zondag, april 25, 2010

De Slimste Tjeef Ter Wereld

Op de keper beschouwd maakt het geen flikker uit of een pedofiel als werkloze louche autohandelaar dan wel als bisschop in zijn levensonderhoud voorziet. ‘Op de keper beschouwd’ schreef ik, maar eigenlijk lieg ik. Een bisschop die een prepuberale jongen herhaaldelijk verkracht is vele malen erger dan wanneer dit door een van alle moraal verstoken sjacheraar gebeurt. Dutroux had tenminste niet de pretentie om de rest van de samenleving te dicteren hoe ze moet leven, in wat ze wel of niet moet geloven en met wie en wanneer ze seks zonder condoom mag hebben.

Nu is de katholieke leer sowieso verwarrend als het op seksualiteit aan komt. Wie als 11-jarige te horen krijgt ‘bemin uw naaste zoals uzelf’ denkt wellicht eventjes dat hij zijn buurjongens ook moet aftrekken. Dat was, voor alle duidelijkheid, een grapje. Humor! Ik zet dat erbij omdat ik weet dat er vast ook gelovigen mee lezen en uit ervaring weet ik: dat slag volk timmert niet erg hoog in die dingen.

Nochtans heb ik bij de berichten over bisschop Vangheluwe absoluut geen zin in flauwe grapjes. Maar het is soms sterker dan mezelf. ‘Sterker dan mezelf’ is tevens de uitdrukking die een deemoedige en boetvaardige bisschop vast en zeker zal aangrijpen om zijn daden zoniet te vergoelijken dan wel te duiden. Wat gebeurd is, is gebeurd nietwaar?
En kennelijk ook verjaard. Zodat de bisschop een publieke vernedering voor een rechtbank bespaard wordt gebleven. Hij verblijft momenteel ter bezinning in een klooster, zo vernam ik via De Zevende Dag, waar de woordvoerder van kardinaal Danneels nog eens mocht komen zeggen dat de kardinaal ‘zich niet kan herinneren dat er ooit een klacht over Vangheluwe is geweest’ om dan op plechtige wijze te besluiten – hij ging er eventjes iets rechter voor zitten - dat ‘er trouwens geen enkel administratief spoor is van zo’n klacht, nérgens...’. Hij heeft het naar eigen zeggen persoonlijk en grondig gecheckt. Duh!
Ik herkende de toon van iemand die tegenover een belastingcontroleur volhoudt dat hij niet weet hoe die valse factuur in zijn boekhouding is geslopen. Indra Dewitte bleef zorgelijk kijken maar vroeg niet door. Terwijl ‘verschoning, maar hoe kunnen we dat voor waarheid aannemen? Het is niet zo dat de bisschoppelijke administratie inzake klachten over kindermisbruik in het verleden door een grote openheid werd gekenmerkt...laat staan dat ze publiekelijk toegankelijk is en door bevoegde instanties, andere dan de Kerk, kan worden gecontroleerd..?.’ mij toch een logische vraag leek. Vooral omdat priester Rik Devillé, een man die wél een grote openheid aan de dag legt inzake klachten over kindermisbruik door geestelijken, beweert dat Danneels al heel lang op de hoogte was.

Mannen die zich aan kinderen vergrijpen zijn het uitschot der misdadigers, punt. Dat vertellen misdadigers aller windstreken ons al jaren zelf en zij kunnen het weten. In gevangenissen overal ter wereld worden pedofielen immers door de andere gedetineerden geviseerd en indien mogelijk ongenadig in mekaar geramd of het hoekje om geholpen. Het wil iets zeggen wanneer zelfs moordenaars, overvallers, dieven, terroristen, brandstichters, fraudeurs en geweldplegers – lieden die over het algemeen zonder scrupules door het leven gaan – het seksueel misbruiken van kinderen een brug te ver vinden.

Rik Torfs daarentegen analyseert het in een opiniestukje (zaterdag, DS) voor ons allemaal vanuit kerkrechterlijke hoek. Iemand moest het wellicht doen. Hier en daar wordt zakelijk verwezen naar een of ander belangrijk canon. Er wordt ons op schoolmeesterachtige toon uitgelegd waarom Vangheluwe niet door de paus kan worden gestraft want dat zou tegen canon 333, paragraaf 3 van de kerkelijke rechtsregels in gaan. Echt waar, lees het zelf. Ik zei toch dat ik niet in de stemming ben voor grapjes.
Schaamteloos ejaculeert Rik Torfs een kwak verschonende prietpraat. ‘Allerlei sterke gevoelens dreigen naar boven te komen: morele verontwaardiging, revanchisme, leedvermaak. Laten we daar niet aan toegeven. De situatie is te ernstig om persoonlijke gevoelens te laten primeren op het leed van velen: van het slachtoffer en de dader, van priesters en andere gelovigen’
O ja, meneer Torfs? Horen we bekommerd te zijn om het leed van de dader, van priesters en van andere gelovigen? Leed? U mag dan prat gaan op de titel Slimste Tjeef Ter Wereld, het is werkelijk beangstigend hoe wereldvreemd u bent.
Aan bisschop Vangheluwe: hang u op. Nu. (pdw)