zondag, januari 30, 2005

Stalin

Zowat iedere extreem-rechtse Vlaming heeft dezer dagen uitvoerig het zuur. Je kunt twee kloeke kuipen Campari drinken en toch nog minder last van zure oprispingen hebben dan de gemiddelde Vlaams Belang-supporter op dit moment. Hoe komt dat? Door de Auschwitz-herdenkingen. Men kan zijn televisie niet aanzetten zonder geconfronteerd te worden met de afschuwelijke uitwassen van het rechts-extremistisch gedachtengoed en het zit de poldernazi’s behoorlijk dwars dat de linkerzijde niet nalaat om bij de gruwel van Auschwitz naadloos de associatie met het gedachtengoed van het Vlaams Belang te maken. Volkomen terecht. Wat zeg ik?: terechter dan wanneer ze Frankrijk zouden associëren met De Ronde Van Frankrijk, een voorliefde voor look en de muziek van Maurice Chevalier & Edith Piaf. Terechter dan wanneer ze Rob Van Oudenhoven met slecht geacteerde stunteligheid zouden associëren, of De Pfaffs met commerciële hoererij. Voor wie het nog altijd niet heeft begrepen: het Vlaams Belang associëren met de nazi’s is hetzelfde als Donald Duck associëren met Walt Disney.
Iedereen die tot halfweg het voorlaatste jaar van de humaniora een beetje heeft opgelet tijdens de lessen geschiedenis kan de stelling ‘Het Vlaams Belang wordt geleid door would-be nazi’s’ moeiteloos bewijzen, en dit enkel met behulp van het 70-punten plan, een afneembare valse ringbaard en de tekst van ‘Die Glocken von Stalingrad’.
En dààrom zit ongeveer een miljoen Vlamingen dezer dagen voor hun tv te kronkelen als een python die abusievelijk in een flipperkast is gesukkeld. Historische beelden van uitgemergelde, op een hoop gesmeten lijken kun je namelijk niet verbloemen met wat doorzichtig demagogisch gewauwel.
Dus wat doen onze bange, niet zo snuggere en in de war verkerende landgenoten – tussen het bewateren van de sanseveria’s, het lezen van de misdaadpagina’s in Het Laatste Nieuws en het afstoffen van de Leon Degrelle-foto’s in – om de associatie VB/Auschwitz te counteren? Ze hebben het over Stalin.
Waarom wordt de linkerzijde niet met de al even klootzakkerige Jozef Stalin geassocieerd?, vragen de bange, niet zo snuggere en in de war verkerende rechts-extremistische landgenoten zich af.
Wel...ik wil niet pedant klinken, maar ik meen het antwoord op de vraag ‘waarom worden Belangers met nazi’s geassocieerd maar socialisten niet met Stalin?’ te kennen. Men zal anno 2005 immers weinig of geen socialisten vinden die nog steeds met Stalin-symbolen dwepen, die op internetforums Stalins gruweldaden in twijfel trekken, die Stalins gedachtengoed naar de – geeuw – Vlaamse zaak proberen te transponeren, die bij schimmige bijeenkomsten van al even schimmige vzw’tjes Stalins gedachtengoed kloekborstig bezingen en die het begrip ‘vrijheid van meningsuiting’ enkel belangrijk vinden als het over de eigen partij, het negationisme en, in sommige pijnlijke gevallen, het creationisme gaat.
Noem mij herhaaldelijk August Borms, breng mij suppositoirgewijs een houtsnede van een swastika in en maak mij de persoonlijke lijfwacht van Philip Dewinter, maar ik ga er niet vanaf: wat men tegenwoordig het moderne ‘linkse’ gedachtengoed noemt zie ik niet meteen tot goulags leiden, het moderne rechtse gedachtengoed lijkt daarentegen griezelig goed op dat van zestig jaar geleden. .
De weigering van het Vlaams Belang om in het Europees Parlement een motie te steunen om de herinnering aan Auschwitz levendig te houden is wat dit betreft veelbetekenend.
Dus Koenraad, wordt wakker, open uw ogen en ruik het laarzenvet: het is een ronde wereld en hij draait bovendien. En ongeveer vijf miljoen Vlamingen zijn het niet met u eens.

24 opmerkingen:

Firewrx zei

pdw, bedankt voor deze blog. Toch nog iemand met normaal werkend gezond verstand. Ik voelde me bijna helemaal in de hoek gedrukt door de rechtsdenkende intelligentia op http://lvb.net/item/813. Storme kan creepy gedachtengoed bijna aanvaardbaar doen klinken.

