vrijdag, juni 09, 2006

TE GAST: schrijver PIET DE MOOR

Blokfluiten en sirenen voor het Vlaams Belang

‘Het is verbazend dat sommige mensen – ik noem ze maar blokfluiten – zich niet schamen om de onnozelste argumenten voor machtsdeelneming van het Vlaams Belang in te roepen. Een van die veelgehoorde argumenten is: zo zal het VB zijn bestuursonkunde bewijzen. Wie dit standpunt verdedigt, bepleit het vooruitzicht op slecht bestuur als het betere alternatief. Bovendien, welke ervaring leert dat slechte bestuurders vrijwillig aftreden?
Iedereen weet wat er in de doos van het VB zit. Diegenen die pleiten voor machtsdeelname van het VB zijn niet alleen defaitisten. Onder hen zijn er ook heel wat die alleen maar denken aan hun eigenbelang, aan het behoud van hun functies en hun macht en aan het op afstand houden van rivalen. Toch heb ik de indruk dat sommigen ook wat verdoken plezier willen beleven aan het optillen van het deksel van de doos. Dat blinde verlangen om te openen wat gesloten is, is dom en banaal, maar die dwaze hunkering heeft wel al altijd bestaan. Het gaat om de zwakheid die mensen ertoe verleidt om het paard van Troje altijd weer binnen de muren te halen. Dat is een hunkering die heel wat tegenstanders van het cordon sanitaire in de klassieke partijen en in de publieke opinie bezielt. Maar zijn die blokfluiten even nieuwsgierig naar het resultaat van hun ontnuchtering?
Over de deelname van het VB wordt graag gepraat in termen van binnenbreken, maar zijn de schurken die uitgenodigd worden om in te breken nog dieven? De pleitbezorgers van de machtsdeling met het VB maken op mij de indruk van huisbezitters die ’s nachts de deuren van hun huizen laten openstaan in de hoop dat de dieven maar één keer zullen komen en dat ze zich, gezien de toegankelijkheid van de domeinen, als redelijke schurken zullen gedragen. Maar wat moeten we beginnen met burgers die medeplichtig worden aan de misdaden die anderen tegen henzelf beramen? Wat gebeurt er als de schurken toch niet redelijk blijken te zijn? De politie die dat soort ‘onfaire’ wetsovertreders achtervolgt, moet nog worden uitgevonden.
Het succes van het VB is voor mij niets anders dan het succes van de haat tegen het leven en het mogelijke geluk dat ermee verbonden is. Het sociaal gespreide succes van deze totalitaire partij bewijst dat dit gevoel van levenshaat niet klassengebonden is. Het VB en zijn aanhangers is het om blinde haat en actie te doen: een vorm van verbeten moordzucht tegen alles wat het minst in staat is om zichzelf te verdedigen. Het verontrustende aan het succes van het VB is immers niet dat de partij de waarheid geweld aandoet, maar dat ze juist aanhangers wint door opzettelijk te liegen. De verkiezingsslogan waarmee het VB het meeste succes zou boeken, is ongetwijfeld: ‘Als u voor ons kiest en ervoor zorgt dat we winnen, zullen we harder liegen dan ooit tevoren’. Ik denk dat het VB zelf verrast was toen die partij ontdekte dat het zich verstrikken in tegenspraken en leugens geen handicap is, maar juist de koninklijke weg van haar succes. Hetzelfde geldt voor het gebruik van geweld.
Met Thucydides zouden we kunnen zeggen: ‘Zo weinig moeite geven zich de mensen bij het onderzoek naar de waarheid; liever wenden ze zich tot wat het eerst voor de hand ligt.’ We mogen niet vergeten dat politiek ook een uitdrukking is van een stemming. Alles wat in het openbaar gebeurt, heeft ook in het privé-leven zijn wortels. De Italiaanse schrijver Umberto Saba presenteerde Napoleon Bonaparte ooit als een kind dat altijd weer wegliep van zijn moeder, steeds verder en verder van huis, van Parijs naar Moskou. Maar omdat Napoleon zijn strooptochten in het gezelschap van enorme legertroepen verrichtte, ontging het de buitenwereld dat de zogenaamde Europese beschavingsidealen die de dictator bezielden alleen maar de dekmantel van zijn individuele, destructieve obsessies waren.
Daarom ben ik verbouwereerd als ik sommigen hoor zeggen dat Gerolf Annemans af en toe als een verstandig man praat. Ik geloof mijn eigen oren niet, want het is alsof ik weer hoor zeggen dat Hitler nog zo kwaad niet was: kijk maar naar de autosnelwegen die hij aanlegde. Of dat Mussolini ook zijn verdiensten had: kijk maar naar de moerassen die hij droog liet leggen. Je hoeft toch geen intellectueel te zijn om te weten dat het stinkdier niet minder gaat stinken als je het onder de kraan blijft houden.
Het eerste doel van totalitaire partijen, zoals het VB er één is, is altijd het ondermijnen van de rechtsstaat, die de behoeder van onze waarden en de buffer van hun ondermijners is. Hebben we zo’n kort geheugen dat we ons al niet meer herinneren hoe uitgerekend Gerolf Annemans de rechtsstaat openlijk aanviel toen hij rechters fysiek bedreigde omdat een van hun vonnissen hem en zijn partij niet aanstond? Die dreiging, die op het hart van de rechtsstaat mikt, bedoelde Imre Kertész, de joodse Hongaarse Nobelprijswinnaar literatuur, toen hij in zijn essay De ongelukkige twintigste eeuw opmerkte dat de nazi’s niets anders nastreefden dan de nihilistische tegencultuur die alles ten koste van de ander wil (en niets voor een ander). Annemans, zijn kornuiten en zijn partij behoren duidelijk tot de krachten die de consensus over het habeas corpus, dat het ware fundament van onze beschaving is, aan het vernietigen zijn.
Ten slotte: de klassieke partijen die zouden instemmen met machtsdeelname van het VB op lokaal niveau, zullen daarvoor later op nationaal vlak de rekening betalen, in welke vorm ook. Waarom zouden de kiezers voor de kopieën kiezen, als ze direct het origineel kunnen krijgen? Er zijn kortom geen redelijke argumenten om, na zovele jaren, voor de opheffing van het cordon sanitaire te pleiten.
Ik zou niet graag in de schoenen staan van de partij die bezwijkt voor de lokroep der sirenen en het akkoord rond het cordon sanitaire als eerste verbreekt. Die partij zal door de geschiedenis worden vervloekt als de ondermijner van de waarden waarover sedert het einde van de Tweede Wereldoorlog (maar ook daarvoor al) in de hele westerse wereld een consensus bestaat. Daarom zal de reputatie van de partij die het cordon aan haar laars lapt nog kwalijker zijn dan die van het geboefte dat ze salonfähig heeft gemaakt.
Het heeft geen zin om te praten over de goede kanten van het VB, want er zijn er geen. In zulke zaken deel ik zonder reserve de mening van Sebastian Haffner die bijna zeventig jaar geleden in Het verhaal van een Duitser (1939) over de opkomende nazi’s in Duitsland schreef: ‘Het was eenvoudig vermoeiend om te praten over welke van hun beweerde doelstellingen en plannen toch enigszins aannemelijk of op z’n minst “historisch gerechtvaardigd” was, als het geheel zo stonk zoals het deed. Dat de nazi’s vijanden waren – voor mij en voor alles wat me dierbaar was –, daarin vergiste ik me geen moment. Waarin ik me echter volkomen vergiste, was hoe huiveringwekkend die vijanden zouden zijn. Ik neigde er destijds nog toe om hen niet helemaal serieus te nemen, een wijdverbreide instelling onder hun onervaren tegenstanders, die hen veel geholpen heeft en ook nu nog helpt.’

