dinsdag, augustus 30, 2005

Relipalooza

Vroeger spraken we over 'het geloof'. 'Geloof' is een prima, nuttig en vooral helder woord om de vertroebeling te omschrijven die zich van iemands denken meester maakt van zodra hij, ten prooi aan de goeie ouwe condition humaine, zijn heil in het spirituele begint te zoeken. En dezer dagen zoekt men nogal een beetje zijn heil in het spirituele. De Nieuwe Religiositeit grijpt om zich heen als een dronken zeeman in een goedkoop bordeel. De queeste naar een extra niveau in de door The Godfathers destijds zo treffend omschreven cyclus 'Birth, school, work, death' is uiteraard niet nieuw. Maar de Verlichting ligt ondertussen toch al een hele poos achter ons. Anno 2005 spreekt men echter niet zozeer meer over 'het geloof', nee het woord du jour is 'zingeving'. Een spuuglelijk woord. Het suggereert dat er iets fundamenteels ontbreekt in een mensenleven als men niet in een Here naar keuze is of ­ erger nog ­ als men door de grote supermarkt der new age spiritualiteit met een leeg karretje naar de uitgang rijdt. 'Meer en meer mensen zijn op zoek naar zingeving', dat hoor ik de laatste tijd steeds vaker luidop beweren. Meestal door commentatoren van eerder tsjeverig allooi. Eén zo'n flurk, ik geloof dat het de populaire geitenhoeder Yves Leterme was, bestond het laatst om van 'zinzoeking' te gewagen. Ik nam terstond aan dat hij daarmee bedoelde: ik zoek naar een deugdelijke Nederlandse zin. Leterme deed zijn uitspraak naar aanleiding van de Wereldjongerendagen, die door diverse waarnemers als het Woodstock van het Vatikaan werden omschreven. Ik verkies de iets speelser aanduiding Relipalooza maar voor Popefest valt eigenlijk ook wel iets te zeggen. Iedere dag, meer dan een week lang, werden we door de televisiejournaals nauwkeurig op de hoogte gehouden over de stand van zaken in Keulen. Want ook door de wandelgangen van de televisie waait de weeë wind der Neue Reli Welle die daar in Duitsland zo vurig werd beleefd door naar verluidt meer dan een miljoen jongeren. De paus, zowel de dooie als de huidige, is de afgelopen maanden vaker op de Vlaamse televisie geweest dan Bart Peeters. Dan wéét je dat er iets aan de hand is. Jazeker, u las het goed daarnet: meer dan een miljoen mensen uit heel Europa trokken Duitsland binnen! Allemaal tesamen: vroeger was het omgekeerd. Welk nieuws viel er eigenlijk te rapen, daar in Keulen? Waarover dienden we iedere dag zo uitvoerig te worden ingelicht? Ik heb onthouden dat de nieuwe paus, in tegenstelling tot zijn voorganger, de tarmac niet kust als hij het pauselijk vliegtuig verlaat en dat hij zich niet bekommerde om zijn afgewaaid hoofddeksel. Ik heb onthouden dat Leterme de Vlaamse jongeren in Keulen met een bezoek heeft vereerd en daarbij erg goed zijn best deed om te ontkennen dat het om een gewiekste pr-oefening ging, perfect getimed aan het eind van het politieke reces. Hij sloeg daarbij een toon aan die straatverkopers van Rolex-uurwerken wel eens aanslaan, als je aan de herkomst van hun waar durft te twijfelen. Ik heb ook beelden onthouden van jongemannen die met onzekere stem een zeurderig hallelu­uuu-jàààh ten beste gaven waarbij ik enkel kon denken: op jouw leeftijd riep ik enkel hallelujah! wanneer de voluptueuze Patsy-van-St-Bavo haar bh uit- en mij aftrok. Ik heb vooral onthouden dat groen Europarlementslid Bart Staes terecht zijn ongenoegen kenbaar maakte over het feit dat Relipalooza vorstelijk werd gesubsidieerd met geld van de Europese Gemeenschap ­ wat geheel in strijd is met de Europese afspraken over de scheiding tussen religie en politiek - en hoe de voltallige media hun best deden om daar zo min mogelijk over te berichten. Nauwelijks had Bart Staes zijn borst nat gemaakt of een of andere tsjevin kwam op de radio uitgebreid aan het wederwoord: 'Dit past perfect in het kader van het Europese beleid inzake de bevordering van de communicatie tussen Europese jongeren. Het is niet omdat er een element van zinzoeking aan vast zit dat dit zou indruisen tegen de afspraken.' Die door het Vatikaan georganiseerde Wereldjongerendagen hebben dus niets met godsdienstbeleving te maken, nee het is een gewone samenkomst van Europese jongeren die nu eenmaal 'op zoek zijn naar zingeving'. Die kan Bart Staes in zijn zak steken. Tsjeven zijn nu eenmaal altijd goed geweest in semantiek. In den beginne was er het Woord, die zin hebben ze héél goed onthouden. Ondertussen wordt het absurde, letterlijke geloof in het scheppingsverhaal ook al lang niet meer als creationisme omschreven, nee men spreekt nu van> 'intelligent design'. Dat klinkt beter en het heeft een air van wetenschappelijkheid. Nuja, zoals Luc Appermont een air van mannelijkheid heeft. In Kansas is Darwin anders wel al uit het lessenpakket geflikkerd en de Nederlandse minister van Onderwijs Maria Van der Hoeven stelde onlangs voor om ook in Nederland de intelligent design theorie ingang te laten vinden. Misschien komt het door het oprukkende moslimfundamentalisme. Dat men daar in het westen iets tegenover wil stellen dat minstens even idioot en voorbijgestreefd is. Vuur met vuur bestrijden heet zoiets. Kom daar maar eens mee aanzetten bij de vrijwillige brandweer van Portugal. (pdw)