maandag, juni 04, 2007

Al Gore & creationisme


HIER vindt u een - alweer interessant - artikel over een lezing van Al Gore in Canada, waaruit blijkt dat onze milieukampioen ook niet vies is van een toefje creationisme.
Dat hij 'Adam & Eva' bovenhaalt om de geschiedenis van de mensheid te situeren vind ik toch wel verontrustend en heb ik tot nu toe nergens gelezen in de zogeheten 'betere pers'.

15 opmerkingen:

Anoniem zei

@Patrick. Is het niet gewoon zo dat iedere belangrijke politicus in the States moet voorhouden dat hij (zij) in God gelooft? Binnen het Christendom is er een tendens om het Christelijke geloof te verzoeken met de evolutietheorie, maar ik denk niet dat het gros van de Amerikanen daar aan toe is. Ik houd er niet echt van, maar ik denk dat Gore hier weinig verschilt van andere voortrekkers uit the States, gaande van ML. King (die ook predikant was)tot Barack Obama tot pakweg zelfs Johnny Cash.

Anoniem zei

't wordt toch tijd dat mensen met gezond boerenverstand zich eens organiseren om nonsens zoals creationisme, spiritualiteit alla Coelho & Celestijnse belofte, religie, etc ... even op hun plaats te zetten: privé-sfeer.

Anoniem zei

religie - en a fortiori creationisme - is inderdaad debiel, maar daaruit de conclusie trekken dat honderden ernstige wetenschappers dan ook wel fout zullen zitten over de opwarming van het klimaat, omdat nota bene een politieker over adam en eva rept, is ook niet mis qua goedkope suggestie.

Anoniem zei

@riksken:
Misschien zegt dit wel iets over de wijze waarop Al Gore omgaat met kennis. Als hij even gemakkelijk en kritiekloos omgaat met creationisme als met (voor mijn part gefundeerd, maar er bestaat ook ander) wetenschappelijk onderzoek, dan dienen bij de keuze en de degelijkheid van de argumenten in AIT toch vraagtekens geplaatst te worden. Een politicus die zich plots ontpopt tot belangeloze idealist? Ik moet het nog zien.

Anoniem zei

beste raf
het punt is dat noch Al Gore noch (pdw) wetenschappers zijn. de overgrote meerderheid van de mensen die zich wel ernstige klimaatwetenschappers mogen noemen(= niet gesponsord door één of andere industrie), zegt dat er wél een samenhang is tussen milieuvervuiling en de opwarming van de aarde. en misschien heeft de kleine minderheid die zegt dat er niets aan de hand is gelijk, maar als het over het voortbestaan der mensheid, neem ik liever het zekere voor het onzekere.

Patrick zei

Riksken,
U doet hetzelfde als Wendel Trio: u maakt veronderstellingen die er niet zijn. Ik ontken niet dat er een verband is tussen milieuvervuiling en global warming. Ik zeg enkel: Guidone en Gore hebben hoogst merkwaardige opvattingen over wetenschappelijke zaken.

Anoniem zei

@riksken:

'maar als het over het voortbestaan der mensheid gaat, neem ik liever het zekere voor het onzekere.'

Over de gevolgen van de opwarming is al behoorlijk veel gedacht, geschreven en, laat ons dat toegeven, gezwetst. Dat 'het voortbestaan der mensheid' op het spel zou staan is nieuw voor mij. Kunnen wij ons dan binnenkort verwachten aan een Al Gore in de rol van prediker? Zo van: bekeert u, of de wereld gaat naar de verdommenis?

Anoniem zei

Leuk dat je een link legt naar skepdic.com. Maar zou het niet beter zijn te verwijzen naar mijn Nederlandse vertaling op http://nederlands.skepdic.com

Daar kan eenieder in onze moedertaal lezen waarom creationisten knettergek zijn...

