vrijdag, juni 08, 2007

Lijst

(Uit De Standaard 7/06/07)


Laat ik het kloeke rolluik van het klachtenloket nog een keer kordaat optrekken en in de grote gleuf der gramschap gretig een nieuwe lijst met grieven schuiven.
De eersten die het verdienen om aan een door processierupsen geteisterde boom te worden gebonden zijn lieden die een cynische of sarcastische opmerking meesmuilend menen te moeten pareren met ‘u bent typisch iemand voor wie het glas altijd halfleeg is, nooit halfvol’. Dit is een slappe, moeë gedachte die door velen ten onrechte als een clevere filosofische riposte wordt beschouwd. Want laten we bij wijze van denkoefening een willekeurig ander recipiënt kiezen om de aloude halfvol/halfleeg tegenstelling onder de loep te nemen, incontinentieluiers bijvoorbeeld. Laten we ons nu de vraag stellen: is de Tena Lady halfleeg of halfvol? Meteen verlaten we het plechtige marmeren paleis van de filosofie en stappen we het ietwat muf riekende souterrain van de alledaagse nuchterheid binnen. Denk daar eens goed over na, Wittgenstein, vooraleer uw mediocre filosofische stoplappen op uw medeburgers los te laten.
Een tweede soort mensen die met kaasraspen moesten worden bewerkt zijn degenen die zonder omwegen stellen dat, wanneer iemand openlijk homofoob is, hij diep vanbinnen ongetwijfeld zelf latente homofiele gevoelens heeft. O ja? Dan is de homofobie toch de enige fobie die op die manier werkt. Ik hoor nooit zeggen tegen iemand die claustrofobisch is: u bent bang van kleine ruimtes omdat u diep vanbinnen denkt dat u een klein kamertje bent. Of tegen iemand met dentofobie: u durft niet naar de tandarts omdat u diep vanbinnen zelf graag een keer de tandartsboor wil hanteren. Of tegen Philip Dewinter: u gruwt van vreemdelingen omdat u diep vanbinnen zelf een Marokkaan bent. Ook hier is er onmiskenbaar sprake van een grenzeloze luiheid der gedachten en het slaafs volgen van een maatschappelijk aanvaard cliché.
Nog altijd in dezelfde sfeer: iedere politicus die nog het lef heeft om tijdens een politieke crisis in een microfoon ‘geen commentaar!’ te blaffen en dan hooghartig en flink door te stappen, de journalist werkloos achterlatend, solliciteert naar pek en veren. ‘Geen commentaar’ wordt hier namelijk als eufemisme voor ‘ik weiger tegen u te spreken’ gebruikt. Hoogst ongemanierd. Men kan spreken zonder commentaar te geven. Een zwijgende politicus is even nuttig als een schoenpoetsservice op het strand van Oostende, in juli, bij 35°.
Ten vierde: ik hoop dat iedereen beseft hoezeer de krantenkop van gisteren - ‘Belgische onderbroek beledigt hindoes’ - uit een vergeten script van Monty Python had kunnen komen. Een Belgische textielfabrikant heeft, wellicht in een poging om zijn goed van een hip en exotisch symbool te voorzien, zonder het te beseffen een afbeelding van de hindoegodin van rijkdom en wijsheid op een lijn boxershorts gezet en nu heeft Krishna serieus de smoor in. Men kan tegenwoordig zijn kont niet keren, of ze bedekken zo blijkt nu, zonder een of andere religieuze gemeenschap tegen de haren in te strijken. Ik hoor nochtans vaak zeggen dat de hindoes het meest tolerant zijn ‘tegen andersdenkenden’. Wat ons, naadlozer dan iets wat volstrekt naadloos is, bij de term ‘andersdenkenden’ brengt: wàt een onnozel en betuttelend woord. Bedoeld wordt natuurlijk ‘anders over geloof denkenden’. Want een hindoe denkt echt niet anders dan een moslim, een christen of een atheïst als het bijvoorbeeld over een eitje bakken, de straat oversteken, in zijn neus pulken, de kinderen naar school brengen, de stoep vegen, zijn teennagels knippen of krabben waar het jeukt gaat. Het is pas wanneer de volstrekt irrationele hersenmalaria die wij kennen als religiositeit eraan te pas komt dat er plots ‘anders wordt gedacht’. Of liever: niet meer wordt gedacht.
Tot slot: iedereen die onlangs ten prooi viel aan een plotse en ongebreidelde zucht naar haute culture en morrend de vrt en de kranten heeft aangeschreven omdat de Koningin Elisabethwedstrijd niet rechtstreeks door Canvas werd uitgezonden wordt volgende maandagvoormiddag verwacht op de grasmat van het Koning Boudewijnstadion, waar de casual side van Anderlecht, gewapend met strijkstokken, pianosnaren en viola’s u te lijf zal gaan. Deuren om 10u30. Kom op tijd, Luc Van der Kelen. (pdw)

