dinsdag, mei 29, 2007

De kletskoek van Margaretha Guidone

Hieronder staat de polemiek over Margaretha Guidone in De Standaard.1 - ROOD (uit DS 24/05)

Mevrouw Guidone-Slegers, beste Margareta, U bent nu al de tweede SP.A-politica die ik in de aanloop naar de verkiezingen via deze weg streng wil toespreken. Sommigen zullen hierin méchanterie vermoeden maar aan hen zeg ik met de hand op het hart: mijn bedoelingen zijn nobel en absoluut niet tegen de socialistische partij gericht. Integendeel, ik verbaas niemand als ik zeg dat mijn politieke kleur rood is. Ik richt mijn pijlen op onzinnigheid en idiotie, uit welke maatschappelijke hoek ze mij ook komen aangewaaid. Ik ben mij al een tijdje bewust van uw status als kloekhartige spreekbuis voor het milieu. Nu u zich volop op politiek activisme stort en door de SP.A als boegbeeld inzake de klimaatkwestie naar voren wordt geschoven, kan ik niet anders dan mij voor u beginnen interesseren. Ik heb namelijk de spraakmakende Channel 4-documentaire The Great Global Warming Swindle gezien. Daarin wordt aangevoerd dat in de grote oceaan der weldenkendheid de hysterie rond de opwarming van de aarde een heel eind is afgedreven van de wetenschappelijke realiteit, en dat zulks is gebeurd op het vlot van het politiek activisme. Niet mijn analyse. Dat beweren professoren uit alle windstreken en dat wordt in de documentaire zelfs door Patrick Moore gezegd. Hij heeft het over mensen zoals u. Meneer Patrick Moore is u niet onbekend neem ik aan, hij is co-stichter van Greenpeace. Wat de documentairemakers voorstaan is niet hetzelfde als beweren dat er absoluut géén klimaatprobleem is en zeker niet dat we eigenlijk met z'n allen ongestraft met 4X4 Ferrari's kunnen gaan rijden. Neen, de makers zeggen enkel dat er nogal wat wetenschappelijk bewijs is aan te voeren voor de stelling: de opwarming van de aarde heeft meer met natuurverschijnselen te maken dan met des mensen 'ecologische voetafdruk'. Vooraleer u kwaad naar uw kameraad Al 'Ik heb het internet uitgevonden!' Gore belt, haast ik mij hieraan toe te voegen dat in deze bescheiden column natuurlijk geen plaats is om alle tegenstrijdige meningen over global warming grondig te bestuderen, te evalueren, tegenover en naast mekaar te plaatsen. Ik kan die ingewikkelde oefening onmogelijk maken, ik ben immers geen klimaatwetenschapper. U ook niet maar u weet hier wellicht meer over dan ik. An inconvenient truth voor mij, hoor ik u denken.