Fire.

Neverbeendead Religion zei

Zegt de éné nazi tegen de andere in de helft van de Auschwitz periode:-Zie jij dat hier allemaal?Daar krijg je het toch meer dan het zuur van?-Meer dan zuur of niet,die geur hier.En als je me nu excuseert,ik heb nog werk te doen.

Smells like seeing is believing

Een benadeeld deel van de wereld in angst van de gevolgen van de benadeling of het gewettigd of beschermd kapitalisme kent alle angsten alsook alle oplossingen - 1.

Volg ondertussen nog wat de chit-chat van alle betrokkenen uit alle delen in de media.

Neverbeendead Religion zei

Chit-chat
Smells like a record from de squad.

Anoniem zei

Hoe zit dat dan met die Ché-T-shirts, en voorzitters van partijen die op bedevaart gaan naar Cuba?

Neverbeendead Religion zei

Vooraleer ik nog ééns terugkom op mijn reacties hier gooien we nog ééns wat licht op de atheisten.

Wat is hun definitie?
Ze zijn niet sterk genoeg om na hun dood vanuit het niets terug zichzelf te worden maar wel sterk genoeg om vanuit zichzelf het niets te worden.

De logica der wiskunde doet u dan zien (u niet,want u kan niet lezen vanwaege dyslexie)dat zelfs de echte anti-religie een echte religie is op zichzelf.
Onze 100% objectieve pdw (hij gelooft in het fundament van zijn benadering)had al geschreven dat een religie ook van bewijs dient voorzien te worden in mening vooraleer ze te verspreiden.

Maar het leuke is dat Religie zowieso realiteit is wanneer zelfs de anti er 1 is zodat de 100% objectieve benadering een levensovertuiging promoot die zowieso niet onderdeel is van de realiteit want er moet nu éénmaal een keuze gevormd worden doorheen contradicties uit de realiteit of religies.

Ook leuk is de vaststelling van de 100% objectiviteit.
De Religie genaamd
In dit universum was en blijft alles constant voor eeuwig mogelijk.Echte 100% objectieve religie noemt men dat.
Verwacht u dus constant aan alles of het chaotische universum zoals in een oneindig grote nog steeds verdergaande lotto.

En dan tenslotte een sample uit Bullet in the head van Rage against the machine
Said it was blue when the blood was red
U begrijpt de inhoud van die tekst nog niet maar dat komt later.Dat is meer dan poezie.
Onthoud dus ook dat dat later komt.

Anoniem zei

Inderdaad een stukje dat de nagel op de kop slaat.
Op lvb.net is de opmars van extreem rechts inderdaad heel duidelijk te voelen.
Pleiten voor een onbeperkte vrije meningsuiting en dan iedereen afschieten die ervan afwijkt is door bepaalde figuren de methode geworden om in de belangstelling te komen (Herr Coseyns)

Mooi opiniestuk pdw, alhoewel enkelen al niet meer te goed de term 'opinie' snappen.

Anoniem zei

Oh wees gerust, Gerolfen aller landen: de linkerzijde wordt wel degelijk nog met Stalin geassocieerd. Door extreemrechts, zo'n vijfentwintig keer per dag.

Ondertussen laat de VB-voorzitter in een jaaroverzicht van 2004 in een grote Vlaamse klant weten dat hij 'gefascineerd is door de figuur van Stalin'.

Dat opent interessante mogelijkheden voor de volgende Ijzerbedevaart: Misschien komt Frank 'ALS de holocaust had plaatsgevonden, dan zou ik dat een vreselijke misdaad vinden (VRT-radio, juli 2004) Vanhecke wel weer naar de Ijzerbedevaart als er naast August Borms, Irma Laplasse en Armand Preudhomme ook een 1-mei-paradegroot portret van Josef Stalin hangt.
Proberen, jongens en meisjes!

Belangrijker: de Vlaamse jeugdliteratuur lijkt in Gie Laenen zijn eigen Wacko Jacko te hebben gevonden. Zaterdag kwam De Morgen met een paginagroot stuk opdagen dat, als het nog iets giftiger had willen zijn, in een mengsel van gerecycleerde smeerolie van Tsjernobylreactor vier en geconcentreerd pijlgifkikkergifkliergif had moeten zijn gedrukt in plaats van inkt. Maar als er maar een déél klopt van wat De Morgen schrijft, dan gooit de hobby van de nonkel van Grauwel der Vlaamse jeugdbibliotheken ook een héél lange schaduw over de Vlamingen in het algemeen en de Vlaamse culturo's, met het literatuur-, media- en onderwijswereldje gedrieën voorop, in het bijzonder.