13 opmerkingen:

Anoniem zei

Laat de kaasrasp maar - no pun intended - in de kast: de stelling dat iemand die homofoob is, zelf homoseksueel is, is behalve redelijk onnozel ook redelijk zeldzaam. Het is een cliché uit film en literatuur, dat vooral gretig gebruikt wordt door regisseurs en schrijvers die in dit leven niet op de longlist van de Nobelprijs of Academy Award zullen geraken.

Een stelling die wel vaak voorkomt, en waar wel wat voor te zeggen valt, is dat sommige homofoben, net als sommige übermacho's, minder bang zijn voor hun homoseksuele medemens als voor het ontdekken van eventuele homoseksuele gevoelens bij zichzelf. 'Bang zijn voor iets' en 'iets zijn' is niet helemaal hetzelfde, al lijkt Philip Dewinter als je er een baard, een haak en een ooglap bij denkt, wel héél erg goed op Abu Hamza, de Ayatolla van Finsbury Park (de rol van de onvermijdelijke papegaai is weggelegd voor Bart Debie, maar dit terzijde). Voor sommige homofoben en sommige übermacho's is hun seksuele geaardheid immers een - wederom no pun intended - big deal omdat ze er hun hele identiteit aan hebben opgehangen. Kun je nagaan wat voor existentiële angst hen overvalt als in hun hersenpan de twijfel binnensluipt, omdat ze, ik zeg maar iets, een trek door de lendenen hebben gevoeld bij het bezien van een jeugdfoto van Bavo Claes. onzaliger gedachtenis. Of meer speeksel gaan produceren elke keer Wim Devilder indringend in de camera kijkt. Hun hele zelf zou onderuitgehaald worden op een manier waar ze bij Studio Herman Teirlinck alleen maar kunnen van dromen. Terwijl bovenstaande reflexen of reacties niet noodzakelijk betekenen dat wie ze ondervindt morgen naakt en met een roze pluim in de reet over de Brusselse Grote Markt zal flaneren, zwaaiend met een Delvaux handtas en "I will survive" neuriënd. Als je op een bepaalde manier tegen een aanrecht leunt, krijg je ook een stijve - volgens sommige bronnen toch. Dat betekent nog niet dat je een aanrecht bent. Dus 'homofobie', wat er ook aan ten grondslag mag liggen, is maar op één moment gerechtvaardigd: bij iemand die per abuis in een dark room is verzeild en door een beroerte zijn spraakvermogen is verloren. In alle andere gevallen is het een primitieve en overbodige angstreflex, te vergelijken met de angst voor het vuur of de angst dat de hemel op ons hoofd zal vallen.

Anoniem zei

Wil iedereen ophouden met de hele tijd 'no pun intended' te zeggen/schrijven?

Anoniem zei

Dat homohaters zelf homo zijn of bang zijn voor homoseksuele gevoelens bij zichzelf, dat is een truukje uit de toverdoos van de psychoanalyse, de enige kwakzalverij die aan onze universiteiten en sociale hogescholen gedoceerd wordt.

