zondag, november 21, 2004

Kindsoldaat

Om kinderen ‘een spreekbuis te geven in de politiek en de media’ werd in 1999 een Vlaams kinderparlement opgericht, samengesteld uit leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van het basisonderwijs. Het was een initiatief van de Europese Stichting voor de Rechten van het Kind naar aanleiding van de 10e verjaardag van het Universeel Verdrag inzake Kinderrechten. Klinkt allemaal heel plechtig, niet? Laten we elkaar echter geen Gerolf noemen: dat de echte politiek zich ook maar één, uit een oud scrotum gesnokt haartje zou bekommeren om de mening van niet-stemgerechtigde snotneuzen is een hoogst naïeve gedachte. Als deze pensée een vrouw was, dan was ze smoorverliefd op Cliff Richard, zo naïef is ze.
Tenminste, zo was het tot 16 november jongstleden.
Toen koos het kinderparlement in Brugge haar nieuwe kinderpremier voor de periode 2004-2005. Laten we, om de onschuldigen te beschermen, de jongeman zijn echte naam hier niet vermelden en hem Beowulfken noemen. Het 11-jarig Beowulfken haalde het van zijn tegenkandidaten met een stevig onderbouwd programma rond milieu en natuur. Maar nauwelijks had de snaak de spreekwoordelijke touwtjes in handen of we kregen te horen wat de nieuwe kinderpremier eigenlijk onder milieubescherming verstaat: ‘Ik ben voor het Vlaams Belang’, zei hij flink. ‘Dat de immigranten ons land uit moeten, daar ben ik voor. Zeker zij die zich niet aan ons willen aanpassen.’
Had de knaap bij wijze van inauguratiespeech ‘Ik trek al aan mijn pietje en heb ook al eens aan de poes van de buurvrouw mogen komen’ gezegd, het had minder ophef veroorzaakt dan dit. Monden vielen wijd open, wenkbrauwen schoten fluks in de frons en het aanwezige journaille greep zwijgzaam naar de gsm – pssst... hou de frontpagina vrij. Beowulfken werd snel even terzijde genomen voor wat advies, barstte in een huilbui los en trok daarna zijn woorden enigszins in. Maar het kwaad was al geschied. Van op het secretariaat van de Vlaams Belang Jongeren was reeds een bericht verstuurd waarin hij werd gefeliciteerd met zijn benoeming: ‘wij wensen hem veel moed en doorzettingsvermogen toe. Zijn openhartige sympathie voor het Vlaams Belang zal hem niet in dank worden afgenomen.' Dat laatste bleek een understatement van het kaliber ‘Nederland heeft geen bergketen van betekenis’. De politieke outing van de nieuwe kinderpremier haalde alle nieuwsbulletins en stond ’s anderendaags op de voorpagina van zowat alle kranten.
Het was dan ook een hallucinant moment. België, het door pedofielen en kindermoordenaars geplaagde land van de Witte Mars en van Child Focus, het land van K3 en Tonia en X!ink, het land dat het beeld van het onschuldige kind zodanig is gaan idealiseren dat de televisie bijna enkel nog kinderprogramma’s uitzendt, heeft een ronduit sinister jong gebaard. Kindsoldaat bij de Dewinter Jugend. Het sloeg op het nationale bewustzijn in als een bom op het slaghoedje van een andere, nog grotere bom.
Maar is Beowulfken feitelijk wel zo reactionair? Waar haalt een 11-jarige die praatjes eigenlijk vandaan? Beowulfken woont in Gooik. Ik weet niet of u er al bent geweest, maar ik wel en ik zou Gooik niet meteen omschrijven als de Bronx van het Pajottenland. Ik betwijfel sterk of onze kinderpremier al veel ervaring heeft gehad met ‘immigranten die zich niet aan ons willen aanpassen’.
Mijn gok is dan ook: het ventje kwaakte enkel nietsvermoedend na wat hij thuis wel eens had gehoord. De vehementie waarmee Beowulfkens mama van zich afbeet in enkele kranten en in ‘Koppen’ - ze dreigde ermee het kinderpremierschap van haar zoon een halt toe te roepen als de media hem niet onmiddellijk met rust zouden laten – mag dan uit rechthartige, schone moederliefde zijn ontsproten, haar koele verwijzing naar ‘rellen met allochtone jongeren die ze onlangs hadden meegemaakt’ klonk subtiel anders.
Als Beowulfken het slachtoffer van zijn opvoeding is dan is er tenminste nog hoop voor hem.
Zoniet dan ben ik verkeerd en is Beowulfken – de hemelen verhoedden het – inderdaad een sinister jong, een William Hague from Elm Street. In dat geval is het te hopen dat hij over enkele jaren geen lange zwarte regenjas koopt en geen websites bezoekt waar je kunt leren hoe je een spijkerbom moet maken. (pdw)