Maar sinds ik mij voor u ben gaan interesseren en meer over u ben gaan opzoeken en lezen, begin ik heel ernstig aan uw deskundigheid te twijfelen. Een vermeende deskundigheid die ertoe heeft geleid dat u, onder auspiciën van de SP.A Vlaanderens Internationale Stem in het klimaatdebat bent geworden. De koude rilling die over mijn ruggengraat liep toen ik die laatste zin schreef heeft hier de spaarketel doen aanslaan. Zozeer zegt iedere cel in mijn lichaam dat dit onverstandig is van de SP.A en niet bevorderlijk voor het imago van parttime minister van Milieu Bruno Tobback. Mijn grote ontevredenheid hierover heeft niets te maken met uw huisvrouwenschap, dat moet u van mij aannemen. Het gaat mij om uw geloofsysteem, of beter: de reeks nonsens die u bij uw bezoek aan de grote new age supermarkt in uw karretje hebt gegooid. Uw praatjes over reïncarnatie en 'karma', uw onwrikbaar vertrouwen in de zogenaamde 'ayurvedische' geneeswijzen, uw gedweep met de leer van de charlatan Deepak Chopra, uw geloof in 'intelligent design' (zeg maar: creationisme volgens Saatchi & Saatchi) en uw met veel aplomb verstrekte pseudo-wetenschappelijke spirituele prietpraat ('wanneer je tegen water spreekt verandert de watermolecule compleet!') laten vermoeden dat uw algemene kijk op de wereld, hoe zeg ik het vriendelijk?: weinig wetenschappelijk, ondoordacht, opvallend naïef, geheel losgerukt van de realiteit en - vooruit, laat ik alle pudeur overboord gooien - ronduit idioot is. U leeft op een andere planeet dan ik. In mijn wereld bent u amper twee telefoontjes verwijderd van een bezoek door witjassen. Laat staan dat ik op u reken om in mijn naam internationaal over zo'n ingewikkelde wetenschappelijke kwestie als global warming te praten. Waar zit de SP.A met haar gedachten? Nog één keer: ik zeg niet dat er géén problemen zijn met het klimaat en het milieu. Ik woon in Gent, de stad met naar verluidt de hoogste concentratie fijn stof in Vlaanderen. Dat lijkt ook te kloppen, want telkens als ik Gent verlaat moet ik een fijn-stofpleister kleven of ik krijg ontwenningsverschijnselen. Ik zeg wel dat u, mevrouw Guidone-Slegers, door rationele mensen bijzonder weinig geloofwaardigheid wordt toegedicht. En met geloofwaardigheid is het zoals met een lening bij de bank: je krijgt ze pas als kan worden aangetoond dat je ze eigenlijk niet nodig hebt. En u staat flink in het rood. (pdw)


2 - Reactie van Wendel Trio in DS op 25/05
Patrick De Witte gaat in zijn column over Margaretha Guidone nogal recht op de vrouw af (DS 24 mei). Maar nog meer moeite heb ik met zijn pleidooi voor de klimaatsceptici. Ik besef ook wel dat kritische mensen door de hype rond Al Gore open staan voor tegenstemmen in het debat. Maar wie wat dieper graaft, merkt dat de klimaatsceptici bij gebrek aan inhoudelijke argumenten steeds weer moeten teruggrijpen naar machtsinstrumenten.

Neem nu Patrick Moore. Die was inderdaad betrokken bij het ontstaan van Greenpeace. Hij was 36 jaar geleden een van de circa vijftig leden van de organisatie die met een schip genaamd Greenpeace de Amerikaanse kernproeven voor de kust van Alaska een halt toebrachten. Maar sinds begin de jaren tachtig is hij in dienst van de Canadese houtindustrie om de kaalkap in de Canadese regenwouden te verdedigen, van de Canadese biotechindustrie om te stellen dat er niets mis is met ggo's, van de nucleaire industrie om mensen te overtuigen dat kernenergie veilig is en nu ook van de olie-industrie om te stellen dat de mens niet verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Hoe zwak moet je staan om dan zijn Greenpeace-lidmaatschap als argument naar voren te schuiven?

Een wetenschapper hoeft maar de klimaatswijziging in vraag te stellen om in de massamedia een platform te krijgen dat de duizenden echte klimaatexperts nooit krijgen. Maar zoek in gereputeerde wetenschappelijke tijdschriften als Science of Nature eens naar enig wetenschappelijk werk dat de stellingen van de documentaire The Great Global Warming Swindle ondersteunt. Sommige klimaatsceptici die in die documentaire worden opgevoerd, hebben aantoonbaar banden met de olie-industrie, andere duiken op in publicaties die stellen dat er geen verband is tussen roken en longkanker of die de voordelen van DDT voor de derde wereld bepleiten. Of lees eens de brief van wetenschapper Carl Wunsch, over hoe zijn stellingen volledig verdraaid werden door de documentairemakers. Ik verwacht van een kritisch journalist dat hij zich informeert vooraleer halve waarheden de wereld in te sturen. Of ben ik dan te kritisch?Het debat gaat al lang niet meer over de vraag of de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde, maar wel over hoe we de klimaatswijziging kunnen beperken tot een niveau dat nog aanvaardbaar is. En dan kunnen we inderdaad praten over wie welke maatregelen moet nemen. Is het Kyoto-protocol de beste internationale afspraak die we kunnen maken? Heeft het zin om inspanningen te doen als de VS nog niet meedoen? En wat met India en China? Hebben zij recht op een even hoge uitstoot per hoofd van de bevolking als Europa en de VS, of wijzen we hen met de vinger als grote schuldige voor de toenemende stijging van de CO2-uitstoot? En als we pleiten voor een beperking van ons energieverbruik, moet dat dan op vrijwillige basis gebeuren of verwachten we van de overheid dat ze de nodige maatregelen neemt opdat alleen nog energiezuinige producten aan de consument worden aangeboden? Dat zijn de grote vragen waar we voor staan, en waar het ook in de komende federale verkiezingen om draait.