Want volgens de journalist, die ik voor het gemak maar Smutty McDirt zal noemen wist 'de sector' donders goed én al veel langer dan vandaag dat er iets aan de knikker was met Laenens 'creatieve workshops', en dat het géén polderklei of pedagogisch verantwoorde plasticine was. Laenen schijnt door zijn status als gevierd en veelgevraagd jeugdauteur voor radio, tv, lezingen en leesbevorderingsprojecten, 'onaantastbaar' te zijn geweest, lees ik. Een excuus als alle andere excusen: op het eerste gezicht voor de hand liggend, oppervlakkig bekeken vaag steekhoudend, en na even nadenken doorzichtiger en ongeloofwaardiger dan, euh, een plexiglazen pratend Filip Dewinterstandbeeld.

Als iemand het lef zou hebben gehad om bij de éérste duidelijk misbruikte kleine metéén naar de vertrouwensarts, de politie, de school, de bib, Laenens uitgever, de vrt en de mandarijnen van het Vlaamse cultuurschnabbelcircuit te stappen - zo moeilijk kan dat niet zijn, hun namen staan wekelijks in de gazet, meestal onder een boze brief aan Bert Anciaux - dan zou er van die zogenaamde ona(a)ntastbaarheid niet veel over zijn gebleven. Maar nee: ze deden niks, en omdat schuldig verzuim niet alleen bezwarend is voor hun rooms geweten, maar ook wettelijk strafbaar, projecteren ze alle verantwoordelijkheid maar op één of andere Bovenmenselijke Superkracht van de dader. In Laenens geval zijn status, in het geval-Dutroux zijn 'netwerk', in het geval Jackson racisme. Terwijl het eigenlijk alle drie gevallen zijn van het typisch Vlaamse, door jaren vreemde overheersing en zusterneukerij in onze genen geslopen "Meester, ze hebben mij geduwd"-syndroom. 'IK ben brandschoon, de ANDEREN hebben het allemaal gedaan'.

Laenen heeft zijn positie misbruikt tegenover de kinderen die hem waren toevertrouwd. Voor hen was hij immers een autoriteit, een vertrouwensfiguur, een volwassene, godbetert. Iemand van wie ze geen rottigheid hadden verwacht, en wiens goedkeuring en respect ze zochten. Volwassenen moeten beter weten en wie zich probeert in dezelfde rol als de slachtoffers te wurmen omdat hij of zij te laf of te stom was om een poot uit te steken, verdient verachting.

Ik heb hier geen pointe voor, dus maak ik een kleine buiging (uit medeleven met de slachtoffers van pedofilie, fascisme of allebei).

Anoniem zei

Oh wees gerust, Gerolfen aller landen: de linkerzijde wordt wel degelijk nog met Stalin geassocieerd. Door extreemrechts, zo'n vijfentwintig keer per dag.

Ondertussen laat de VB-voorzitter in een jaaroverzicht van 2004 in een grote Vlaamse klant weten dat hij 'gefascineerd is door de figuur van Stalin'.

Dat opent interessante mogelijkheden voor de volgende Ijzerbedevaart: Misschien komt Frank 'ALS de holocaust had plaatsgevonden, dan zou ik dat een vreselijke misdaad vinden (VRT-radio, juli 2004) Vanhecke wel weer naar de Ijzerbedevaart als er naast August Borms, Irma Laplasse en Armand Preudhomme ook een 1-mei-paradegroot portret van Josef Stalin hangt.
Proberen, jongens en meisjes!

Belangrijker: de Vlaamse jeugdliteratuur lijkt in Gie Laenen zijn eigen Wacko Jacko te hebben gevonden. Zaterdag kwam De Morgen met een paginagroot stuk opdagen dat, als het nog iets giftiger had willen zijn, in een mengsel van gerecycleerde smeerolie van Tsjernobylreactor vier en geconcentreerd pijlgifkikkergifkliergif had moeten zijn gedrukt in plaats van inkt. Maar als er maar een déél klopt van wat De Morgen schrijft, dan gooit de hobby van de nonkel van Grauwel der Vlaamse jeugdbibliotheken ook een héél lange schaduw over de Vlamingen in het algemeen en de Vlaamse culturo's, met het literatuur-, media- en onderwijswereldje gedrieën voorop, in het bijzonder.