Piet de Moor
Schrijver

32 opmerkingen:

Anoniem zei

Misschien wordt het weleens tijd dat men de punten van het VB gaat nalezen ipv het te veroordelen uit onwetendheid.
De vergelijking met de nasi's gaat wat ver, we leven niet in hetzelfde economische en politieke klimaat als in de jaren 30, of u zou als mens een 65 tal jaren achter moeten lopen wat ook uw kortzichtige mening over het VB zou verklaren.
Misschien twijfelt u aan Europa dat alles streng controleert en het onmogelijk maakt dat er een 3e WO zou uitbreken tussen europese landen... Wilt u echt dat de staat alles gaat tegenhouden wat niet bij haar beleid past, verhuis naar Moskou en geniet daar met volle teugen van het politieke beleid dat hier over een 10tal jaren ook gevoerd zal worden.
Even samenvatten: Respecteer de democratie en beschouw de zogenaamde 'blokfluiten' niet als achterlijke mensen, iedereen heeft recht op een eigen mening ook al staat deze u niet aan.

asskicker zei

Mooi stukje proza... misschien iets te veel namedropping naar mijn smaak, maar toch: mooi stukje.

Alleen, bij dit soort teksten krijg ik de laatste tijd zo'n moedeloos gevoel. Misschien meer een gevoel van herhaling. Eigenlijk wordt hier niets nieuws gezegd. Dat kan ook niet, want over het VB is onderhand zowat alles gezegd wat er te zeggen valt.

En dan denkt een mens: maakt dit iets uit? Winnen we hier zieltjes mee? Of is het gewoon weer preken voor eigen kerk, een literaire equivalent van een potje mekaar-gezellig-geblinddoekt-afrukken-op-het-jongensinternaat? En helpt dat de goeie zaak vooruit? Geen ene reet.

Ik bezoek deze blog regelmatig omdat ik hier gelijkgestemden vind. En met gelijkgestemden bedoel ik niet verzuurde linkse kameraden, Tanguy. Ik beschouw mezelf trouwens niet als zijnde links. Met gelijkgestemden bedoel ik bezorgde medeburgers die 1) het schijt hebben aan alles wat nog maar riekt naar het VB en 2) gevoel voor humor hebben. Helaas schieten we steeds meer tekort op dat laatste punt.

pdw, je hebt een scherpe, grappige pen. Dat is een groot talent. Ook anderen hebben zo'n pen. Alleen heb ik het gevoel dat die pen verkeerd wordt gebruikt. We zitten met z'n allen steeds nieuwe creatieve manieren uit te vinden om het VB op een grappige manier uit te kakken. De vraag is natuurlijk hoe lang je daarin creatief kan blijven. Een andere vraag is of dat iets uitmaakt. Uiteindelijk lokt het alleen reacties uit in een flauwe imitatie van de stijl die je zelf gebruikt. En met de magische spreuk "linkse verzuring" wordt alles toch weer onder de bruine mat geveegd.

Que faire, quoi?

Een terugkeer naar humor. Zet de humor weer centraal! In plaats van het VB uit te kakken moeten we het te kakken zetten. Tonen wat een belachelijke bende losers het eigenlijk wel is. Hoe doe je dat? Wees creatief, doe iets als http://www.whitehouse.org/ of http://www.theonion.com/. Doe je best, maak ze belachelijk, maar doe het vooral met humor.

Anoniem zei

Piet en veel anderen kunnen preken tot ze blauw zien: zolang de zittende politici in hun broek schijten voor een miljoen kiezers die ze toch nooit terugzien - tenzij door de partij waarvoor ze stemmen op te doeken - zal het VB onevenredig groot blijven. De ironie is dat datgene dat de situatie oplost, juist als het allergrootste probleem wordt ervaren: een verbod op de partij. En wie maakt ons bang met doemscenarios over de gevolgen daarvan? Juist, het VB zelf. En de andere partijen lopen erin. Terwijl Duitsland niet is ingestort toen de FAP werd verboden, en Nederland het verbod op de Centrumpartij ook heeft overleefd. Niet lullen: als de partij met de grootste fractie in de wetgevende vergadering van ons land het vertikt zich aan de wet te houden, is het voor iedereen duidelijk dat ze de kluit belazeren. Dat hoeft een beetje serieuze democratie, of zelfs een beetje serieuze staat, niet te pikken. Laat Dewinter en co maar een echte baan zoeken zoals iedereen.

Anoniem zei

@asskicker:

De vraag wat haalt het uit? hoef je niet te stellen omdat je daar ten eerste inderdaad moedeloos van wordt, en ten tweede omdat ze niet relevant is. Het cordon bijvoorbeeld is niet werkend als strategie om het VB klein te krijgen, maar moet in ere gehouden worden gewoon omdat het de enige juiste houding is tegenover een partij met een verwerpelijk programma. Het verbieden van het VB zal het racisme niet uit Vlaanderen toveren, maar toch moet het VB verboden worden omdat aan schuld nu eenmaal boete hoort te zitten, daar zijn ze trouwens zelf altijd pleitbezorgers van geweest. Het VB is veroordeeld voor racisme dus moet ze daar gevolgen van dragen. De mannen van Blokwatch moeten hun journalistiek werk doen en over het VB uitbrengen wat de andere media laten liggen. Niet omdat dat zou helpen tegen het VB, maar simpelweg omdat de waarheid haar rechten heeft.

En wat humor betreft: Ja we moeten hen en hun kiezers uitlachen en te kakken zetten zoveel als we kunnen. Niet omdat dat misschien een goede strategie zou zijn. Maar gewoon omdat we ons dan tenminste nog amuseren. Ook als het niets uithaalt, dan hebben we tenminste wel nog gelachen!

Dus beste (pdw), blijf schrijven!

Anoniem zei

Een kleine dienstmededeling: iets meer alinea's zouden niet misstaan. Zo'n forse brok tekst lezen op een computerscherm is zo net iets te vermoeiend om goed te zijn.

Inhoudelijk niets op aan te merken. Integendeel: net in tijden waar het VB zijn façade aan het oppoetsen is en een groot deel van de bevolking er vrolijk in trapt en er ook in politiek relatief onbesproken kringen al gauw 's vergoelijkend gedaan wordt over het VB legt het treffend de vinger op de wonde.

Humor moet van mij niet altijd. Zeker niet als het van die uiterst pijnlijke na-aperij is zoals die van Marlo Vanco en consoorten. Gewoon een goeie, treffende tekst volstaat soms.

Anoniem zei

Het maatschappelijk probleem is niet het VB, zij is er alleen het resultaat van.

Er is bij veel mensen gewoon een gebrek aan fundamentele democratische waarden zoals respect voor de ander en zijn anders-zijn.

Dit heeft veel redenen: uit pure primitieve donheid, een gebrek aan algemene cultuur, een gebrekkig onderwijs door een disinterese van de maatschappij en politiek om hierin te investeren, etc ...