5 opmerkingen:

Neverbeendead Religion zei

De levensloop van een kind en mogelijke slechte daden.Hoe zat het met die van mij nu ook alweer?
Gevuld met slechte daden.Zelfs moord op exemplaren van het dierenrijk.Maar gelukkig had ik mezelf wel heilig gemaakt met God.Wat wil dat zeggen?Dat Hij ervoor zou zorgen via mirakels dat wat ik echt doe in de realiteit niet echt zou zijn omdat ook ik niet zou zien wat er werkelijk gebeurd.En ja,in mutual adaptation was ik wel Heilig want in deze tijden doet God niet meer aan zelfmoord.Er zijn nog wel prijzen te betalen maar die zijn dan telkens niet te vergelijken met de realiteit van wat je denkt gedaan te hebben.Uiteindelijk zal het een globale gratis hobby worden waar geen enkel levend wezen last van zal ondervinden terwijl momenteel de globaal gezegenden dat op zich nog steeds als een zeer goede tactiek beschouwen.Lees er maar ééns een kind dat ondertussen volwassen geworden is op na.

You get me closer

Neverbeendead Religion zei

En dan in verband hiermee nog wat men noemt de moeilijkste i.q. test vragen voor een kind.Het zijn er 2.
Nu ben je een levend iets maar in je assen ben je het eeuwige niets.
Wordt een tafel via mirakel ook het eeuwige niets of volgt uit mirakel 1 mirakel 2?
Het kind moet op deze éérste vraag een antwoord voor zichzelf schrijven om het dan te lezen gevolgd door een eigen bijgeleverde conclusie.
Naar logische normen stelt men als feit dat de mogelijkheid van een onmogelijkheid maar niets is in de realiteit of een onmogelijkheid=niets & that's it=conclusie 1.En mirakel 1 van de 1e vraag=niets & that's it + the real deal=conclusie 2.Conclusie 2 maakt conclusie 1 onwaar.Wat moet je dan nog meer achter conclusie 1 schrijven?En bij vraag 2 moet het kind dan een onmogelijkheid=niets & that's it voor zichzelf opschrijven om daarachter dan + te schrijven met dan nog zijn eigen antwoord erbij om dan weer tot een eigen bijgeleverde conclusie te komen.

cHaRaJ zei

Ik had niet eens gehoord van de uitspraak van onze 'kinderpremier', wel gezien dat er een reportage van Koppen over hem ging (die reportage zelf ook niet gezien), en dan kom ik dit hier te lezen! Schandaleus is het! En is die kleine nog steeds kinderpremier? Moeten ze zo een fout verkozen premier, ware het niet een dictator, meteen afzetten? Mijns inziens wel nodig. Ik hoor het hem reeds verkondigen 'ik ben voor het Vlaams belang'
Jongens toch.
PDW, u bent wonderbaarlijk, wou ik er toch nog even aan toevoegen :)
charaj

Anoniem zei

Oke, het programma van de Vlaamse fascisten appeleert vooral aan mensen met een geestelijke leeftijd van elf jaar. Dat is niet echt wereldschokkend. Dat het ventje maar rap schaamhaar krijgt en een leukere hobby zoekt. Een opvallend detail is dat het baasje zijn affiniteit met de poldernazi's betuigt omdat hij er voor is dat "alle immigranten het land uit moeten".

Pas daarna komt, als de kers op een taart die op zich al bestaat uit een plat deegbodempje met daarop een manshoge toren kersen gestouwd, de toevoeging "Zéker diegene die zich niet aanpassen".

Dus dat is het 'aangepaste' Blokstandpunt: Iedere bruine buiten, en de bruine in een jurk zéker.

Beste Beowulf, als je iedere bruine buiten zet, dan heb je er de bruine in een jurk òòk al bij. Nog geen deelverzamelingen gehad in de wiskundeles?

Hoe dan ook, een goeie journalist had het ventje, zijn mening en de bijhorende heisa met één simpele vraag weer tot hun juiste proporties kunnen herleiden: - "Hoe?"

cHaRaJ zei

Trouwens toevalligerwijs ontdekt wie Beowulf echt is/was.
Fijn. Je noemt de kinderpremier dan wel onrechtsreeks een dappere ridder? Of denk ik nu weer te ver... :)