Want volgens de journalist, die ik voor het gemak maar Smutty McDirt zal noemen wist 'de sector' donders goed én al veel langer dan vandaag dat er iets aan de knikker was met Laenens 'creatieve workshops', en dat het géén polderklei of pedagogisch verantwoorde plasticine was. Laenen schijnt door zijn status als gevierd en veelgevraagd jeugdauteur voor radio, tv, lezingen en leesbevorderingsprojecten, 'onaantastbaar' te zijn geweest, lees ik. Een excuus als alle andere excusen: op het eerste gezicht voor de hand liggend, oppervlakkig bekeken vaag steekhoudend, en na even nadenken doorzichtiger en ongeloofwaardiger dan, euh, een plexiglazen pratend Filip Dewinterstandbeeld.

Als iemand het lef zou hebben gehad om bij de éérste duidelijk misbruikte kleine metéén naar de vertrouwensarts, de politie, de school, de bib, Laenens uitgever, de vrt en de mandarijnen van het Vlaamse cultuurschnabbelcircuit te stappen - zo moeilijk kan dat niet zijn, hun namen staan wekelijks in de gazet, meestal onder een boze brief aan Bert Anciaux - dan zou er van die zogenaamde ona(a)ntastbaarheid niet veel over zijn gebleven. Maar nee: ze deden niks, en omdat schuldig verzuim niet alleen bezwarend is voor hun rooms geweten, maar ook wettelijk strafbaar, projecteren ze alle verantwoordelijkheid maar op één of andere Bovenmenselijke Superkracht van de dader. In Laenens geval zijn status, in het geval-Dutroux zijn 'netwerk', in het geval Jackson racisme. Terwijl het eigenlijk alle drie gevallen zijn van het typisch Vlaamse, door jaren vreemde overheersing en zusterneukerij in onze genen geslopen "Meester, ze hebben mij geduwd"-syndroom. 'IK ben brandschoon, de ANDEREN hebben het allemaal gedaan'.

Laenen heeft zijn positie misbruikt tegenover de kinderen die hem waren toevertrouwd. Voor hen was hij immers een autoriteit, een vertrouwensfiguur, een volwassene, godbetert. Iemand van wie ze geen rottigheid hadden verwacht, en wiens goedkeuring en respect ze zochten. Volwassenen moeten beter weten en wie zich probeert in dezelfde rol als de slachtoffers te wurmen omdat hij of zij te laf of te stom was om een poot uit te steken, verdient verachting.

Ik heb hier geen pointe voor, dus maak ik een kleine buiging (uit medeleven met de slachtoffers van pedofilie, fascisme of allebei).

Anoniem zei

'In een grote Vlaamse klant' moest 'in een grote Vlaamse kRant' zijn, al sluit ik niet uit dat de VB-voorzitter, als hij er iets bij dacht te kunnen winnen, geen moment zou aarzelen om tot aan zijn schouderbladen in het rectum van een grote Vlaamse 'klant' te verdwijnen. Hoe komt een raszuivere Bruggeling anders aan zo'n teint?

tettenman_met_mening zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
tettenman_met_mening zei

"Hoe komt een raszuivere Bruggeling anders aan zo'n teint?"-----> euh door achter de beerkar ganaamd F.Dewinter te lopen?
Jah, dat "delete poste"-icoontje ziet er iets te aantrekkelijk uit. Zo heb ik dus reeds voor de tweede keer een eigen post verwijderd. Ik begon al te vrezen dat die halve Stalin van een pdw aan het censureren was geslagen.

Anoniem zei

stalin was een boer,
een boerin had het beter gekund
een boerin met kinders
het zijn jongetjes
waar zijn de meisjes
schermen met termen
linksrechtse don diego's
het mag, het kan,
moeder kan weer wassen
d@b

Neverbeendead Religion zei

En zo hier voor 100% objectieve pdw een sample
Nog steeds op zijn best loud in stereo between them ears

So hear with me

Neverbeendead Religion zei

En gisteren ben ik de leider van de anti holocaust movement ééns gaan opzoeken.Ik vroeg hem wat hij de mensen probeert aan te leren.Na een tijd vroeg ik hem:-Dus als je iemand bent die dan stelt dat hij door jullie dus niet ernstig zal genomen worden omdat hij vindt dat hij wel ernstig genomen moet worden in zijn mening dat een holocaust slachtoffer een interessante trip is waarin je zoveel levenservaring opdoet dat je alleen daarom al jezelf ervoor inschrijft,heeft dan gelijk?-Zo iemand heeft dan gelijk.-Mag ik zo ééns iemand spelen voor jullie beweging hier?-Ga je gang.