Ik droom ervan om een debat te hebben dat zich meer toespitst op de inhoud en minder op de personen. Kan Patrick De Witte me daarbij helpen?

Wendel Trio is kandidaat parlementslid voor de SP.A en gewezen campagnedirecteur van Greenpeace.


3 - Mijn antwoord in DS van 29/5
Meneer Trio, beste Wendel,
Ik heb uw reactie gelezen op mijn column ‘Rood’, waarin ik de positie van Margaretha Guidone als spreekbuis voor de SP.A in vraag stel. Ik merk dat u als kersverse politicus een ouwe krokodillentruc bovenhaalt: uw best doen om mij verkeerd te begrijpen in een poging uw partijgenote uit de wind te zetten.
U gaat niet in op de essentie van mijn betoog. U gooit het maar op een tirade tegen de documentaire The Great Global Warming Swindle waarnaar ik in mijn tekst heb verwezen. Zo lijkt het of ik het eens ben met de makers ervan. Dat is niet zo, dat staat nergens te lezen, daar gaat de column ook helemaal niet over. Ik neem absoluut geen stelling in. Integendeel, ik erken mijn onwetendheid ter zake. Met een debat ‘over de inhoud’ kan ik u dus niet helpen en dat weet u best.
U bestaat het om in uw reactie de kern van mijn betoog aan de kant te gooien, en die is: uw partijgenote mevrouw Guidone heeft ronduit bespottelijke opvattingen over wetenschap en ze laat verontrustend grote gulpen pseudo-wetenschappelijk gedaas en als ‘spiritualiteit’ verpakte kletsica op de wereld los.
Ik verwijs naar haar discutabele uitspraken in Humo over intelligent design, haar belachelijke new age-interpretaties van kwantumfysica, haar onwrikbaar geloof in kwakgeneeswijzen, haar bakerpraatjes over ‘karma’ en reïncarnatie, haar bewondering voor de charlatanerie van Deepak Chopra, et j’en passe. Men hoeft geen boom geknuffeld te hebben noch een conversatie met een glas water te hebben gehad om in te zien dat mevrouw one sandwich short of a picknick is als het over wetenschappelijke aangelegenheden gaat.
De opwarming van onze planeet is – daarover bent u het hopelijk met mij eens – precies dat: een ernstige wetenschappelijke kwestie. Ergo: mevrouw Guidone is niet de geschikte persoon om in naam van een politieke partij zoals de SP.A over deze ingewikkelde materie te spreken. Dát, en niets anders, is mijn stelling.
Dankuwel voor de recensie over The Great Global Warming Swindle maar ik had in uw reactie toch liever gelezen hoe u bovenstaande stelling denkt te kunnen weerleggen en in één ruk door had ik nog steeds graag een antwoord op de vraag die ik en veel andere rationele SP.A-sympathisanten zich al een tijdje stellen: waar zit de SP.A met haar gedachten om iemand die zo’n vorstelijke bouillabaisse van new age nonsens en pseudo-wetenschappelijk gezwam serveert een internationaal forum te bieden? Wilt u mij a.u.b. dáárbij helpen? Dan kunnen we deze polemiek sluiten en met gerust gemoed onder onze spaarlamp gaan zitten in de wetenschap – ha! – dat we door weldenkende mensen politiek worden vertegenwoordigd. (pdw)

16 opmerkingen:

Flor zei

Ik blijf die film (The Great Global Warming Swindle) cynische en doorzichtige propaganda vinden, maar ik ben blij dat u het inderdaad eindelijk eens opneemt voor de ongetwijfeld talrijke "politiek rood gekleurden" die zich afvragen wat mevrouw Guidone op die lijst staat te doen.

