zondag, juni 24, 2007

Update blog

Het kreng is wat opgefrist en ja ik weet het, dat werd tijd. Voor de geïnteresseerden in de nieuwe 'video'-functie: er worden clips afgewisseld met als onderwerpen Stand Up Comedy - Bill Hicks - Richard Dawkins - Comedy Casino - Derren Brown - Mitch Hedberg - Penn & Teller - Christopher Hitchens. (pdw)

vrijdag, juni 22, 2007

Masseuse met kapsones

(Uit De Standaard, 21/06/07)

Mijn houding tegenover alterneuterij is ondertussen genoegzaam bekend.
Ik weet het, bovenstaande openingszin is een hoogst zelfingenomen frase want ze impliceert niet enkel dat u mij kent maar ook dat u voldoende in mij geïnteresseerd bent om mijn standpunt inzake alternatieve geneeswijzen te kennen. Ik ben mij daar van bewust.
Daarom – voor wie absoluut niet weet wie ik ben – geef ik hier graag kort mijn visie op deze populaire vorm van volksverlakkerij: mogen al die zelfverklaarde alternatieve genezers en therapeuten aan een opstoot van bloederig speen ten prooi vallen en elkaar proberen genezen zonder een beroep te doen op de reguliere medische wetenschap.
Zo, nu we elkaar iets beter kennen zou ik u graag willen wijzen op de schandelijke uitkomst in de rechtszaak Maria Sickesz versus de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) in Nederland. De VtdK bestaat 127 jaar, het is de oudste skeptische organisatie ter wereld. Maria Sickesz is 83, arts en wellicht één van de oudste charlatans. Begin jaren tachtig riep Sickesz eigenhandig de ‘orthomanuele geneeskunde’ in het leven. Door een specifieke manipulatie van de wervelkolom, zo beweert zij, kunnen allerlei ziekten worden genezen. Sickesz betoogt dat elke mens absoluut symmetrisch moet zijn en ze beweert maar liefst vijf mogelijkheden van zogeheten ‘wervelscheefstand’ te kunnen identificeren, iets wat uiteraard enkel hààr therapie kan verhelpen. Een masseuse met kapsones dus.

Aanvankelijk beperkte Sickesz zich vooral tot het behandelen van rug- of nekklachten. Maar het duurde niet lang of ze maakte zich sterk dat haar techniek ook anorexia, astma, autisme, chronische diarree, colitis, depressies, diabetes, eczeem, fobieën, hartklachten, hooikoorts, hyperventilatie, maagzweren, menstruatieklachten, migraine, multiple sclerose (MS), oorsuizingen én schizofrenie kon genezen. Het zal u zijn opgevallen dat ‘bloederig speen’ niet in het lijstje voorkomt.

Geen wonder dat mevrouw Sickesz in alterneutenkringen hoog staat aangeschreven – die lui zijn naar het schijnt allemaal absoluut symmetrisch – en het hoeft al evenmin iemand te verrassen dat ze in de door de VtdK samengestelde top 20 der Grootste Kwakzalvers van de Twintigste Eeuw terechtkwam. Daar kon ze echter absoluut niet mee lachen.