De jarlijkse griepepidemie bestrijdt je door vaccinatie, informatie, gezonde voeding, preventie en pas als laatste met medicijnen.

De ziekte is een gevolg van een lichamelijke zwakte, gebrek aan werstand, niet de oorzaak ervan.

Anoniem zei

Een paar weken geleden was er ophef omdat er in Nederland een nieuwe politieke partij opgericht is, die pedofielen verenigt en hun stem wilt laten horen.

Pedofilie is een misdaad, maar via de politiek kunnen die mensen een (democratische) stem krijgen en indien ze verkozen worden ook de 'spelregels' (wetgeving) aanpassen.

Hoe ver kan je daarin gaan? Kan je politieke partijen oprichten voor terroristen, voor seriemoordenaars, voor verkrachters? Is het via de politiek dan allemaal goed te praten?

Bij ons kan het in elk geval wel voor racisten en daar lijkt niemand zich nog aan te storen. Bij mijn weten is racisme nog steeds strafbaar. Een racist kan levens kapot maken, net zoals een verkrachter of een moordenaar dat kan doen. En daar hoeven ze zelfs niemand voor overhoop te knallen.

Neverbeendead Religion zei

Mijn laatste post heeft de volgende titel:
I can't control them upcoming belgian neo nazis.
Dat past hier wel bij en nog cultureel verantwoord ook.

Anoniem zei

"Een van die veelgehoorde argumenten is: zo zal het VB zijn bestuursonkunde bewijzen. Wie dit standpunt verdedigt, bepleit het vooruitzicht op slecht bestuur als het betere alternatief." De Moor bewijst al in paragraaf 1 dat hij bitter weinig van het politieke bedrijf afweet. Denkt hij soms dat het makkelijk regeren is met de grootste partij in de oppositie? Overigens, slecht bestuur als beter alternatief impliceert dat het huidig bestuur niet slecht is. Moehahaha.

"Onder [degenen die pleiten voor machtsdeelname van VB] zijn er ook heel wat die alleen maar denken aan hun eigenbelang, aan het behoud van hun functies en hun macht en aan het op afstand houden van rivalen."
De Moor draait hier schaamteloos de zaken om. Juist wanneer er geen regelmatige machtswisseling is, zal corruptie, nepotisme etc... optreden. Kijk maar naar Charleroi.

Verder lees ik een pleidooi voor appeasement en een resem gratuite vergelijkingen met Nazi-Duitsland... Denkt De Moor echt dat Dewinter en co Breendonk gaan heropenen? Dat ze er zelfs maar in gaan slagen om (criminele) Nieuwe Belgen de identiteit af te pakken? Dit is 1 van de kleinste en meest intern verdeelde landen van Europa anno 2006, NIET Duitsland eind jaren '30. De Moor vergelijkt hier appelen met tractors. Als je appelen met appelen wil vergelijken, is het veel logischer om de parallel te trekken met Oostenrijk eind jaren negentig. Reken maar dat ze daar blij zijn dat ze Haider's volkspartij mee in het bad hebben getrokken ipv ze te laten uitgroeien tot een immer groeiend oppositiegezwel. Ik heb ondertussen trouwens geen deportatietreinen uit Oostenrijk zien vertrekken maar De Moor weet het vast beter.

Over een conflictje tussen de judiciële en de wetgevende macht schreeuwt De Moor moord en brand. Over die andere pijler van de rechtsstaat, het democratisch principe, blijft het oorverdovend stil. Dat past dit keer blijkbaar niet in het progressief straatje. "Hitler is ook democratisch verkozen!" roept de doorsnee progressieve 'intellectueel' dan... Na jaren de Morgen en pdw te lezen, schrik je natuurlijk niet meer van een kromme vergelijking meer of minder. Eigenlijk is het cordon een belediging aan het adres van alle VB kiezers. Het is de linkse elite die zegt dat Jan Lul eigenlijk te dom is om te stemmen en dat het cordon hen moet beschermen tegen zichzelf.

Daarnaast sluit ik me aan bij de rest van de kritiek in de comments: preken voor eigen kerk, namedropping, arrogantie en algehele wereldvreemdheid.

Anoniem zei

@Christophe: als het preken voor eigen kerk was, dan kwam jij hier niet lezen en schrijven, toch? Ik zou in jouw plaats niet te hoog van de toren blazen, als ik zie hoe makkelijk jij je toevlucht neemt tot stoplappen als 'de linkse elite', 'na jaren DM en (pdw) te lezen schrik je natuurlijk niet meer van een kromme vergelijking'... Kijk, vriend, als je zulke dingen poneert, moet je ze ook hard maken. En daar blijf je in gebreke. Het lijkt er straf op, dat je De Moor vooral aanvalt omdat hij de vinger op een wonde legt, waar jij liever niet aan herinnerd wordt. Dat zie ik aan het simpele feit dat je meer van je oren maakt over wat hij niét schrijft, dan over wat er wel staat. En wat er wel staat, herschrijf je dan ook nog eens, of je sleurt het een context binnen waar het niks te zoeken heeft, tenzij om een gastrol te spelen in een door jou geregisseerde travestie van wat er oorspronkelijk stond. Zo gaan we er niet komen, om het met Marcel Colla (!namedropping! gelijkgezinden! wereldvreemd!) te zeggen.

Kritiek op een opiniestuk is mooi en noodzakelijk, Christophe. Maar doe mij en jezelf een lol en probeer een klein beetje zuiver en objectief te blijven. En bezuinig wat op de 'Moehaha' 's, het pompeuze gelijk van de onderbuik en de van je zinnen afdruipende rancune en frustratie. Het zal je stukken veel beter te lezen maken, en zo zal je ook gemakkelijker lezers overtuigen. Succes.

Anoniem zei

De Moor verwijst in een citaat duidelijk naar OPKOMENDE nazi's. Ik dacht niet dat er toen al sprake was van deportatietreinen.

Wat er zoveel logischer is aan de vergelijking met Oostenrijk eind de jaren '90 is me onduidelijk: er was enkel Haider die die partij droeg. Die is na enkele jaren vanzelf opgestapt, waarna de partij uit elkaar spatte. Het VB wordt gedragen door drie figuren, die in mijn ogen evenveel charisma hebben als een kamelenreet, maar blijkbaar evengoed aanslaan. Al heeft Vanhecke natuurlijk wel de natuurlijke bruine teint van Haider. Nu weten we tenminste waarom ze 'de bruine' genoemd worden, da's handig.

Bovendien maakt het VB nu al jaren en decennia van een partijstructuur, geleid door het dictatoriale triumviraat in kwestie. De vergelijking met Oostenrijk eind de jaren '90 slaat dus nergens op.

En in plaats van onnozele karikaturen over deporatietreinen te gebruiken, zou je beter 's checken hoe het gesteld was met de persvrijheid onder Haider.

asskicker zei

Een kamelenreet....hmmm....ik weet het zo nog niet. Een kamelenreet heeft toch nog iets exotisch, iets "je ne sais qoui". Een mysterieuze diepgang die ik niet aantref in het charismatisch aura van, say, Karel Dillen. Kamelenreet,aaah, de eindeloze en fascinerende zoektocht zoektocht naar le mot juste......

Anoniem zei

Piet De Moor heeft blijkbaar een open brief geschreven aan Peter Vermeersch nav de weigering van deze column in De Standaard. Zou leuk om die ook hier te plaatsen.