Toch wil ik nog even opmerken dat Al Gore enkel ooit gezegd heeft dat hij de wet ontworpen heeft die de vlotte verspreiding van snel internet over de VS mogelijk gemaakt heeft, wat ook daadwerkelijk zo is. Het zou fijn zijn moest hij hier eens wat erkenning voor krijgen inplaats van steeds weggehoond te worden omwille van een door zijn tegenstanders uitgevonden 'uitspraak' die hij zelf nooit gedaan heeft.

Anoniem zei

Bedankt om dit probleem (daarmee heb ik het over die gekke Huisvrouw Uit Kapelle, en wat ze komt doen op de lijst van de sp.a) even in de media te brengen. Niet alleen omdat het een mening is waar ik het nagenoeg volledig mee eens ben, maar vooral omdat ik me geweldig geamuseerd heb met het lezen van deze stukjes in de krant.

S10 zei

Ik heb helaas The Great Global Warming Swindle nog niet gezien, maar de opwarming van de aarde en alle inkt die erover gevloeid is (wat doet dat met je ecologische voetafdruk?) uitermate boeiend.

Ik wil net als PDW onwetendheid claimen in deze zaak en bijgevolg wil ik ook absoluut niet beweren dat de mens geen invloed (groot of klein) in veranderingen in onze atmosfeer en ons lieflijke aardkloot. Waar ik echter als nuchter persoontje niet rond kan is dat er hier al 2 ijstijden geweest zijn die wetenschappelijk bewezen zijn VOOR de mens daar invloed kon op hebben. Dat wil zeggen dat het al 2 keer pokkekoud geworden is en, in verhouding daarmee, 2 keer gloeiend heet. Zou het, en hier spreekt weer mijn meest naieve ik, niet kunnen dat dit een beetje uit de hand gelopen natuurverschijnsel is?

Als randvraagje kan ik het mij ook niet laten om mij af te vragen hoe de mensen en beesten naar het smelten van het 'eeuwige ijs' van de ijstijd keken en of ze zich afvroegen of ze dan maar minder scheten moesten laten? (Of zouden ze gewoon blij geweest zijn dat er weer een sprietje gras te vinden was?).

To be quite honest, for the moment I don't care too much about global warming. Ik heb altijd min of meer mijn best gedaan om milieu bewust te leven omdat dat mijn portefeuille goed uitkomt, ik ben immers ook maar een mens, maar die global warming-preken beginnen mij mijn keel uit te hangen...

Anoniem zei

PDW, nu doet u toch wel een klein beetje héél belachelijk.

Eén: je opiniestuk ging niet alléén over Margaretha Guidone. Een aanzienlijk deel ging ook over "The Great Global Warming Swindle". Wat Wendel Trio doet, is dat element uit je brief pikken, omdat dat hem het meest van al stoort. (Waarmee hij impliciet lijkt mee te geven zelf niet zo'n fan te zijn van Margaretha - je zou anders toch mogen verwachten dat het beledigen van een partijgenoot je harder ergert dan het net niet promoten van een hoop bollocks die het dubieuze etiket 'documentaire' heeft meegekregen.)

Twee: hou a.u.b. eens op met te beweren dat je op geen enkele manier stelling inneemt. Je signaleert immers niet alleen het bestaan van "The Great Global Warming Swindle", je probeert die neoconkak ook nog een soort van wetenschappelijk cachet en een flinke scheut geloofwaardigheid mee te geven door te verwijzen naar de medewerking van Patrick Moore aan die film.
Om je 'captatio benevolentiae' compleet te maken, benadruk je nog even dat de documentairemakers - wat zijn het toch een goede gasten en integere wetnschappers! - ons helemaal NIET willen doen geloven dat er geen probleem whatsoever is en dat we NIET allemaal met 4X4 mogen gaan rondrijden.