-Hallo,ik ben iemand die stelt...
17.825-HAAA HA HA HA HA HA HAAAAAA HAHAHAHAHA HAAA HA HA HA HA HA HAAAAAA HAHAHAHAHA
HAAA HA HA HA HA HA HAAAAAA HAHAHAHAHA HAAA HA HA HA HA HA HAAAAAA HAHAHAHAHA
HAAA HA HA HA HA HA HAAAAAA HAHAHAHAHA HAAA HA HA HA HA HA HAAAAAA HAHAHAHAHA
HAAA HA HA HA HA HA HAAAAAA HAHAHAHAHA HAAA HA HA HA HA HA HAAAAAA HAHAHAHAHA
HAAA HA HA HA HA HA HAAAAAA HAHAHAHAHA HAAA HA HA HA HA HA HAAAAAA HAHAHAHAHA
HAAA HA HA HA HA HA HAAAAAA HAHAHAHAHA HAAA HA HA HA HA HA HAAAAAA HAHAHAHAHA

En pas op,dan was ik gisteren nog maar bij de beweging die er niet mee kan lachen.

Anoniem zei

nu ik het zo eens nalees:
ik ben niet de enige
die niet helemaal juist zat
met die de gedichtendag,
maar beter laat dan nooit

d@b

Neverbeendead Religion zei

En we gaan nog ééns verder met connected writings.We hadden al het nummer limo wreck van soundgarden uit 94 waarin new york en de tsunami al zijn uitgekomen.Soundgarden met zanger chris cornell uitgekomen als c.c. rider van o.a. elvis presley.Dan hadden we de earthquake intro (die je alleen kent als je het nummer kent want die wordt nergens bij de lyrics vermeld) van het nummer demagogue hier van the urban dance squad (de squad) en waar gaan we nu mee verder?
Met het nummer Earthquake van The house of pain uit hun 90's album Truth crushed to earth shall rise again.
Met teksten als

The space ghost from the coast...Yes, yes, y'all, 'cause we don't fake
Everlast come feel your earthquake

Dat zei ook al tsunami genoeg

Cause I'm gonna break my rusty cage

Dat zei ook al tsunami genoeg want Rusty cage is het oude soundgarden nummer

My killer squad's in effect, nobody's livin' off hud

de squad


En dan een tekst voor mij:i see you got the love, the lust

En een tekst voor 100% objectieve pdw:You better come with subject of vision

Zo,was dat genoeg cultuur voor u?

Anoniem zei

Laat ik, als was ik een overijverige politieagent in opleiding, een open deur intrappen: 'Live at leeds' van The Who is de laatste cd die ik heb gekocht. De platenmijen verdienen nog steeds aan mij, want van elke rewritable schijf die ik koop gaat een deel - een flinke hap zelfs - naar de uitgevers. Live at leeds heb ik gekocht omdat ik van horen zeggen had dat het de enige plaat was die een of andere zotte brit (het kan Screamin' Lord Sutch zijn geweest) boven het gebrul van de in zijn auto ingebouwde straalmotor kon horen. Dàt, vrinden van Xink en Spring, is rock'n'roll. Pete en Roger die op het podium op de vuist gaan terwijl Keith Moon zich een weg door de set mept en zich wanhopig probeert te herinneren in welk zonnestelsel hij zit, en een licht hoofdschuddende John Entwistle basgewijs een beetje de boel bij elkaar probeert te houden. Ik ben op mijn éénendertigste nog steeds verzot op 'Young man blues'. En nu gij.

Tanguy_Veys zei

"het Vlaams Belang associëren met de nazi’s is hetzelfde als Donald Duck associëren met Walt Disney"Als dit het gehalte is van je column en je argumenten zou je beter zelf een attractie in Disneyland openen. Het Vlaams Belang heeft evenveel te maken met het nazisme als PDW met een haardroger !

Anoniem zei

Het lijkt me eerder dat PDW zelf de veruitwendiging van de verzuring is. Blijkbaar is het moeilijk te verkroppen dat - ondanks de propaganda op de VRT (en dan maar zeiken als Berlusconi hetzelfde doet, nietwaar?) - de rode haring al lang niet meer braadt.

Blijft natuurlijk ook het feit dat links maar al te graag dweept met Che Guevara. Die was vier jaar lang commandant van het beruchte gevangenisfort La Cabana. In die periode liet hij naar schatting vijfhonderd politieke gevangenen executeren. Vele getuigenissen bevestigen dat Guevara een bijzondere interesse had voor harde ondervragingen, folteringen en executies.

