zaterdag, augustus 13, 2011

Striptease

(Antwoord aan Peter De Roover)


Beste Peter,
Uw opiniestuk ‘Haatmail: boodschappen van de havenots’ (DM, 13/8) heeft mij midscheeps getroffen. Zoals een achteloos van de wijsvinger weg geflikkerde neuskeutel een eik midscheeps kan treffen. Voor alle duidelijkheid - en om de semantiek ter wille te zijn - hebben we het hier natuurlijk over een eik die na de kap tot een zeewaardig vaartuig werd verzaagd.
Toen ik de kop boven het stuk las, en vooral de term ‘havenots’, dacht ik eerst: wàt?, hebben de relschoppers in Londen ook nog eens haatmail verstuurd! Tsk! Maar lezing van uw stuk bracht al snel aan het licht dat de beklagenswaardige havenots in kwestie Vlaamse havenots zijn, bovendien niet in de betekenis van ‘zij die op de armoedegrens leven’, maar in de betekenis van ‘zij die geen schrijftalent hebben’. Dit is ofwel a) briljante metasatire, ofwel b) een onberaden poging om de knullig verwoordde verontwaardiging der N-VA supporters, verpakt in honderden boze mails naar Bart Peeters en co, te minimaliseren en zelfs te verdedigen.
Ik gok op b.
Dat u politiek secretaris van de Vlaamse Volksbeweging bent kleurt wellicht uw betoog, zoals mijn riposte zonder twijfel wordt beïnvloed door mijn activiteiten als columnist, de bevolkingsgroep die u in uw opiniestuk zo streng en berispend toespreekt. Daar moeten we ons allebei bij neerleggen. Laat ons dus het begrip objectiviteit aan de kant gooien, als betrof het hier het zoveelste onaanvaardbare voorstel over de staatshervorming van een Waalse politicus. Of in mijn geval: zoals een mij zo-even aangereikte joint waar hasj van discutabele kwaliteit in zit. Want, in naam van de evenwichtige berichtgeving: ik zit voor het gemak in het kamp van de ‘wietrokende linkse hippies’ en/of ‘vuile nestkakkers’. En u, ook voor het gemak, zit in het kamp van Zij Die Sinds De Glorieuze Opgang Van Bart De Wever Een Onblusbare Gloed In De Vlaamse Bast Voelen Opwellen.
Laat ons daarom naar de naakte essentie van uw tekst kijken. Hoe naakt? Naakter dan een Playboymodel dat zonet een skinpeeling heeft ondergaan, zo naakt wil ik die essentie aan onze blik blootstellen. De striptease begint nu:

U hangt een merkwaardig soort talentrelativisme aan. Ik citeer even enkele passages uit uw stuk die dat onderstrepen:

- ‘Niet iedereen beschikt echter over een pen die brutaliteiten op een esthetisch genietbare manier op papier kan zetten zoals Hugo Camps of Tom Lanoye...’

- ‘Vele forumdeelnemers worden geconfronteerd met BV’s die hun standpunten op ruime schaal kunnen verspreiden, terwijl voor weerwoord dikwijls weinig plaats wordt gemaakt...’

- ‘Mijn afkeer voor hatelijke bijdragen beperkt zich in elk geval niet tot de ruimte waar het brede publiek zich begeeft...’

Wat dit allemaal te maken heeft met het opvallende verschijnsel der haatmails naar mensen die wel eens iets onvriendelijks over Bart De Wever en de N-VA zeggen wordt in uw discours niet echt duidelijk gemaakt. Voor wie nog steeds naar een antwoord op deze vraag hunkert: evenveel als Hugo Camps en Tom Lanoye voor de klarinetspelerij hebben betekend. Namelijk: niets. Het enige wat u zegt is: er zijn mensen met schrijftalent die een stem in de media krijgen en zoveel anderen krijgen die stem niet. En dat vindt u reden genoeg voor – uw woorden – ‘machteloze frustratie’ bij degenen die - alweer uw woorden – ‘hun mening te weinig aan bod zien komen’. Dat het iedereen vrij staat om zijn of haar al dan niet brutale mening op een esthetisch genietbare manier op papier te zetten is kennelijk niet bij u opgekomen. Ik weet waarom. Omdat het een waarneembaar feit is dat, als het om het spitant verwoorden van een bepaald gedachtengoed gaat, de modale Vlaamsnationalist niet erg hoog timmert.
U hamert er dan maar op, in uw ijver om de schrijvers van de aan Bart Peeters en co geadresseerde haatmails uit de wind te zetten, dat iederéén wel eens een ondoordachte scheldmail of –comment verstuurt. Want, zo schrijft u, ‘de verstuur-toets is dikwijls veel te snel’. Maar ook dat verklaart geenszins het al even waarneembare feit: het gebeurt opvallend vaak bij reactionaire Vlaamsnationalisten.
Wat u vooral doet is u in meer bochten wringen dan een slang die abusievelijk in een flipperkast is gesukkeld om boze brief-en forumschrijvers op één lijn met schrijvers en columnisten te zetten. Schrijvers en columnisten die – sneu voor alle N-VA aanhangers – nu eenmaal eerder ter linkerzijde resideren. Dàt is de pijnlijk stekende eksteroog die de volgelingen van Bart De Wever parten speelt tijdens de Grote Mars Naar Vlaamschen Onafhankelijkheid.
Met vriendelijke groeten,
(pdw)

11 opmerkingen:

Anoniem zei

Boenkeroep!