Twee jaar geleden stapte Sickesz boos naar de rechter. Ze wou uit de top 20 worden geschrapt en de VdtK laten verbieden om haar nog langer een kwakzalver te noemen. In eerste aanleg werd die eis door een nuchtere rechter dijenkletsend afgewezen. Maar in hoger beroep, dat werd voorgezeten door een onmiskenbaar aan hersenscheefstand lijdende juge, kreeg ze vorige week tot ieders verrassing gelijk. Het Amsterdamse hof steunde zich voor die absurde beslissing op de definitie van kwakzalverij volgens Van Dale en een ruim zestien jaar oude doctoraatsthesis over de bewuste orthomanuele geneeskunde, een proefschrift van twee ‘believers’, bovendien voor een faculteit economie (!). Daarin wordt gesteld dat ‘twee op de drie van de met OMG behandelde patiënten er in hun algemene toestand op vooruit zeggen te gaan en een gunstig effect van hun klachten ervaren’. Op grond hiervan stelt het Amsterdamse hof vast dat de orthomanuele geneeskunde dus niet ‘nutteloos’ is zoals bedoeld in de definitie van Van Dale. Voor het gemak liet het hof de rest van de definitie, ‘ter genezing van een of andere ziekte’, maar weg.
De Amsterdamse rechter vond het gebruik van het woord kwakzalver daarom ‘ontegenzeggelijk een aantasting van mevrouw Sickesz haar professionele en persoonlijke integriteit’ en gaf haar gelijk. De uitspraak heeft voor een internationale storm van protest gezorgd. Want elke zelfverklaarde genezer of charlatan die een aantal tevreden klanten kan opvoeren staat in Nederland vanaf nu boven elke kritiek. Nog erger is: de VtdK werd in één ruk door veroordeeld om in de grootste kranten van Nederland een rechtzetting te publiceren. Dat gaat tienduizenden euro’s kosten en zoveel geld heeft de vereniging niet. Zoals de meeste skeptische organisaties moet de VtdK het van vrijwilligerswerk en bescheiden lidgelden hebben. Een masseuse met kapsones dreigt de oudste skeptische vereniging ter wereld de nek om te draaien.
We – en met ‘we’ bedoel ik alle sceptici en weldenkende mensen die dit lezen – kunnen natuurlijk wachten tot het bloederig speen effectief toeslaat om onze gram te halen. Maar ondertussen heeft zustervereniging SKEPP, de Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale een steuncampagne op het getouw gezet. Wie een bijdrage wil storten om de Nederlandse Vereniging tegen de Kwakzalverij financieel te steunen: SKEPP zelf heeft al 1000 Euro gestort en alle stortingen op rekening nr. 001-2168478-22 van SKEPP met de vermelding “steun VtdK” zullen aan de skeptische zustervereniging in nood worden overgemaakt. (pdw)

donderdag, juni 14, 2007

Christopher HitchensChristopher Hitchens heeft een nieuw boek uit - 'God is not great: how religion poisons everything'- en ik kan het niet genoeg aanbevelen.
vrijdag, juni 08, 2007

Lijst

(Uit De Standaard 7/06/07)