Hypocrisie is de verzuurde rode bende duidelijk niet vreemd.

Anoniem zei

Yo PDW,

Een welgemeende proficiat voor uw vlijmscherp stuk over het Vlaams Behang. Het had meer snee dan het fileermes van de Japanse kok met maar drie vingers uit mijn favoriete sushibar.

Ik deel samen met u de mening dat de perfecte manier om extreem-rechts in al zijn vormen, ook de meest recente in vetvrij papier verpakte onschuld op wolkjes, aan te pakken humor is.
Nagel die creeps aan het kruis en lach hen eens vierkant uit. Want meer dan een bende zielpoten die per ongeluk in een succerstory verzeild zijn, is het echt niet.

In eigen middens en onder gekir van hun slaafs kiesvee kunnen ze, de goed vormgegeven façade, ik geef het toe, hooghouden tot ze er zelf bijna in geloven.

Vriendelijke groeten,

Dirk Vercruyssen

Anoniem zei

Merci Pdw for speaking out! In debat gaan met extreem-rechts in Vlaanderen is quasi onmogelijk omdat je onmiddellijk in de hoek van (extreem) links wordt geplaatst en je als het ware mede-verantwoordelijk wordt gesteld voor de wandaden van Stalin. Wie de banden van het VB met het nazisme niet gelooft, kan zeker voldoende neutraal(!) materiaal vinden om zich te laten overtuigen, maar wat baten kaars en bril...

Keep it up please...

Anoniem zei

"Het VB heeft absoluut niks te maken met het nazisme"... Dat is een goeie. De inval van de VS in Irak heeft ook niks te maken met olie, zeker? En eb en vloed hebben niks te maken met de maanstand, maar alles met het tijdstip waarop Roland Lommé besluit te gaan pootjebaden (sorry Roland, het kwam gewoon van pas).

De Auschwitz-resolutie niet ondertekenen, Staf Declerck vereren, meer keltische kruisen, wolfsangels en vikingregalia verzamelen dan, euh, een kleptomaan op de filmset van 'Ilsa, Wolvin van de SS' , een knokploeg en een spionagedienst onderhouden op kosten van de belastingbetaler, systematisch leugens, insinuaties en flauwiteiten verkopen om iedereen behalve zichzelf de zwarte piet toe te schuiven, en al even systematisch alles wat niet extreemrechts, blank of heteroseksueel is, in hun rechten en vrijheden proberen te beknotten, de vakbonden aan banden willen leggen, blindelings achter een aangeduide leider aanhossen... heeft allemaal niks, maar dan ook niks met het fascisme te maken. Nee, nee, nee. En Elton John is heteroseksueel, Danny Smagghe is een charismatische leidersfiguur en Nana Mouskouri draagt contactlenzen.

Anoniem zei

Beste pdw,
na het lezen van je "Stalin" bijdrage aan de NW verbaast het me eigenlijk niets dat men bij de VRT een beetje zenuwachtig wordt. Alhoewel ik uw bijdrage aan de Wetten meestal erg grappig vind, is dit er echt wel over. Er gaat een onbehagelijk en agressief gevoelen van uit. Alhoewel ik me kan voorstellen dat ik van een heel andere politieke gezindte ben dan u, weerhoud dit me helemaal niet om uw humor dikwijls zeer op prijs te stellen. Maar dit stuk dat u geschreven hebt is beledigend en polariserend. Uw repliek is misschien dat het Vlaams Belang evenzeer een beledigend taalgebruik hanteert, kan zijn maar ik heb nog geen Vlaams Belang mandataris aan de Wetten horen meewerken. Bovendien denk ik dat u met dergelijke columns een door u niet gewenst effect verkrijgt. Als u de bedoeling had om met uw bijdrage een politieke boodschap mee te geven dan zal deze niet au serieux genomen worden, wel integendeel. We leven in een volwassen democratie, ik hoef niet van uw gezindte te zijn om uw humor te kunnen op prijs stellen, of om uw politieke kritiek grappig te vinden. Maar het moet natuurlijk wel humoristisch zijn.