Anoniem zei

Is de kern van de zaak niet veel eenvoudiger? Schaf gewoon de stemplicht af en je zal zien dat heel wat kiezers met een zogenaamde 'mening', die volgens de democratische principes moet worden gerespecteerd, opeens helemaal geen mening meer blijken te hebben.
Want laat ons wel wezen: vele burgers slepen zich telkenmale naar het kieshokje terwijl ze veel liever in bed of in de zon lagen. Een foertstem is dan snel gegeven en het Vlaams Blok een dankbare partij. Er moet maar een donkere medemens in de buurt wonen waarvan de geur van couscous wat vreemd overkomt en er is zogezegd een migrantenprobleem. Kom kom.
Let wel: er is een probleem in bepaalde steden en wijken, dat kan zelfs de linkse vleugel niet ontkennen, maar dat zal niet verdwijnen met het Vlaams Blok in het bestuur. Preventie, sensibilisering, het probleem ten gronde analyseren en aanpakken, geen repressie aub.
Stemplicht? Afschaffen die handel!

Anoniem zei

@ anonymous
Ik zou er niet op gokken dat je veel VB'ers bereikt op de blog van pdw maar als jij daar anders over denkt dan ga ik er geen punt van maken want daar ging mijn commentaar niet over. Evenzo durf ik wel van namedropping gewagen als iemand die zelf niet in wikipedia staat wel Thucydides, Bonaparte, Saba, Haffner en nog een Nobelprijwinnaar laat vallen in een stuk van 1000 woorden. Ook dit is echter bijzaak.

Je hebt het over stoplappen maar zelf klaag je alleen over de vorm van mijn antwoord en ga je op geen enkel inhoudelijk argument in. Ik schrijf geen opiniestuk maar een commentaar erop en dat doe ik vanuit de buik.
Toch speel je aan het eind van je commentaar zelf de man door mij pompeus, rancuneus en gefrustreerd te noemen. Iets met een balk en een splinter schiet me te binnen. Maar bon, ik was begonnen he ;) Da's ook waar.

Speciaal voor u zal ik mijn argumenten nog eens formuleren, dit keer zonder tendentieuze en ongefundeerde opmerkingen en dan mag jij ze proberen te weerleggen.
1. Regeren met een groot aantal partijen die ideologisch ver uit elkaar liggen is moeilijk, en nog moeilijker als de grootste partij eenduidige oppositie mag voeren. O.a. bricolage is een gevolg van dit soort regenboogcoalities.

2. Corruptie en nepotisme komen vaker voor wanneer een politieke partij over verschillende termijnen dezelfde posten mag bezetten.

3. De vergelijking VB in Vlaanderen in 2006 met nationaalsocialisme in Duitsland in 1939 snijdt geen hout. De politieke, economische en socio-culturele realiteit is sindsdien fundamenteel veranderd. Een vergelijking met Oostenrijk eind jaren negentig is veel zinvoller.

Tot hier heb ik commentaar gegeven op wat er wél staat in het betoog van DeMoor. Daarnaast lees ik dat De Moor het ook heeft over de rechtspraak en het belang van de rechterlijke macht maar dat hij zwijgt over het democratisch principe dat, evengoed als de rechterlijke macht, een pijler is van de rechtsstaat. Daar heb ik hem op aangevallen. Een afspraak door politieke partijen om een andere partij consequent uit te sluiten van de macht is namelijk fundamenteel ondemocratisch.

@ DS
Die opmerking over OPKOMENDE nazi's ga ik zelfs niet verwaardigen met een antwoord.

Het feit dat VB 3 charismatische leiders heeft ipv 1 in het geval van de Volkspartij zegt ook al niks.

Het gaat overigens niet alleen om Oostenrijk; in bijna alle landen van Europa is een dergelijke rechtse partij de revue gepasseerd zonder al te veel schade aan te richten. Alleen in België krijgt het de kans om te groeien door dat zinloze cordon sanitaire.

Je derde alinea slaat nergens op.

Zwijg me van persvrijheid, je kan toch niet in ernst beweren dat het VB de pers aan banden zou kunnen leggen in Vlaanderen?? Bovendien is er tegenwoordig zoiets als weblogs, een fenomeen dat u welbekend is.

Anoniem zei

DS die een column weigert? Tiens. Waar zijn al die voorvechters van de 'Vrije Meningsuiting' nu, Jürgen Verstrepen op kop? Want als er iéts een aanfluiting van de persvrijheid en de o zo gewaardeerde vrijheid van meningsuiting is, is het toch wel het weigeren van een bestelde column op politiek relevante gronden zeker! Politiek correcte dictatuur! Muilkorf! Waar blijven de superlatieven, de overdrijvingen en de uitroeptekens dit keer? Worden die dan alleen van stal gehaald om Humo, de VRT of De Morgen op de korrel te kunnen nemen? 'Een kwestie van vrije meningsuiting' mijn gat. In elk geval vraag ik mij af hoe Blokwatch en (pdw) de column dan hebben kunnen overnemen, als DS hem geweigerd heeft. Of mis ik iets?

@Christophe: de inhoud van je stuk is al behandeld door DS, ik ga dat niet nog eens herkauwen. Polemiek om de polemiek is niks voor mij. En jouw stukken wekken bij mij de indruk dat het je vooral daarom te doen is. In plaats van gericht te evalueren wat De Moor schrijft, en daar je bedenkingen bij te formuleren, schiet je - weer eens - alle kanten tegelijk op met onnozele non-argumenten als 'wereldvreemd', 'kromme vergelijking' 'linkse elite' 'namedropping' etc.

Daarbij is het niet altijd duidelijk wie je nu eigenlijk viseert, laat staan welk deel van De Moors exposé je probeert te weerleggen.
Inhoudelijk weerwerk op De Moors column is juist wat jouw reactie mist.

En wat die 'arrogantie' betreft, euh... herlees je jongste worp nog eens voor je anderen van arrogantie gaat beschuldigen: "Speciaal voor u ga ik het nog eens uitleggen". Nou. 'Check your ego at the door' zeiden ze op Live Aid 1.

'Namedropping', daar heb je ook al meerdere keren je beklag over gemaakt. Is dat dan inhoudelijke kritiek? Je kan de weg naar Wikipedia vinden als het je uitkomt: het is dus een kleintje om de namen die je niet kent, op te zoeken zodat je weet waar het over gaat. Mensen en dingen bespreken zonder namen te noemen gaat nogal moeilijk, zie je.

Maar als ik het goed begrijp mag De Moor dat niet doen, omdat hij zelf geen Wikipedia-vermelding heeft... Je weet dat Wikipedia open is: zodra ik of iemand anders een artikel 'Piet De Moor' aanmaak, snijdt dat argument al geen hout meer. Om maar te zeggen: erg zwaar weegt het niet.

De Moor draait de zaken om, schrijf je. Hoezo? Wat er in Charleroi gebeurt, weerlegt langs geen kanten dat mensen die hun postje veilig willen stellen, vaak uit eigenbelang heulen met (toekomstige) machthebbers. 'Toekomstige' staat tussen haakjes, want als grootste fractie in de wetgevende vergadering in Vlaanderen hééft het VB al macht. De macht om postjes uit te delen, om te beginnen. En dààr had De Moor het over.
Twee drogredeneringen voor de prijs van één dus: een zwakke analogie (of 'kromme vergelijking') en een valse oorzaak-gevolgrelatie. Faut le faire.