Anoniem zei

En als Anoniem het zegt, is het zo.
'De hele tijd' is hier trouwens 2 keer, en 'iedereen' is 2 personen. Als u zo losjes met semantiek en werkelijkheid omgaat, boezemt dat mij niet echt vertrouwen in aangaande de juistheid van uw met zoveel aplomb geponeerde stelling over de mogelijke achtergronden van homofobie. Dat u zelf geen geloofwaardige these naar voren brengt, verbaast dan ook niet.

HB zei

Grappige column weliswaar maar je maakt volgens mij een kleine denkfout: religie vindt weldegelijk zijn weerslag in de manier waarop mensen in hun neus pulken. Er is een soort van wederzijdse beïnvloeding van religie en gewoontes en waarden en normen...

Anoniem zei

Nu we toch bezig zijn: al wie zijn meningen, ergernissen en verzuchtingen belangwekkend genoeg vindt om er krantenpapier mee te vullen mag ook gerust ter plekke tot stof en as vergaan. En natuurlijk kranten waarvoor het er al lang niet meer toe doet wàt hun schrijvelaars vertellen, als ze het maar aardig formuleren.
En dan zwijg ik nog over taalvervuilingen als het woord "homofobie", bedacht en gebezigd door mensen die dat soort geleerde woorden niet zou mogen bezigen en zeker niet verzinnen ("homofobie" betekent in deze context "vrees of afkeer voor mensen van het eigen geslacht").
Resten nog lui die zichzelf zo slim weten dat ze kunnen decreteren dat religie gelijk staat met niet-denken. En wat is er tenslotte verkeerd aan mensen die graag wat cultuur meepikken op een TV-zender die zich zo graag een cultureel aura aanmeet?
Iedereen heeft zo zijn ergernisjes: stel u voor dat ik u ook met de mijne zou lastigvallen...

Patrick zei

Men wordt gevraagd, beste Jacobse, om krantenpapier te vullen, al dan niet met belangwekkende verzuchtingen die al dan niet aardig geformuleerd zijn. Men wordt gevraagd. Men kan het niet zelf beslissen. Degenen die niet worden gevraagd zien dat graag over het hoofd.
Ik heb overigens niets liever dan dat men mij lastig valt met zijn ergernissen. En men mag van mij daarbij àlle woorden bezigen die men wil. Zoals 'decreteren', waarover Van Dale zegt: 'van overheidswege opleggen'. Ik? Werkend voor de overheid? What were they thinking....?

Anoniem zei

Tiens, ik zou gezworen hebben dat van Dale over decreteren zegt: 1. bij of als decreet uitvaardigen; 2. krachtens zijn gezag op apodictische wijze beslissen of mededelen.
Maar misschien moet ik hem eens herlezen...

Ens mijn ergernis gold dan ook evenzeer de kranten die schrijvelaars vragen hun papier te vullen met om het even wat.

Patrick zei

Via Vandale.nl:

de·cre·te·ren (ov.ww.)
1 verordenen van overheidswege

Anoniem zei

Uiteraard heeft dit niets, maar dan ook niets met de kern van mijn betoog te maken, maar hoedanook hanteerde ik het ov.ww. in kwestie in betekenis 2 (van de papieren versie, die blijkbaar van de digitale verschilt)

Maar waarom hierover zeuren: u had toch niet liever dan lastig gevallen te worden met andermans ergernissen? Of geldt dat niet wanneer die laatste betrekking hebben op de weigering van een zender met culturele pretenties om een muziekfestival van wereldfaam uit te zenden, of hun oorsprong vinden in hetgeen u - omdat u hierom gevraagd wordt - beweert of uitkraamt in woord en geschrifte?

Anoniem zei

Hij is grappiger met Van Es erbij.

Rode Ridder zei

nee hoor, anoniem. is een beetje te gamakkelijk, van es er bij haar lange mooie haar bij grijpen. vergrijp je liever aan jezelf.

Anoniem zei

Van Dale online geeft maar één definitie. Voor meer dient u het volledige woordenboek aan te schaffen.

Misverstand nu opgelost?