Drie: de film posten met als enig commentaar "Bijzonder interessante documentaire" is dubieus. Zonder meer.

Ja, je mag als criticus of scepticus alles aan de kaak stellen. Maar er is ten eerste een groot verschil tussen promoten en kritisch zijn, en ten tweede kan het nooit kwaad om een beetje research te doen (cf. Patrick Moore).

wouter zei

De hele discussie over de docu daar gelaten, kan je je inderdaad alleen maar afvragen wat Tobback bezielde om die Guidone bij de SP.a in te lijven. Ze zouden nieuwe kandidaten toch wat beter mogen screenen, want ik twijfel er niet aan dat menig SP.a topper zich een losgeslagen gorilla heeft geschrokken bij het lezen van het Humo interview.
En kunnen we het dan eveneens hebben over wat ze in godsnaam dachten toen ze Christine Van Broeckhoven als lijsttrekker (jawel lijsttrekker) inschakelden voor de provincie Antwerpen?? Ze mag dan wel een gerespecteerd wetenschapper (Bien étonné de se trouver ensemble, Margareta?) zijn, qua politiek is ze een groentje en dus ongeschikt als lijsttrekker en - daar gaat het toch om, of heb ik even niet opgelet? - stemmentrekker.

Anoniem zei

Vooral triestig dat een ooit zo serieuze krant als de Standaard zo veel plaats in haar kolommen vrijmaakt voor dat gezwets (pdw laat scheet in fles - trio schrijft lezersbrief - pdw wil zich slimmer tonen en reageert op reactie op scheet in fles: GEEEUW!!)

Anoniem zei

Als socialist kan ik mij niet achter iemand scharen die de evolutieleer in twijfel trekt, althans de schijn geeft dit te doen. Ik zou mevrouw Guidone nu niet kunnen steunen met een stem.
Met evenveel vuur sta ik dan weer achter mevrouw Van Broeckhoven, wiens profiel lijnrecht tegenover Guidone staat. Ja, zij is een wetenschapper, neen zij zal niet campagnefähig zijn, en ja, politiek gezien moet ze nog leren (wie niet). Maar iemand met zo veel talent en levenswijsheid verdient een kans. Mensen zoals Van Broeckhoven zullen als ze in de politiek blijven echte dossierkenners zijn, en werkers. Dàt is steeds welkom en dat vind ik dan ook een goede keuze!

Anoniem zei

Sorry meneer De Witte, beste Patrick, maar ik ben het grotendeels eens met Ivan. Mij stoort je uitspraak dat je geen stelling wil innemen ook.

Ik wil zeker geen open deur intrappen van het kaliber "scepticisme is ook een stellingname", maar ik vind dat je niet kan ontkennen dat je the Swindle, met enig provocatief genoegen neem ik aan, een zekere geloofwaardigheid meegeeft.

In je antwoord op meneer Trio maak je daarenboven duidelijk dat de kern van je betoog is: "uw partijgenote mevrouw Guidone heeft ronduit bespottelijke opvattingen over wetenschap...". Als argument hiervoor gebruik je een documentaire die bewijst dat "de hysterie rond de opwarming van de aarde een heel eind is afgedreven van de wetenschappelijke realiteit" (eerste opiniestuk) maar daar voeg je later aan toe dat je het daar niet mee eens bent of dat toch niet zo schreef (tweede opiniestuk). Op een dergelijke manier goochelen met argumenten waarmee u het inhoudelijk niet eens bent, lijkt mij heel onkies. Wat zou u zeggen indien de Roeland Raes'en van deze wereld zouden argumenteren op basis van het historisch onderzoek van Siegfried Verbeke maar ontkennen dat ze het eens zijn met Verbekes negationisme? Een stoute en onheuse vergelijking, maar begrijp je, beste (pdw), waarom ik moeite heb met het Swindle-argument?

Voor alle duidelijkheid, ik blijf je blog graag lezen en, met enige nostalgie bij de gedachte aan Anthierens, blijf ik je scherpe pen respecteren. Keep up the sarcasm!