Nog een truc die al eerder is aangehaald: het karikaturiseren van een standpunt om daarna niet dat standpunt, maar die karikatuur ervan aan te vallen. Voorbeelden zat, van 'Jan Lul' tot 'denkt De Moor nu echt dat'...

Nee, dat denkt hij niet, Christophe, anders stond het er wel. De Moor kan heel goed zelf schrijven wat hij wel of niet bedoelt.

Dus alsjeblief, beledig de lezers van dit blog niet door onzin als 'De Moor beledigt één miljoen kiezers' over te kalken. Het slaat nergens op, het is niet origineel, en het heeft als argument geen enkel gewicht, tenzij een emotioneel - ook een klassieker uit het Handboek Psychologische Discussietrucs. Weerleg je daarmee iets van wat hij beweert? Nee.

Ik kan alleen nog eens verwijzen naar de oproep uit mijn vorige stuk, Christophe. Maak inhoudelijk werk van je bijdragen , en probeer je ressentimenten een beetje binnenboord te houden. Met al verwijten makend ergens binnen te vallen krijg je geen gewillig oor - zelfs niet als komiek. Succes.

Anoniem zei

@Christophe: ik heb je nergens pompeus, gefrustreerd of rancuneus genoemd: ik had het over je bijdrage, niet je persoon. Zie hoger.

Anoniem zei

'De mannen van Blokwatch' hebben het Liberales-stuk van Piet De Moor overgenomen én een linkje naar de open brief van De Moor aan De Standaard gelegd.

Anoniem zei

Om één van onze blogschrijvers te parafraseren: door Piet De Moor op één lijn te zetten met een 'linkse elite' bewijst Christophe al in zijn eerste reactie dat hij geen bal van De Moor of diens oeuvre afweet.

Anoniem zei

Altijd leuk, dooddoeners als 'die opmerking zal ik zelfs geen antwoord verwaardigen'. Ik ging voor alle duidelijkheid over het feit dat jij een vrij onnozele karikatuur gebruikt (de deportatietreinen) om de vergelijking van Piet De Moor met de nazi's onderuit te halen. De Moor had het nergens over deportatietreinen, wel over de angstwekkende gelijkenissen tussen de opkomst van het VB en die van de nazi's begin de jaren '30. Al jouw karikaturen en voorspelbare replieken ten spijt. Maar goed, het zal wellicht iets te veel nuance zijn, het onderscheid tussen eind en begin de jaren '30.

De derde alinea slaat nergens op? Anders gezegd: je hebt er niets zinnigs op te zeggen. Het ging voor alle duidelijkheid over het feit dat de vergelijking FPÖ in Oostenrijk en VB bij ons niet opgaat, omdat het VB zich veel beter georganiseerd heeft dan de FPÖ en niet opgehangen is aan één leidersfiguur à la Haider. Maar ik begrijp het intussen: wellicht weer iets teveel nuance.

Nu goed, je moet me niet met een antwoord verwaardigen. Ik zou je de illusie van je grote gelijk niet willen ontnemen.

Anoniem zei

Lol, ik was die laatste alinea nog uit het oog verloren. De persvrijheid beknotten is niet erg, er zijn ook nog weblogs. Schitterend. -)

Anoniem zei

@Pipi Longstocking:

De stemplicht afschaffen, is wel het laatste wat we moeten doen, imho.

Anoniem zei

Dit is de open brief van Piet De Moor:

Open brief van Piet de Moor aan Peter Vandermeersch, algemeen hoofdredacteur De Standaard, dinsdag 30 mei 2006.

Mijnheer de hoofdredacteur,

Nadat de redacteur van uw opiniebladzijden mijn stuk Blokfluiten en sirenen voor het Vlaams Belang (zie verder) had afgewezen, heb ik het artikel alsnog aan u bezorgd in de hoop dat u het in De Standaard zou publiceren. U hebt op mijn voorstel niet gereageerd. Daarom neem ik aan dat u definitief beslist heeft om mijn bijdrage niet op te nemen, al heeft u niet de moeite gedaan om me de reden van uw afwijzing te verklaren. Natuurlijk heeft u het recht om een opiniestuk te weigeren. Dat zal wel meer voorkomen, dat betwist ik niet. Ik ken de gekwetste ego’s wel, en ik ken ook het mijne. Maar mag ik niettemin proberen uit te leggen waarom ik uw stilzwijgen en uw beslissing betreur, en ook niet begrijp?

Eerst wil ik echter de andere lezers van deze open brief duidelijk maken dat u en uw krant over mij niet kunnen klagen, want u bent beter geplaatst dan wie ook om te weten dat ik nooit misbruik van uw gastvrijheid heb gemaakt. Het is de tweede keer in 55 jaar dat ik voor De Standaard een opiniestuk schrijf. U zult samen met mij toch wel toegeven dat er opinieschrijvers zijn die u vaker lastigvallen, al weet ik niet of dit het juiste woord is, want ik heb niet de indruk dat u het VB met tegenzin aan het woord laat in uw krant. En nu is er dezer dagen in de persoon van Jean-Marie Dedecker een opinieschrijver opgedoken die uw pagina’s herhaaldelijk heeft mogen bezetten met standpunten die niet direct uitblinken door nieuwe, verrassende, verfrissende of scherpzinnige inzichten, maar die wel op een voorspelbare manier in de media komen. Ik kan me vergissen, maar misschien is het wel zo dat u de worstelaar de opiniepagina’s van uw krant zo gretig aanbiedt om op een verholen manier aan zijn politiek te doen?

Maar goed, mijn eerste en dus laatste stuk, dat enkele maanden geleden wél op de opiniepagina van uw krant mocht verschijnen, ging over de spelling van het Nederlands. Ik zou er nooit ophef over gemaakt hebben als mijn stukje over de spelling niet verschenen was, want zo belangrijk is die kwestie nu ook weer niet. Maar nu is het toch wel anders. Nu heb ik dus voor de tweede keer in mijn 55-jarige leven een opiniestuk aan uw redactie bezorgd. En uw krant wil dat stuk, dat over het totalitarisme in Vlaanderen gaat, niet publiceren. Maar voor ik het daarover heb, moet ik toch eerst benadrukken dat het totalitarisme een thema is waar ik als schrijver het grootste deel van mijn leven mee bezig ben geweest. Het onderwerp houdt me in zijn greep en blijft me fascineren, wellicht tot in het graf. Ik heb een paar boeken geschreven waarin dat thema centraal staat. Ook in Schemerland, mijn jongste boek, gaat het over bijna niets anders dan over de rampspoed en de trauma’s die de totalitarismen in de twintigste eeuw hebben aangericht. Maar eigenlijk hoef ik u, mijnheer de hoofdredacteur, dit allemaal niet te vertellen, want u heeft mijn boek zelf gelezen, en zelfs heel goed. In oktober vorig jaar was ik (in het gezelschap van Geert Mak) in Antwerpen te gast op het Andere Boek, en daar heeft u me op een intelligente manier over mijn boek ondervraagd. U deed dat zo vakkundig dat ik u achteraf met uw rol als interviewer heb gelukgewenst. U weet dus maar al te goed waarmee ik bezig ben.