Tim zei

Ik ben vol spanning aan het wachten op de schare Vlaamsche Volkschverdedigers (en hun sockpuppets) :p

hb zei

Ik vind dat er redelijk naast de kwestie wordt gepalaverd en dat de rol van de pers danig wordt onderschat.

Twee feiten om dat aan te tonen:

1. als BDW spreekt over de haatmail die hij krijgt (en hij krijgt er pakken!) dan gedraagt hij zich volgens de pers als Calimero, maar bij vriendjes-aan-huis à la Milow en Bart Peeters wordt op de verstuurders van de haatmail (die ik overigens veroordeel) geschoten als zijnde Vlaams-nationalistisch gespuis. Twee maten en twee gewichten.
Dat 75% van de pers van rode en groene signatuur is (terwijl ze hooguit 20% van de bevolking vertegenwoordigen) is daar niet vreemd aan.

2.BDW kreeg ik in deze regeringsonderhandelingen letterlijk 10 dagen verantwoordelijkheid en toen hij een nota schreef was ze al afgevuurd nog voor ze geschreven was.
PS en CD&V kregen vele weken en bij hen werd het als schande gezien als iemand hun teksten durfde afvuren. Opnieuw twee maten en twee gewichten. Zo zijn er nog voorbeelden.

Op deze opmerkingen krijg ik nooit antwoord van de linkse pers. Ze stroken dan ook niet met het beeld dat ze zelf willen ophangen. Een mooi voorbeeld is ook hoe de pers de rellen in Groot-Brittannië heeft aangepakt ('t is de fout van Cameron meneer, niet van Labour dat zo lang ervoor aan de macht was), maar dat is voor een volgende maal.

In ieder geval, als er al een polarisering in onze maatschappij is, dan is dat in hoofdzaak aan deze linkse columnisten te danken. Maar uiteraard geen haar op hun hoofd dat er ooit zal aan denken eens in eigen boezem te kijken.

Daniel Guerrero zei

Beste,

Uw stuk leest prettig en is bij momenten zelfs best amusant te noemen. Tot daar mijn positieve commentaar. Inhoudelijk echter zie ik geen enkel tegenargument op De Roover's positie. Namelijk:

1. Haatmail is niet beperkt tot Vlaams-nationalisten. Dat het "opvallend vaak" bij deze groep zou gebeuren is nergens op gebaseerd behalve selectieve berichtgeving vanwege de media.

2. Sommige publieke figuren schelden inderdaad ook. Lees er maar eens de tekst van "Landmijn" van Daan op na, die bijna een maand lang op de voorpagina van De Standaard Online stond te pronken.

En iets dat niet door De Roover werd aangehaald maar evenzeer juist is:

3. Moest N-VA zijn haatmail etaleren en aanklagen op de wijze waarop bepaalde linkse figuren dat doet, zou hen door diezelfde linkse figuren ongetwijfeld "calimero" gedrag verweten worden.


Vriendelijke groeten,

Een Vlaamse nationalist

Anoniem zei

U schrijft "Schrijvers en columnisten die – sneu voor alle N-VA aanhangers – nu eenmaal eerder ter linkerzijde resideren." Om gepubliceerd te (kunnen/mogen) worden moet men met twee zijn, vraag het maar aan een historicus.

Anoniem zei

Oei, oei toch; wat Vlaamsch is valsch is is tegenwoordig toch - oeps - bon ton.
pdw kan duidelijk al een tijdje niet meer tegen de wiet.

Sadrebel zei

‘Vele forumdeelnemers worden geconfronteerd met BV’s die hun standpunten op ruime schaal kunnen verspreiden, terwijl voor weerwoord dikwijls weinig plaats wordt gemaakt...’

Dus die forumdeelnemers mogen dan niet gaan stemmen? Wat een foute denkwijze toch.

Anoniem zei

Sla een krant open, tel het aantal woorden besteed aan de doodsbedreigingen (dus niet zomaar haatmail) aan het adres van Filip Dewinter, en doe daarna dezelfde oefening voor de mailbox-met-lange-tenen van Bart Peeters. Veelzeggend.