Anoniem zei

Zowat iedere extreem-rechtse Vlaming heeft dezer dagen uitvoerig het zuur. Je kunt twee kloeke kuipen Campari drinken en toch nog minder last van zure oprispingen hebben dan de gemiddelde Vlaams Belang-supporter op dit moment. Hoe komt dat? Door de Auschwitz-herdenkingen.Zeker bij elke huisdokter de patiëntendossiers gaan doornemen? Ik vermoed dat de meer voorkomende reactie bij z'n doelpubliek op de Auschwitz-herdenkingen wat verveeld gegeeuw zal zijn, door de oververzadiging aan dit onderwerp. Als je elke dag opnieuw wat uitgemergelde lijken op het scherm gooit verliezen die dingen uiteindelijk hun entertainmentwaarde, en op de duur gaan de mensen dan rare dingen doen (overschakelen op VT4 bijvoorbeeld, of bloggen).

Als er al enige ergernis is, dan is die eerder gereserveerd voor de nitwits die het leed van de joden minimaliseren door het te associëren met een respectabele democratische partij.

Gevolgd door een reeks beweringen zonder enige vorm van bewijs. Je kan hopen constructies maken van de vorm (stelling X) is hetzelfde als (stelling Y), zonder dat X en Y iets met elkaar te maken hebben. Duidelijk een tekst gemaakt voor mensen die kritiekloos allerlei onzin accepteren.

Iedereen die tot halfweg het voorlaatste jaar van de humaniora een beetje heeft opgelet tijdens de lessen geschiedenis kan de stelling ‘Het Vlaams Belang wordt geleid door would-be nazi's' moeiteloos bewijzen, en dit enkel met behulp van het 70-punten plan, een afneembare valse ringbaard en de tekst van ‘Die Glocken von Stalingrad'.Moeten we veronderstellen dat hier interessante inhoud in zit?

En dààrom zit ongeveer een miljoen Vlamingen dezer dagen voor hun tv te kronkelen als een python die abusievelijk in een flipperkast is gesukkeld. Historische beelden van uitgemergelde, op een hoop gesmeten lijken kun je namelijk niet verbloemen met wat doorzichtig demagogisch gewauwel.Ik weet niet in welke huiskamers PDW z'n verborgen camera's heeft opgesteld. In elk geval niet in die van mij. Of zou het kunnen dat hij zonder enige kennis van zaken maar wat nonsens uitkraamt? Aannemelijke hypothese.

En bergen lijken zijn overal te vinden hoor, daarvoor hoef je echt niet specifiek bij de nazi's te gaan zoeken. En waar zie je het Vlaams Belang die zaken verbloemen? De laatste die dat probeerde vloog de partij uit. Het Vlaams Belang hoeft Auschwitz niet te verbloemen want het Vlaams Belang treft geen schuld in die zaak.

Dus wat doen onze bange, niet zo snuggere en in de war verkerende landgenoten - tussen het bewateren van de sanseveria's, het lezen van de misdaadpagina's in Het Laatste Nieuws en het afstoffen van de Leon Degrelle-foto's in - om de associatie VB/Auschwitz te counteren? Ze hebben het over Stalin.Ik doe dat gewoonlijk door die connectie te minimaliseren, omdat ze ook miniem is (niet helemaal onbestaande, soms moeten ze inderdaad eens iemand uit de partij gooien om dergelijke redenen, maar pro-Hitler zijn is zeker geen deel van het programma van het VB). "bange, niet zo snuggere en in de war verkerende landgenoten" - kijk eens naar jezelf.

Waarom wordt de linkerzijde niet met de al even klootzakkerige Jozef Stalin geassocieerd?, vragen de bange, niet zo snuggere en in de war verkerende rechts-extremistische landgenoten zich af."Wanneer zal de sukkel die dit artikel geschreven heeft eindelijk eens proberen iets dat min of meer verband houdt met de werkelijkheid te schrijven?" vraagt de kritische lezer zich intussen af.

Wel...ik wil niet pedant klinken, maar ik meen het antwoord op de vraag ‘waarom worden Belangers met nazi's geassocieerd maar socialisten niet met Stalin?' te kennen. Men zal anno 2005 immers weinig of geen socialisten vinden die nog steeds met Stalin-symbolen dwepen, die op internetforums Stalins gruweldaden in twijfel trekken, die Stalins gedachtengoed naar de - geeuw - Vlaamse zaak proberen te transponeren, die bij schimmige bijeenkomsten van al even schimmige vzw'tjes Stalins gedachtengoed kloekborstig bezingen en die het begrip ‘vrijheid van meningsuiting' enkel belangrijk vinden als het over de eigen partij, het negationisme en, in sommige pijnlijke gevallen, het creationisme gaat.Heeft iemand de laatste tijd hakenkruisvlaggen zien wapperen aan de gevel van VB-partijlokalen? Waar zitten die VB-partijfunctionarissen die Auschwitz ontkennen (als het al gebeurt - zeer zeldzaam - worden ze buitengegooid)? Beweert Filip Dewinter tegenwoordig dat het nationaal-socialisme het optimale politieke systeem voor Vlaanderen is?