En nu vond ik dus dat het moment gekomen was om over het gevaar van het totalitarisme in Vlaanderen een artikel te schrijven, het tweede opiniestuk in mijn middelbare leven dat ik aan uw krant bezorg. Ik deed dit ook omdat ik de veelgehoorde klacht van zoveel Vlamingen dat ze in de loop van de geschiedenis altijd zijn bezet, heel onredelijk vind. Integendeel, die Vlamingen zijn juist aan bezettingen verslaafd geraakt en kunnen blijkbaar niet meer zonder. Bij gebrek aan een ander volk dat hen wil bezetten, staan ze nu op het punt om zichzelf via het VB te bezetten. Daarover wilde ik het hebben in mijn stuk, want ik denk dat die situatie vrij uniek is in de beschaafde wereld.

Ik vind nu wel dat u mijn artikel op grond van de argumenten die ik al genoemd heb, had moeten publiceren. Waarom verder ook nog? Omdat er in mijn stuk een paar elementen staan die mijns inziens nog niet aan bod zijn gekomen in de discussie. Een paar recente drama’s noem ik weliswaar niet bij hun naam, maar dat is geen toeval of verzuim. Door van de gebeurtenissen afstand te nemen, wilde ik de kern van het probleem blootleggen, de steen omkeren waaronder de pissebedden krieuwelen. De kern is dat het VB als totalitaire partij zijn pijlen op het hart van de rechtsstaat richt, wat kenmerkend is voor het gedrag van elke totalitaire partij van rechtse of linkse signatuur. Hoe kun je de rechtsstaat doeltreffender ondermijnen dan door de rechters zelf fysiek te bedreigen? Dat is wat Gerolf Annemans met zijn trefzeker fascisteninstinct heeft gedaan toen het Vlaams Blok door het gerecht als een racistische partij werd veroordeeld. Dat was een van de duidelijkste geweldsignalen die de top van het VB toen aan de basis gaf. Nu zouden we allemaal moeten weten dat het VB zonder vijanden en zonder gewelddadigheid niet kan gedijen. Omdat er in onverdraagzame, gewelddadig-totalitaire partijen als het VB een enorme naar binnen gerichte groepsdruk heerst, maakt alleen het bestaan van een externe vijand die druk binnen de groep draaglijk voor de leden. Het behoort immers tot de paradoxen van elke totalitaire en gewelddadige partij dat ze een vijand nodig heeft en dat ze die vijand niet kan vernietigen zonder haar eigen bestaansreden op het spel te zetten. Daarom kijkt het VB al uit naar de volgende vijand, nog voor het VB de vorige vijand helemaal heeft verteerd. Zoals elke totalitaire partij heeft het VB een eeuwige honger naar de vijand die net zo goed een Turk kan zijn als een Vlaamse rechter, en bij uitbreiding natuurlijk iedereen die de standpunten van het VB niet deelt.

Er komen in mijn opiniestuk nog een paar andere thema’s voor die ik haast freudiaans zou noemen en die inspelen op bepaalde, minder fraaie aspecten van de menselijke natuur in het algemeen, maar die volgens mij toch wel onderschat worden. Bovendien laat ik er geen twijfel over bestaan dat de schuldigen van het almaar somberder en verstikkender klimaat in Vlaanderen die burgers zijn die het Vlaams Belang steunen, dat de schuldigen die burgers zijn die voor die partij stemmen en er stemming voor maken. Ik vind niet dat we de verantwoordelijkheid van die ‘brave’ VB-kiezers moeten bagatelliseren. De vaak gehoorde mening dat die kiezers het gedachtegoed van het VB niet delen is wel heel onnozel, want wie er zo over denkt, houdt de VB-kiezers voor politiek ontoerekenbaar, zeg maar voor zwakzinnig.

Ze worden overigens inmiddels almaar driester, de blokkers die inmiddels belangers (en belagers) zijn geworden. In het begin schaamden ze zich nog over hun gedrag, ze waren blokkers in het geniep, onderblokkers dus. Na de stiekeme fase zijn ze zich gaan outen, en nu spuien ze hun racistische praat al ongezouten in het openbaar (van het genre: ‘je zou bang zijn om een Belg te zijn’ als ze de schim van een Turk of de tip van een hoofddoek hebben gezien) en kijken ze je strak aan omdat ze – nu ze inderdaad bovenblokkers geworden zijn – je totale instemming eisen met de verbale agressie die ze plegen. En straks slaan ze je natuurlijk op je gezicht als je iets anders beweert, omdat ze het ondenkbaar vinden dat iemand iets anders denkt dan de hatelijkheden die omgaan in hun bekrompen hoofd. Ik ken in mijn omgeving genoeg racisten die in de Gentse Sleepstraat bij de Turk graag een pizza gaan eten omdat het haast niets kost. Eerst gratis smullen en dan doodslaan! Vlaanderen vakantieland!

Maar ik kan mijn opiniestuk hier natuurlijk niet helemaal gaan herschrijven en ik heb ook geen zin om uit te leggen wat er precies in staat. Het is al erg genoeg dat deze brief langer is dan het opiniestuk dat ik geschreven heb. Dat ik niettemin het een en ander moet verklaren, bewijst alleen maar dat u en de eindverantwoordelijke van de opiniërende pagina’s toch niet helemaal begrepen hebben wat de betekenis is van mijn stuk. Hoewel me dat blijft verbazen, zou ik ook kunnen opperen dat u mijn stuk niet wilt publiceren omdat u vindt dat ik niets vertegenwoordig: geen partij, geen vakbond, geen loge, geen kerk, geen auto- of allochtone gemeenschap, niet eens een schaak-, een voetbal- of een worstelploeg. Daar heeft u natuurlijk gelijk in. Ik heb geen andere organisatie achter me dan de onzichtbare en weinig gespierde maar daarom niet minder kritische massa van het onafhankelijke denken. Maar zonder daarin te overdrijven, koester ik als ongebonden intellectueel ook een zekere bezorgdheid om het algemeen belang, een zorg die natuurlijk ook is ingegeven door eigenbelang, aangezien ik goed besef dat het soort werk dat ik graag doe alleen gedaan kan worden in een sfeer van sereniteit, die per definitie geen sfeer is die door het VB wordt bepaald. Helaas merk ik nu dat die onzichtbare, weinig gespierde en kritische massa van het onafhankelijke denken in Vlaanderen niet veel aantrekkingskracht en aanhang heeft. Ik had verwacht dat ze tenminste in uw krant wat meer aanzien zou genieten.

Ik hoop nu maar dat u niet denkt dat ik een querulant ben, want dat ben ik niet. Ik heb interessantere bezigheden dan het zoeken of stoken van ruzies. Alleen heb ik geen zin om mijn mening niet te zeggen. Als ik een opportunist was geweest, dan had ik deze brief wel niet geschreven. Nu hoop ik maar dat u de onafhankelijke intellectuelen die geen opportunisten zijn, niet altijd als lastig in de negatieve zin en dus als querulanten gaat beschouwen, want die indruk heb ik soms wel eens. Zover is het blijkbaar al gekomen dat we ons al moeten verontschuldigen omdat we een kritisch temperament hebben en omdat we ons niet meteen uit het veld laten slaan. Zelf wil ik me beperken tot de vraag: waarom zou ik het u gemakkelijk maken, als ik het mezelf moeilijk maak?