Laat ik het kloeke rolluik van het klachtenloket nog een keer kordaat optrekken en in de grote gleuf der gramschap gretig een nieuwe lijst met grieven schuiven.
De eersten die het verdienen om aan een door processierupsen geteisterde boom te worden gebonden zijn lieden die een cynische of sarcastische opmerking meesmuilend menen te moeten pareren met ‘u bent typisch iemand voor wie het glas altijd halfleeg is, nooit halfvol’. Dit is een slappe, moeë gedachte die door velen ten onrechte als een clevere filosofische riposte wordt beschouwd. Want laten we bij wijze van denkoefening een willekeurig ander recipiënt kiezen om de aloude halfvol/halfleeg tegenstelling onder de loep te nemen, incontinentieluiers bijvoorbeeld. Laten we ons nu de vraag stellen: is de Tena Lady halfleeg of halfvol? Meteen verlaten we het plechtige marmeren paleis van de filosofie en stappen we het ietwat muf riekende souterrain van de alledaagse nuchterheid binnen. Denk daar eens goed over na, Wittgenstein, vooraleer uw mediocre filosofische stoplappen op uw medeburgers los te laten.
Een tweede soort mensen die met kaasraspen moesten worden bewerkt zijn degenen die zonder omwegen stellen dat, wanneer iemand openlijk homofoob is, hij diep vanbinnen ongetwijfeld zelf latente homofiele gevoelens heeft. O ja? Dan is de homofobie toch de enige fobie die op die manier werkt. Ik hoor nooit zeggen tegen iemand die claustrofobisch is: u bent bang van kleine ruimtes omdat u diep vanbinnen denkt dat u een klein kamertje bent. Of tegen iemand met dentofobie: u durft niet naar de tandarts omdat u diep vanbinnen zelf graag een keer de tandartsboor wil hanteren. Of tegen Philip Dewinter: u gruwt van vreemdelingen omdat u diep vanbinnen zelf een Marokkaan bent. Ook hier is er onmiskenbaar sprake van een grenzeloze luiheid der gedachten en het slaafs volgen van een maatschappelijk aanvaard cliché.
Nog altijd in dezelfde sfeer: iedere politicus die nog het lef heeft om tijdens een politieke crisis in een microfoon ‘geen commentaar!’ te blaffen en dan hooghartig en flink door te stappen, de journalist werkloos achterlatend, solliciteert naar pek en veren. ‘Geen commentaar’ wordt hier namelijk als eufemisme voor ‘ik weiger tegen u te spreken’ gebruikt. Hoogst ongemanierd. Men kan spreken zonder commentaar te geven. Een zwijgende politicus is even nuttig als een schoenpoetsservice op het strand van Oostende, in juli, bij 35°.
Ten vierde: ik hoop dat iedereen beseft hoezeer de krantenkop van gisteren - ‘Belgische onderbroek beledigt hindoes’ - uit een vergeten script van Monty Python had kunnen komen. Een Belgische textielfabrikant heeft, wellicht in een poging om zijn goed van een hip en exotisch symbool te voorzien, zonder het te beseffen een afbeelding van de hindoegodin van rijkdom en wijsheid op een lijn boxershorts gezet en nu heeft Krishna serieus de smoor in. Men kan tegenwoordig zijn kont niet keren, of ze bedekken zo blijkt nu, zonder een of andere religieuze gemeenschap tegen de haren in te strijken. Ik hoor nochtans vaak zeggen dat de hindoes het meest tolerant zijn ‘tegen andersdenkenden’. Wat ons, naadlozer dan iets wat volstrekt naadloos is, bij de term ‘andersdenkenden’ brengt: wàt een onnozel en betuttelend woord. Bedoeld wordt natuurlijk ‘anders over geloof denkenden’. Want een hindoe denkt echt niet anders dan een moslim, een christen of een atheïst als het bijvoorbeeld over een eitje bakken, de straat oversteken, in zijn neus pulken, de kinderen naar school brengen, de stoep vegen, zijn teennagels knippen of krabben waar het jeukt gaat. Het is pas wanneer de volstrekt irrationele hersenmalaria die wij kennen als religiositeit eraan te pas komt dat er plots ‘anders wordt gedacht’. Of liever: niet meer wordt gedacht.
Tot slot: iedereen die onlangs ten prooi viel aan een plotse en ongebreidelde zucht naar haute culture en morrend de vrt en de kranten heeft aangeschreven omdat de Koningin Elisabethwedstrijd niet rechtstreeks door Canvas werd uitgezonden wordt volgende maandagvoormiddag verwacht op de grasmat van het Koning Boudewijnstadion, waar de casual side van Anderlecht, gewapend met strijkstokken, pianosnaren en viola’s u te lijf zal gaan. Deuren om 10u30. Kom op tijd, Luc Van der Kelen. (pdw)

donderdag, juni 07, 2007

Rate my turban!

DIT heeft een kloeke que?-factor en kan het hoofddoekendebat een beetje animeren.

maandag, juni 04, 2007

Al Gore & creationisme


HIER vindt u een - alweer interessant - artikel over een lezing van Al Gore in Canada, waaruit blijkt dat onze milieukampioen ook niet vies is van een toefje creationisme.
Dat hij 'Adam & Eva' bovenhaalt om de geschiedenis van de mensheid te situeren vind ik toch wel verontrustend en heb ik tot nu toe nergens gelezen in de zogeheten 'betere pers'.