Anoniem zei

800 haatmails uit een bevolkingsgroep van + 5miljoen. Volgens andere mediabronnen zijn er de laatste 3 maanden 29.000 kinderen gestorven in Somalië (op een bevolking van hoeveel ?)Ik zou zeggen leuter rustig verder. Men zou beter haatmails sturen naar de mensen die economische crisissen veroorzaken. Deze zijn waarschijnlijk decadent rijk en kunnen gemakkelijk meer €'s ophoesten dan wij via 12_12

Unknown zei

- haatmails zijn volgens mij niet al te kieskeurig: politici van allerlei kleur en strekking zullen het fenomeen wel herkennen.
- hier gaat het over mediafiguren die zijdelingse politieke uitspraken doen: ik weet niet of links of rechts hier meer geviseerd worden.
- zelf ben ik een rode vrouw geboren uit groene ouders die uit oranje gezinnen ontsproten. Mijn kinderen zijn te klein om kleur te bekennen: maar ooit komt er misschien een regenboogachtigs iets van (daar zit toch geen bruin in, mag ik hopen)
- Ik heb weinig zekerheden, maar heb de indruk dat frustratie tot extreem stemgedrag leidt.
- In mijn kennissenkring zijn er NVA-stemmers. Die mensen schrijven geen haatmails. Zoals niet alle migranten krapuluus zijn.
- Ik rook geen wiet.
- Ik hou van scherpte en gefundeerdheid. We moeten geen lammetjes zijn.
- Ergens ben ik toch nieuwsgierig: waarom hebben mensen nood aan de vulgariteit van een haatmail.
- Het was een lange dag. De vermoeidheid slaat toe. Vandaar deze nogal chaotische reactie. Een welgemeende goedenacht aan u allen.

Salivero Jr. zei

"Vlaanderen uitgemolken..." Het is toch om dood te vallen. Werkelijk elke Vlaamsnationalist slaat al een eeuwigheid op deze nagel en mist hierdoor toch nog volledig de plank. Want hoe luidt de eerste wet uit een basiscursus economie: GELD ROLT! Met andere woorden, wat van Vlaanderen naar Wallonië vloeit, komt geheid zoals een aan wierook verslaafde pater naar zijn kerk terug naar de Vlaanders. Werkloze Walen moeten ook eten en consumeren bij kruideniers, die betalen belasting, ook federaal weet-je-wel, en de Belgische Staat kruimelt zijn portie van de koek af naar onze glimmende glastempel, het Vlaams Parlement. Ach zo, wij zijn naïef en niet geïnformeerde onbenullige snullen; ja nee, maar Vlaamsnationalisten kennen voorzeker nog allen de volgende Eerste Hoofdwet van de Thermodynamica, onderwezen aan elke papschool van het Westers halfrond tot in bananenrepublieken toe...: De Wet van BEHOUD VAN ENERGIE luidt als volgt ~~> Eerste hoofdwet van de thermodynamica: Bij een proces zal de som van de energie uitwisseling tussen systeem en omgeving altijd nul zijn. (Er kan geen energie verloren gaan of uit het niets ontstaan!!!). Sommige uitvinders geloven niet in deze wet, zij proberen het perpetuum mobile uit te vinden, de machine die meer energie oplevert dan dat er ingestopt wordt! Vervang nu 'energie' door 'geld' & 'sommige uitvinders' door 'Vlaamsnationalisten' en lees 'perpetuum mobile' als 'Vlaanderen' en ik maak toch mijn punt duidelijk wis en waarachtig.

Allee, nog 's dan. Voor de slechte verstaanders dus. Vlaanderen is toegegeven momenteel de katalysator, Brussel de verzekering van het continu- of Batchproces, waar dan als bij wonder door alchimistische magie als het ware België gegenereerd wordt. En iedereen zou toch moeten weten dat bij geen enkel proces, niet in het minst of in de laatste plaats bij het continuproces, de catalysator (lees de centen van de Vlamingen) zelve verbruikt wordt, laat staan OPgebruikt. Net als een teelbal oneindig veel zaadcellen aanmaakt, produceert een uier continu haar koemelk; tot het organisme dood is, klopt, mens en koe, of Vlaanderen zo je wil -maar als Vlaanderen dood zal gaan zal dat ongetwijfeld samen met de ondergang van onze aller planeet Aarde zijn, dat is nu eenmaal onontkoombaar. Maar de Aarde heeft nog wel eventjes te gaan en Vlaanderen dus ook, & voor mijn part màg ons Vlakke Land fier als een pauw de l'infinissement klauwen... zolang het maar binnen het vaderland België klauwt (want tevens in elke papschool leert men de peuter, snotneuzen die potentieel tot linkse rakkertjes of rechtse kalebassen zullen verworden, binnen de lijntjes kleuren).