Vanzelfsprekend zal ik De Standaard blijven lezen, de Vlaamse markt biedt niet veel andere mogelijkheden, en de andere kranten in Vlaanderen doen werkelijk niet veel moeite om u, mijnheer de hoofdredacteur, het gevoel te geven dat u beter kunt. In elk geval zal ik niet meer proberen om nog een derde keer in mijn 55-jarig bestaan een mening voor uw krant te schrijven, aangezien ik aanneem dat uw dagblad niet bij machte is om deze exponentiële groei van mijn intellectuele bemoeienissen in het ruimtelijke bestek van uw kwaliteitsbladzijden te verwerken. Ik veronderstel dat u met genoegen kennis van mijn beslissing neemt en ik verwacht van u niet eens te horen dat u niet aan de discussie deelneemt, en zelfs niet dat u ze sluit nog voor ze begonnen is.

Met bittere hoogachting,

Piet de Moor

Anoniem zei

"Ik hoop nu maar dat u niet denkt dat ik een querulant ben, want dat ben ik niet. Ik heb interessantere bezigheden dan het zoeken of stoken van ruzies."

LOL!!!

Anoniem zei

@Jabbe:

graag verduidelijking want aan een humble opinion zonder argumentatie heeft geen enkele bloglezer iets.

Anoniem zei

@ DS Ik geloof niet dat je veel kennis ter zake hebt. Die beweringen die jij als waren het feiten uit je mouw schudt, waar zijn die op gebaseerd? Waarom is VB zoveel beter georganiseerd dan het FPÖ (en wat doet dat er überhaupt toe)? Wat was er mis met de persvrijheid ten tijde van Haider? Linkje? En nogmaals, waarom is het relevant dat het VB 3 leidersfiguren heeft en de FPÖ alleen Haider?

Kan iemand mij eens uitleggen wat dan eigenlijk die bewuste parallellen zijn tussen nazi-Duitsland en het VB die hier verdedigd worden? Wat mij betreft is dat even zinloos als Tobback met Stalin vergelijken. Het is niet alleen zinloos; door te pas en te onpas nazi te roepen, bagatelliseer je de verschrikkingen die Hitler teweeg heeft gebracht, wat veel erger is.

@ anonymous
Merci, je hebt mij toch tot 1 inzicht gebracht. Ik heb nl. een fout gemaakt die het VB ook maakt. Door een (mild) polemische toon aan te slaan word je daarop afgerekend ipv op de inhoud. Les geleerd. Maar genoeg polemiek, geef de inhoudelijke zwarte piet niet door aan DS en come to the point.
Bedankt om alvast 1 argument te counteren. Uiteraard is een oppositiepartij niet machteloos, maar je moet ze geen machthebber noemen. De echte macht zit bij de regering en ook daar vindt eventueel machtsmisbruik plaats. De Moor had het over voorstanders van machtsdeelname van VB. Zij doen dat volgens hem uit eigenbelang, om het behoud van hun functies of om rivalen op afstand te houden. Daar geef ik De Moor gelijk in. Dat zijn drijfveren voor elke politicus maar mijn punt is dat er veel ergere dingen gebeuren dan dergelijk politiek gekonkel, bijvoorbeeld wanneer het partijen toegestaan wordt om decennialang aan de macht te blijven. Ook daarom is het cordon hoogst ongezond voor een land.
Toegegeven, het is kiezen tussen pest en cholera. Maar voer ajeblief een open discussie over de gevolgen van machtsdeelname zonder het doembeeld van de nazi's te misbruiken om de mensen te doen geloven dat VB in de regering Vlaanderen in een diepe crisis zou storten. Dat is in Nederland of Oostenrijk toch ook niet gebeurd toen extreem-rechts daar mee aan de macht kwam? Nu kan men daar weer normaal regeren, zonder een continu groeiend gezwel in de oppositie. Dat een dergelijke tumor deugdelijk bestuur in de weg staat, behoeft geen betoog me dunkt.
Ook in Oostenrijk wilden de traditionele partijen aanvankelijk niet regeren met de FPÖ en hebben ze gedurende 1 termijn een cordon aangelegd rond die partij. Bij de 2e verkiezingsnederlaag hebben ze de FPÖ maar mee in het bad getrokken. Toen die partij niet meer kon roepen langs de zijlijn maar effectief beleid moest maken, zag men in dat ook Haider geen "silver bullet" of toverstokje had en was het er snel mee gedaan. Hoeveel zwarte zondagen moeten er hier nog komen voor die frank gaat vallen?

Anoniem zei

Ik lees net de open brief van De Moor. Ook hier wijst hij de kiezers met de vinger. Of het jullie nu bevalt of niet ik haal Jan Lul uit Borgerhout er weer bij. Die is idd al lang uit de kast gekomen als Blokker. En hij weet gelukkig niet van deze open brief waarin hij bovenblokkker of blokfluit (haha) genoemd wordt en op zijn verantwoordelijkheid gewezen wordt. De Moor zou beter moeten weten want dergelijke uitlatingen zijn behalve generaliserend ook contraproductief. Vraag maar aan De Gucht toen hij in de nasleep van de moorden in Antwerpen alle VB stemmers racisten noemde. Bij de volgende peiling was VB alweer licht gestegen. Dergelijke uitspraken zorgen er alleen voor dat Jan Lul een nog grotere afkeer krijgt van de klassieke partijen en zelverklaarde intellectuelen die met opgestoken vingertje verkondigen hoe zij moeten stemmen. "komt gij is ier in de seefhoek zien, stukske intellectueel" denkt Jan Lul dan en volgende keer stemt hij nog meer resoluut op het VB.
VB-kiezers zijn met overschot de trouwste kiezers van het politieke spectrum. Daarom zal afschaffing van de kiesplicht m.i. ook niet helpen maar we zijn nu toch al met paardenmiddelen bezig dus kan dat er ook nog wel bij.

Anoniem zei

Sommige mensen hebben toch wel heel veel uitleg nodig. Maar goed, hier gaan we.

Dat het VB goed georganiseerd is en het FPÖ niet, heeft alles te maken met het feit dat een vergelijking tussen het VB en het FPÖ niet opgaat - terwijl jij beweerde dat die vgl een stuk logischer is. Het FPÖ was één persoon: Jörg Haider. De reden waarom de FPÖ in elkaar stuikte, was niet machtsdeelname, maar het feit dat Haider zich terugtrok. Als Frank Vanhecke zich ooit terugtrekt (niet alleen de voortplantingstechnische betekenis, hoewel dat al heel wat zou zijn) dan ligt het VB niet op zijn gat. Dat die vgl met het FPÖ opgaat, is daarom dus quatsch.

Welke gelijkenissen er zoal bestaan de opkomende nazi's en het VB? Zie de column van Piet de Moor, maar ik wil het ook nog 's uit de vuist weg opsommen voor je: het systematisch viseren van een bepaalde bevolkingsgroep, het aanwakkeren van haat, het cultiveren van het loze begrip volk, het voorhouden van een utopisch en - ja, ja- wereldvreemd wereldbeeld (in het geval van het VB: het waanbeeld van een monoculturele wereld, waar het impliciet op teert).