Patrick zei

OK, nog één keer dan:
- ik verwijs naar TGGWS waarin wordt gesteld dat 'politiek activisme' de bovenhand voert. Wat mij tot bij Guidone en haar kletskoek brengt...waar het mij - tot spijt van wie het anders wil zien - om te doen is
- Ik schets in het kort waar de docu over gaat en wie eraan heeft meegewerkt. Gewoon een andere stem in het global warming debat laten horen.
- ik schrijf duidelijk dat ik 'die ingewikkelde oefening niet kan maken'
- Dus; waar staat precies dat ik het eens ben met de documakers?
- Wat uw voorbeeld betreft: u verwart puur negationisme (zoals in: global warming bestaat niet) met het tegenover mekaar plaatsen van tegenstrijdige wetenschappelijke argumenten. Wie gelijk heeft zal de tijd uitwijzen, ik wéét het in elk geval niet. Wat ik wel weet: het is vééééél ingewikkelder dan wat Gore of de makers van TGGWS beweren.
- Tot slot zal ik verklaren waarom ik àndere stemmen in het global warming debat wil laten horen dan die van Al Gore die - voor alle duidelijkheid ook door mij -vooral als de waarheid wordt aanzien: omdat Gore in zijn lezingen op niet mis te verstane wijze ook al 'intelligent design' aanhaalt als basis voor zijn stellingen. Voor Gore geldt hetzelfde als voor Guidone: als je over zoiets fundamenteels als de evolutieleer onzin vertelt, dan floepen mijn bullshitdetectors aan.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Anoniem zei

Los van de houdbaarheid van de wetenschappelijke argumenten - die ik niet kan beoordelen - kun je toch moeilijk ontkennen dat de hele discussie door Gore en aanhang in een politiek-moralistisch sfeertje is gedompeld dat allesbehalve wetenschappelijk is en zeer onaangenaam is. Het is een ideologie, een penetrant puriteinse als je het mij vraagt: elk individu wordt opgeroepen zijn geweten te onderzoeken: heb ik mijn ecologische voetafdruk al verkleind? Hoeveel CO2 heb ik vandaag bespaard?
En: veel mensen vinden in de klimaatopwarming een Missie, een Levenszin, en natuurlijk argumenten om zichzellf op de borst te kloppen en vooral andere mensen met de vinger te wijzen: egoïsten! verwende Westerlingen, etc.
(Dat de term "negationisme" in die discussie valt, vind ik overigens schandalig.)

thondermonst zei

Er zijn twee de laatste jaren twee "hypes" opgedoken die opvallend veel gelijkenissen vertonen en die volgens mij eigenlijk hetzelfde doel hebben. Waar heb ik het over: "war on terror" en "global warming".

- De onderwerpen van deze hypes zijn niet nieuw, zowel terrorisme dat zich beroept op de islam als het idee dat de mens de oorzaak is/bijdraagt tot de opwarming van de aarde (broeikasteffect, weet je nog?) bestaan reeds enige tijd.
- Zowel op het vlak van het terrorisme als de global warming heeft een journalist, laat staan een gewone kritische burger, te weinig toegang tot bronnen en informatie om tot een eigen gefundeerde kritische mening hierover te komen. We moeten ons in beide gevallen richten tot "experts" waarvan de integriteit vaak twijfelachtig is.
- In beide gevallen hebben de maatregelen ter bestrijding van deze fenomenen een grote invloed op het peroonlijke leven van ieder individu. Door te wijzen op de onafwendbare gevolgen (de ondergang van de Westerse beschaving/het einde van menselijk leven op deze planeet) indien er geen draconische maatregelen worden genomen, zullen burgers op eenvoudige wijze essentiële vrijheden opgeven. En dat is het natuurlijk waar het om draait: controle! Bepaalde groepen, die je uitgaande van hun financïele en politieke macht een elite zou kunnen noemen, willen namelijk maar één ding: een bange, makkelijke controleerbare meute die zorgt voor maximale winsten. Een van die groepen hield zijn jaarlijkse meeting in Istanbul vorig weekend. Iets over gelezen? Nee, natuurlijk niet.

