuiging, origine, 'hell' merk van deodorant dan ook) wel eens gelijk zou kunnen hebben, al is het een heel klein beetje. En nee, het is ook niet schoon om alle vb'ers met nazi's te vergelijken, evenmin als het schoon is alle linkse rakkers weldenkend te noemen en vice versa. Laat Stalin, Hitler en consoorten nu eens eindelijk waar ze horen, in het verleden en richt jullie blikken op een toekomst waarin we er met elkaar het beste van maken want we zijn toch nog van plan eventjes op deze aardkloot te blijven, of niet?

Anoniem zei

Ik wil toch even reageren op iets wat ik hierboven lees. Ik ben een hevig anti-VB’er, maar we moeten ons niet laten pakken op foute of onvolledige citaten…

Frank Vanhecke heeft inderdaad (ongeveer) gezegd: “ALS er EEN dode gevallen is in die holocaust, dan is dat verschrikkelijk!” En de klemtoon lag inderdaad bizar stevig op het woord ALS. Die woordspeling was mij blijkbaar als enige opgevallen (ik was uitgenodigd, om Vanhecke vragen te stellen), en Lisbeth Imbo (die hem op dat moment interviewde) noch Johnny Vansevenant (die naast haar zat) gaven een krimp.

Toen ik als eerste aan het woord kwam om Vanhecke vragen te stellen, heb ik die zin herhaald, met nogmaals duidelijk de nadruk op ALS, en Vanhecke (boos) gevraagd of hij er nog aan twijfelde of die holocaust had plaatsgevonden. De reactie van Vanhecke leek mij oprecht. Hij was verrast, ik had hem gepakt op een (onbedoelde?) dubbelzinnigheid. En Vanhecke heeft toen ondubbelzinnig gesteld dat hij de hele holocaust, waaraan hij niet twijfelde, verschrikkelijk en afschuwelijk vond.

Achteraf had ik er verdomd veel spijt van dat ik toen niet doorgeboord heb, om hem de hele negationistische kliek die het VB zo graag aantrekt te laten veroordelen, samen met de neo-nazi’s die zo graag als strontvliegen op de VB-fecalïen komen zitten. Ik werd door Imbo (of Vansevenant, ben ik vergeten) immers aangespoord om de vraag te stellen die zij op hun papiertje staan hadden, de ene vraag die ik mòcht stellen, ik had er een hele waslijst maar dan zouden de andere genodigden niet meer aan het woord komen…

Anoniem zei

De vox populi wordt in de Radio 1-liveprogramma's die met publiek worden opgenomen inderdaad strak aangelijnd. Been there, done that. Stuur je vraag vooraf door, en stel dié vraag en vooral geen andere want dan is er 'geen tijd'... Tenzij diegene aan wie de vraag gesteld wordt wat wil dooremmeren, daar is wél tijd voor. 'Repressieve tolerantie' heette dat toen ik nog niet geboren was. Vreemd dat VB nog nooit iets over dié vorm van 'beknotting van de vrije mening' heeft laten horen. Je zou haast denken dat het ze niet kan verdommen...

Anoniem zei

Behalve het kleineren van mensen met een andere 'vrije mening' heb ik hier eigenlijk nog geen enkel inhoudelijk weerwerk van onze bij voorkeur in ganzepas door het leven marsjerende vrienden gezien... Hoe zit het nu met die holocaust? Waarom mag die misdaad tegen de mensheid niet als zodanig worden erkend? Wat loopt Roeland Raes nog in jullie partijlokalen te doen? Waarom anno 2004 nog storm lopen voor Staf Declercq? De flauwe zever hebben we gehad: nu de échte redenen. Voor de draad ermee, lui. Of hebben één miljoen Vlamingen gestemd voor een bende platbroeken die te laf zijn om te zeggen waar ze voor staan?

Anoniem zei

allez, weer een die denkt dat hij volledig recht in zijn schoenen staand, een beetje hoog van de toren moet gaan blazen, meer dan waarschijnlijk omdat hij garen spint bij het opjutten van andere mensen; waddist jongetje, moeten er boekskes verkocht worden? en hoe gaat het met de buren? en met de familie? lukt het een beetje? of heb je met de meesten ruzie? en ligt dat aan hen?

Anoniem zei

Mocht ik een kledinglijn hebben, dan bracht ik de pofbroek opnieuw op de markt. Dan verdiende ik zelfs nog wat geld aan het belachelijk maken van die rechtse karikaturen hier.