Anoniem zei

Ik heb overigens weinig illusies over het feit dat VB-kiezers met nuchtere, simpele argumenten kunnen overtuigd worden. Het succes van het VB drijft op één grote kracht: angst. Ook dat is een gelijkenis met de opkomende nazi's, trouwens. Je mag mensen die in de ban zijn van angst nog een half miljoen argumenten voor de voeten werpen, nog zullen ze er geen oren naar hebben.

Het VB bespeelt die angst op een soms lachwekkende manier. Het meest hilarische beeld is natuurlijk dat de Moslims binnen enkele decennia het zaakje hier overnemen, zoals ik een oude VB-knar ooit met de grootste stelligheid heb horen beweren (er zonder enige ironie aan toevoegend dat de Gentse St-Baafskathedraal zou platgegooid worden en vervangen worden door een moskee).

Angst is volgens mij de voornaamste reden waarom het VB zo populair is. Veel en veel meer dan het cordon sanitaire. Het verklaart ook waarom de partij nog steeds in de lift zit, ook na die moorden.

Anoniem zei

Het verklaart ook waarom ze zo gretig angst zaaien.

@Christophe: beetje laat om nu aan DS zijn mouw te komen trekken, zeker als je hem eerst voor de voeten gooit dat hij 'weinig kennis ter zake heeft'.
Ik denk dat het wel meevalt. Hij doet bij voorbeeld niet alsof het VB nog nooit geprobeerd heeft de persvrijheid te beknotten, en hij kraamt ook niet de klinkklare onzin uit als zou de simpele bewering dat VB-kiezers heel goed weten waarom ze VB stemmen (per slot van rekening luidde hun eigen slogan een paar campagnes geleden nog 'U weet wel waarom!') een 'belediging van een miljoen kiezers' zou zijn. Wat dat betreft ben ik het alvast met De Moor eens: het is zorgwekkend dat dat miljoen kiezers het wel beledigend vindt dat ze als meerderjarige stemgerechtigden verantwoordelijk gehouden worden voor hun eigen keuzes, maar nièt dat ze door de partij van hun keuze als onmondig ("Wij zeggen wat u denkt!") kiesvee worden beschouwd. Maar terug naar je post.
Als je zelf evenveel bronnen en argumenten had aangedragen voor jouw tirades als je nu van DS vraagt, was deze thread een stuk korter geweest. Maar we moeten het niet altijd over jou hebben, ook al bezondig je je weer aan een klassieke discussietruc: het omkeren van de bewijslast.

Je hebt geen 'link' nodig om te zien dat het VB een van de beste, zo niet dé best georganiseerde extreemrechtse partij in Europa is. Als je een beetje hun contacten in de internationale extreemrechtse scene volgt, zie je dat steevast als argument opduiken: hoe de buitenlandse extremisten Dewinter en vriendjes bewonderen om de professionaliteit waarmee hij extreemrechts in Vlaanderen op de kaart heeft gezet. En het moet gezegd: ze hebben geen half werk geleverd. De Vlaamse Concentratie, Nationalistische Omroepstichting, het Vormingsinstituut Wies Moens, , de overige mantel-en nevenorganisaties, de 'actiegroepen', het halfdozijn jongerenorganisaties dat rond de partij draait... zijn allemaal vzw's die door belastinggeld draaiende worden gehouden. Die eerste drie zijn de propaganda-apparaten, 'het hart van de partij' zoals ze het zelf noemen. Het is niet toevallig dat juist zij veroordeeld zijn op basis van de racismewet. De jongerenorganisaties, die nieuw volk moeten aantrekken en ideologisch scholen, zijn op een paar na allemaal uit de grond gestampt door Filip Dewinter en Frank Vanhecke, die er ook nu nog de touwtjes in handen houden. Ze doen dat via een netwerk van superloyale stromannen, wiens ideeën, standpunten, interesses en zelfs schrijfstijl onderling inwisselbaar zijn. Als je je hier aan de (pdw)-copycats ergert, heb je de VBJ'ers op Politicsinfo en Politics.be nog niet bezig gezien. De top van die organisaties bestaat uit mensen die elkaar kennen van andere clubs, zoals het NSV, Voorpost, of waarom niet, een 'heidens' werkgroepje als 'Traditie'. Vaak werken ze om den brode op één of ander fractiesecretariaat of in een andere partijvzw, opnieuw met belastinggeld gefinancieerd uiteraard. De partij Vlaams Blok had, zo bleek uit een onderzoek van een paar jaar terug, welgeteld één werknemer in dienst. Al de rest werkte voor 'de overheid' als parlementair medewerker, op de studiedienst, of, een heel populaire, als 'persmedewerker'.
De aantrekking van schijnzelfstandige Jürgen Verstrepen (zijn 'bv-ke' heeft maar één klant: het VB) om de VB-haatzaaierij er bij de Breezer-generatie in te gieten is nog zo'n voorbeeld van een uitgekiende strategie en organisatie. De verkiezingskaravanen met Luxemburgse nummerplaat (om belastingen te ontduiken) is er nog een. Het systematisch koppensnellen bij andere partijen in de hoop grote of kleine ontevreden vissen te kunnen wegkopen, is er nog een. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. We hebben hier niet met amateurs te maken, Christophe, maar met doorwinterde witteboordcriminelen die zich een luilekkerleven in het pluche hebben toebedacht en om dat doel te bereiken desnoods over lijken gaan. Of dat pluche nu bij de uitvoerende dan wel de wetgevende macht hoort, is het laatste van hun zorgen.

Anoniem zei

@Christophe: ik zie dat DS het inhoudelijk heel goed doet. En ik zie dat ik zelf ook al een aantal inhoudelijke punten van je heb weerlegd, toen ik het over je drogredeneringen en discussietrucs had. Ik neem aan dat je op het hierboven toegevoegde ook wel iets te zeggen zal hebben, maar geef mijn portie maar aan Fikkie. Zoals ik al zei: polemiek om de polemiek is aan mij niet besteed, en als je van de replieken die je krijgt alleen het laatste 'inzicht' onthoudt, heeft het al helemaal geen zin. Dus knock yourself out met wat hier boven staat: meer komt er van mij niet. Veel plezier.

Anoniem zei

Ik hoor mensen praten over Piet De Moor als een schrijver.
Echter nadat ik zijn passages heb gelezen besef ik dat de nieuwe Hitlers al tot in de gang staan!

Wanneer 'schrijvers' zich al bezig houden met pure riool -en laster spuierij dan stel ik me ernstige vragen!

Het VB vergelijken met NAZis, dan weer met extreem-rechts, wat is het nu, links of rechts?? NAZI = extreem links... Snap het niet meer.

Wat De Moor schrijft had ik graag eens ondersteund gezien met geschriften van het VB. Ook dat zij privee milities zouden op pad sturen, Jezus zeg!

Het lijkt me niet meer dan de haat van een schizofreen zielig ventje die met zijn proza doet waarvan hij anderen beschuldigt nl. haat en angst verspreiden.

Jammer maar het VB zijn niet de haatzaaiers, het zijn haar tegenstanders. Gelukkig zien steeds meer mensen dat ook in. Ik zou Churchil niet graag gelijk zien krijgen toen hij zei dat het fascisme zou terugkeren in naam van anti-fascisme...

De nieuwe NAZIs staan al in de gang te wachten tot ze in je slaapkamer raken!

Arm vlaanderen. Tijd dat links en haar haatzaaiers des duivels uitgedreven worden voor het te laat is.