Voor mij zijn "War on Terror" en "Global Warming" twee deuntjes van één en dezelfde rattenvanger, één muziekje voor rechts en eentje voor links.

En for the record: Al Gore zei in een interview uit 1999 met Wolf Blitzer op CNN het volgende: "During my service in the United States Congress, I took the initiative in creating the Internet." Met deze nogal ongelukkige uitspraak verwees hij naar de Gore Bill die zeer belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van het Internet en de verspreiding onder de bevolking.

Toch is dit voor mij niet voldoende om respect te kunnen opbrengen voor deze man, die in televisiedebatten de duimen moest leggen voor George Walker Bush en in 2000 zonder verpinken de democratie in de VS ten grave heeft laten dragen. Trouwens, niet vergeten dat zijn eega, Tipper de kampioene is van de censuur. Dit serpent slaagde er met haar PMRC zelfs in Frank Zappa uit zijn studio te krijgen om in de senaat te ijveren tegen de censuurmaatregelen die werden voorgesteld.

Fuck, wat mis ik Frank Zappa in deze tijden...

Anoniem zei

geachte(n),

elke dag werkzaam in dienst van een overheidsagentschap dat zich elke dag bezighoud met milieu-, water-, bodem- en luchtvervuiling zou ik de volgende stelling innemen. We weten ZEKER dat de bodem in Vlanderen grotendeels verontreinigd is, dat het water (oppervlakte, waterbodem en grondwater) ernstig tot zwaar vervuild is in circa 99% van de vlaamse wateren, dat er luchtvervuiling is die schade berokkend aan het milieu(zure regen...). Wat weet men van de opwarming van de aarde? Bitter weinig,zou het niet beter zijn dat we eerst aanpakken wat we weten dat een probleem vormt. In plaats van allerhande propagandafilms te gebruiken en de aandacht van de werkelijk belangrijke zaken af te leiden, een degelijk beleid te voeren in de velden waar we iets van afweten.

En mevrouw Guidone, tja...na deze verkiezingen zal ze weer tegen water moeten babbelen hé

Baliantas zei

Voor hen die graag eens wat dieper graven (zonder wetenschapper te moeten zijn), lees misschien dit artikel eens. Met een beetje gezond verstand kom je al een eind...

Het eeuwige argument dat wij toch geen experts zijn, gaat bij mij moeilijk door de keel. Ik heb beide films (Truth / Swindle) gezien, en als niet-expert kom ik toch tot een aantal conclusies. Bijvoorbeeld dat een film, als hij goed ineen zit, van elke leugen een waarheid kan maken, en vice versa.


Citaatje:
Global warming is strictly an imaginary problem of the First World middleclass. Nobody else cares about global warming. Exploited factory workers in the Third World don’t care about global warming. Depleted uranium genetically mutilated children in Iraq don’t care about global warming. Devastated aboriginal populations the world over also can’t relate to global warming, except maybe as representing the only solidarity that we might volunteer.

Anoniem zei

Je verwijst misschien niet naar het equivalent van Siegfried Verbeke, maar misschien toch naar het equivalent van Fred Leuchter :-)

Maar wat dan nog. Ik ben het roerend eens dat een van de grootste problemen wat betreft de verbetering van het milieu de milieuverbeteraars zijn. Die geitewollensokken verhouden zich tot het milieu als het Vlaams Belang tot de asielproblematiek; de wenselijkheid van de oplossingen komt niet verder dan de eigen kring. Die Guidone is een exponent van de politieke marketing die de oorzaak is van de sociaal democratische hemofilie.

Anoniem zei

Het Creationisme wordt dikwijls verweten niet objectief te zijn. Om deze stelling te onderzoeken, heb ik de volgende weblog opgestart. Alle reacties zijn welkom.

http://www.bloggen.be/creationisme_op_obje...manier_bekeken

Anoniem zei

Kunnen we spreken van een Climategate? http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/12/al_gore_niet_naar_kopenhagen.html