Van de andere kant: socialisten die zich vrolijk gaan amuzeren met communistische dictators zijn er genoeg. Niet met Stalin zelf (dat is voor de huidige generatie socialisten net iets te lang geleden), maar er zijn er genoeg die regelmatig uitgenodigd werden bij z'n opvolgers. En als er nog ergens een communistisch geval te vinden is (Castro), dan weet Stevaert hem wel te vinden.

Wat "vrijheid van meningsuiting enkel voor de eigen partij" betreft: is dat niet precies wat men tegenwoordig toepast? Vrijheid van meningsuiting enkel als men voor immigratie, voor multicultuur, voor "solidariteit" is?

Noem mij herhaaldelijk August Borms, breng mij suppositoirgewijs een houtsnede van een swastika in en maak mij de persoonlijke lijfwacht van Philip Dewinter, maar ik ga er niet vanaf: wat men tegenwoordig het moderne ‘linkse' gedachtengoed noemt zie ik niet meteen tot goulags leiden, het moderne rechtse gedachtengoed lijkt daarentegen griezelig goed op dat van zestig jaar geleden. .Wat gênant fetisjisme, gevolgd door weer een bewering zonder enige vorm van bewijs. De "intellectueel" PDW is in vorm.

De weigering van het Vlaams Belang om in het Europees Parlement een motie te steunen om de herinnering aan Auschwitz levendig te houden is wat dit betreft veelbetekenend.En nu komen we eindelijk iets tegen dat van heel ver en voor iemand met weinig feitenkennis op de waarheid zou kunnen lijken. Uiteraard slechts een halve waarheid, iets anders hadden we niet verwacht. Het Vlaams Belang heeft geweigerd een motie te steunen waarin
- opgeroepen wordt om de herinnering aan Auschwitz levendig te houden.
- nogal zwak omgaat met de moderne jodenhaat (wordt vermeld, maar later heeft men het over immigranten, waarbij men vergeet dat het net de moslim-immigranten zijn die op dit gebied het grote probleem zijn).
- insinueert dat bepaalde vormen van vrije meningsuiting niet legitiem zouden zijn (zie hierboven, "vrijheid van meningsuiting enkel voor de eigen partij")
- stelt dan weer de opkomst van "extremistische en xenofobe" partijen als groot probleem voor.
Die laatste twee waren uiteraard het grote probleem voor het Vlaams Belang: het is weliswaar niet extremistisch of xenofoob, maar wordt wel doorlopend dat etiket opgekleefd door "intellectuelen" en de rest van de politieke klasse.

Zou PDW een motie steunen die oproept tot het uitroeien van alle kakkerlakken, als die motie ingediend wordt door iemand die PDW al jaren voor kakkerlak zit uit te schelden?

Dus Koenraad, wordt wakker, open uw ogen en ruik het laarzenvet: het is een ronde wereld en hij draait bovendien. En ongeveer vijf miljoen Vlamingen zijn het niet met u eens.

(pdw)
En volgens dezelfde telmethode zijn er nog veel meer het niet eens met Stevaert. Hoeveel mensen hebben ooit op PDW gestemd? En hoeveel dus niet?

Bovendien, als je het over 6 miljoen - 1 miljoen hebt, dan zitten bij die 6 miljoen ook een hoop niet-stemgerechtigden, die daar dus bijgrekend worden. Vermits ik vermoed dat Vlaanderen voor PDW iets te klein is, maar niet-gekwalificeerden wel meetellen in z'n statistiek, kunnen we dus wel zeggen dat meer dan 6 miljard wereldburgers het niet met PDW eens zijn. En elke keer PDW niet bij een verkiezing opkomt, en er dus niemand voor hem kan stemmen, is de hele wereldbevolking tegen PDW! Ocharme.Waar PDW echter wel goed in is: humor. In een ander tekstje lees ik namelijk:
PDW: het Belang heeft geen enkel steekhoudend argument om hun weigering om de Auschwitz-motie in het Europees Parlement te ondertekenen goed te praten.Hilarisch! Doe vooral zo voort PDW! Echt! Doorgaan! De goede zaak wordt er alleen maar sterker van! ;-)