Patrick zei

is ondertussen gebeurd, Herman

Anoniem zei

Dat verhaal in de bijbel over de ark van Noah vond ik nochtans altijd heel mooi.
En is iedereen die durft te geloven nu plots ongeloofwaardig voor jou?
(jaja, pun intended)

Mijn vrouw moet niets meer van u weten, ze is ontgoocheld...
Ikzelf blijf vooralsnog in jou geloven, Patrick, ook al gedraag je je tegenwoordig nogal veel als een (Jan) Lul

Patrick zei

Tja, dan moét ik er wel mee ophouden, nu zelfs mevrouw Vinejo boos is op mij :-)

Anoniem zei

Voor deze post is een uitdrukking met de woorden 'laag', 'spijkers' en 'water' bedacht. We weten dat je het niet voor de ophef over de klimaatverandering hebt, Patrick, maar als je er dit soort vergezochte, uit hun context gelichte en buiten proportie opgeblazen argumenten voor blijft aanhalen, is het nog maar een kwestie van tijd voor je een gratis lidkaart van Nova Civitas krijgt toegestuurd.

Iemand die in de VS 'Adam en Eva' als beeldspraak gebruikt, is een creationist? Dan is Eddy 'Oh my god!' Wally er ook een.

In de VS staat God op de bankbiljetten en in de grondwet. Zevenendertig soorten christendom gedijen er naast het jodendom, de santeria en de islam, met wie ze één ding delen: het geloof in de Goddelijke schepping en, minstens gedeeltelijk, in de Bijbel. Atheïsten hebben er ongeveer even veel in de pap te brokken als native Americans.

Het idee dat iedereen die een Bijbels beeld gebruikt, een creationist en dus te wantrouwen is, zou ik 'mesjokke' kunnen noemen, ware het niet dat ik dan waarschijnlijk als jood geëtiketteerd zou worden.

Sneu dat uitgerekend bij de invoering van het discriminatieverbod, met bijhorende spotjes die ons aanmanen niet te rap mensen een label op te plakken, (pdw) zo kort door de bocht gaat.

Anoniem zei

Een beetje scepsis kan geen kwaad zeker,dat is trouwens de reden waarom ik hier nu en dan eens langskom.
De hele klimaathype kan me gestolen worden, en ik ben dan nog meer ecologisch bewust dan Al Gore en zijn kamerplanten samen.

Als men nu nog maar doorheeft dat men verkeerd bezig is, en politici nu nog maar de neiging hebben om op te treden, chapeau!

Zoals gezegd wil ik ook wel nog eens zien welke minder zuivere belangen er achter deze campagne zitten. Wereldverbeteraars bestaan niet, de geschiedenis van de religie toont dit genoeg (met hun "mooie verhalen").

Leuk dat je erop gewezen hebt welke zever Al Gore soms uitkraamt. Meer wordt hier niet gezegd dan dat dit verontrustend is.

Anoniem zei

Het Creationisme wordt dikwijls verweten niet wetenschappelijk te zijn. Om deze stelling te onderzoeken, heb ik de volgende weblog opgestart.

Alle reacties zijn welkom.

http://www.bloggen.be/creationisme_op_objectieve_manier_bekeken/

Anoniem zei

Creationisme wordt verweten niet wetenschappelijk te zijn? Daar gaat het om hier geloof ik.... Over welke tak van het creationisme gaat het, want er zijn aardig wat verschillende stromingen zijn in die 'beweging'.
Veel onderzoek in aardlagen wijst uit dat bijv. de zondvloed werkelijk heeft plaatsgevonden. Énkele voorbeelden; Aardlagen (7)in het Paleozoïcum tijdperk zijn in 60000 jaar onstaan volgens evolutionisten. Hoe kan het dan dat er bomen worden gevonden die verschillende aardlagen doorsteken? Misschien was het toch iets minder dan 60000 jaar??
En hoe zit het dan met de maritieme zeeafzetting op het land, wat opgegraven wordt. Onderzoek wijst uit dat tijdens het Siluut in ieder geval heel de aarde blank heeft gestaan. En er zijn bijv. ook geen tussenvormen van dieren door evolutie gevonden. Wat is er dan beter te bewijzen, evolutie (Met erg veel onwaarschijnlijkheden en gissingen lijkt het net een geloof i.p.v. een wetenschappelijk bewezen leer) Of creationisme.
Ik kan nog wel even doorgaan met bewijzen zoeken, maar ik denk dat het creationisme heel duidelijk Bijbelse gegevens kan bewijzen aan de hand van wetenschappelijke vondsten en bewijzen.