maandag, maart 28, 2005

Lijst

De maand is zo goed als om en dus is het weer tijd voor de lijst met mensen en dingen die de afgelopen weken een milde moordlust in mij hebben opgewekt.
De eersten die het verdienen om door bloeddorstige wolven in de kuiten te worden gebeten zijn de verantwoordelijken voor dat voortdurende gezeik over de gezondheidstoestand van de paus, Terry Schiavo en Prins Rainier op radio en tv. Gisteren was zowat het hele journaal aan die drie gewijd. Dan hoor je zo’n commentator met plechtige stem zeggen: ‘De paus zag er volgens sommigen beter uit, maar dat hij niets kon zeggen viel veel gelovigen zwaar...’. Hey, het gaat hier om een 84-jarige Parkinson-patiënt met een gat in zijn nek. Dat hij eerder zwijgzaam is dezer dagen zou ik geen nieuws durven noemen. ‘De paus daalde van zijn balkon neer middels twee aaneengeknoopte lakens, begon de lambada te dansen met de gelovigen en vroeg aan een deemoedige Jan Becaus: trek eens aan mijn vinger...’, dàt zou nieuws zijn. Of ‘In het ziekenhuis werd de voedingssonde van Schiavo abusievelijk in het gat in des pausens nek gestopt’, dàt zou pas een nieuwsflash zijn.
Ik zie hier wel één lichtpuntje: al dat geëmmer zal spoedig afgelopen zijn.

Een tweede groep mensen die acht uur aan een stuk met kattenstaarten moesten worden bewerkt en daarna in een zout bad moesten worden ondergedompeld zijn de verantwoordelijken voor die hoogdravende reclames voor energie van Electrabel, Twee mensen spelen op een denkbeeldige piano op het dak en plots regent het energie, vurige manna daalt neer uit de hemelen, iedereen is blij, en één vrouw steekt zo’n energievlokje zelfs in een envelop met een gezichtsuitdrukking die laat vermoeden dat ze haar Chinese love balls in heeft. En dan die slogan: het is jouw energie.... O ja? Vertel dat eens aan de klantendienst van Electrabel als je je eindafrekening niet kunt betalen. Want wat de meeste mensen in een envelop steken is niet zo’n energievlokje maar een brief waarin om spreiding van betaling wordt gevraagd als de eindafrekening weer eens een maandloon bedraagt.

Een derde verschijnsel waarbij ik denk: de verantwoordelijken moesten kennismaken met een klisteerspuit ter grootte van een biljartkeu is – en dit staat al màànden op verschillende lijsten – dat aanhoudende oeverloze gezeik over de splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde. Bij de jongste tellingen waren er geloof ik nog 17 mensen die hier wakker van liggen. Kon dit probleem blaffen en kwispelstaarten, iemand had het al lang een spuitje gegeven, wat trouwens ook geldt voor de drie protagonisten in het begin van deze lijst. En je ziet wat er van komt, want wie is er dit weekend opnieuw vanonder zijn steen gekropen? José Happart! Happart is een soort communautaire herpes die om de zoveel jaar de schaamstreek van de Belgische politiek een lelijke uitslag bezorgt. We zijn dus weer vertrokken voor een paar maanden gekrakeel tussen Vlamingen en Walen. Bedankt Bart De Wever en co en moge eikelschurft jullie deel zijn.

Hierop aansluitend een vierde en laatste fenomeen dat mij in gedachten naar een kliefhamer doet grijpen om die vervolgens in een paar schedels te planten: al die oelewappers die het, met van bitterheid vertrokken mondhoeken, voortdurend over de zogeheten ‘transfers van Vlaanderen naar de Walen’ hebben. Wat jullie transfers noemen wordt door het overgrote deel van de bevolking gewoon solidariteit genoemd. Voilà, en nu oplazeren allemaal, het is voor mij ook Pasen.

13 opmerkingen:

Anoniem zei

Het gaat niet eens over solidariteit. Het gaat om transfers van Belgen naar Belgen. Hoever willen sommige mensen eigenlijk gaan om een land, nog geen voorschoot groot, op te delen? Straks hebben ze het nog over de transfers van Genoelselderen naar Bommerskonten.

Anoniem zei

Bôf... BHV gaat voor de volgende verkiezingen wel opgelost zijn. Er zal een eervol compromis van komen dat inhoudt dat de Walen zich niet meer in officieel Vlaamse gemeenten kunnen laten verkiezen, maar dat de mensen die buiten hun eigen kiesdistrict gaan stemmen, dat ook mogen. We gaan er de speciale inkt van de Iraakse en Afghaanse verkiezingen voor gebruiken. Komt allemaal in de sjakosj, jongens en meisjes.
En die transfers, tja, zolang de Vlaming denkt dat een ander minder hard werkt dan hijzelf denkt te werken, en even gelukkig is, zit het er tegen, natuurlijk. Komt wel goed als de Waalse economie aantrekt en de Vlaamse in elkaar zakt. Kunnen we weer bieten gaan rooien. Die twee andere categorieën verdienen inderdààd eerst levend gevild en daarna in een nest rode mieren gesmeten te worden.

Huug zei

Over de Paus: Als dìt de vertegenwoordiger van God is op aarde, hoe zou het dan met Hem gesteld zijn?

Anoniem zei

1.Er zijn geen belgen.
2.Solidariteit is gedwongen diefstal.

Anoniem zei

Beste (pdw),

Het verwondert me geen zier dat jij allesbehalve wakker ligt van BHV; voor jou - als Gentenaar - is dit een ver-van-mijn-bed-show.
Ik woon echter al heel mijn leven in de Vlaamse rand rond Brussel, sinds een paar jaar zelfs in een faciliteitengemeente en ik kan je ervan verzekeren dat wij daar wèl wakker (nu ja) van liggen.

Hoe komt het dat er een perfecte integratie van de vlamingen in waals-brabant geweest is (bv Edingen)? Bij de verkiezingen komen die daar niet op met aparte lijsten, hier wel.

Hoe komt het dat er - telkens er een franstalige een vlaamstalige tegenkomt het telkens die laatste is die geacht wordt in het frans te praten ?

Hoe komt het dat mensen - die hier sinds jaar en dag wonen - zich nog steeds niet de moeite getroosten om nog maar een beetje moeite te doen en een poging om zichzelf te integreren ?

Hoe komt het dat de franstalige gemeentebesturen in de vlaamse rand hoegenaamd geen respect tonen voor "hun" oversten ; zij het de vlaamse overheid ? bv Omzendbrief Peeters,talloze pogingen tot het afhandelen van de gemeenteraad in het frans (waardoor die natuurlijk onwettig is en mag herbegonnen worden), etc.

Waarom wordt er op elke editie van de Gordel (een oorspronkelijk Vlaams evenement dat het Vlaamse karakter van de rand rond Brussel moest beklemtonen) met nagels gestrooid ?

Hier is er helemaal GEEN sprake van integratie en het probleem is niet louter een taalprobleem doch ook een economisch en sociaal probleem. En dat moet jou - als zelfverklaarde progressieveling - toch zéker interesseren...

Economisch : welgestelde brusselaars en walen maken zowel de huur- als aankoopprijzen van gronden, woningen, apartementen ronduit onbetaalbaar voor de jongeren uit de streek waardoor die gedwongen worden elders te gaan wonen.

Sociaal : het verenigingsleven wordt door die uittocht van vlamingen (en zonder instroom van franstaligen) ook al zwaar beschadigd. In Rode - waar ik woon - is het zelfs zo erg dat vlaamse verenigingen zelfs hun subsidies niet krijgen van de gemeente (franstalig gemeentebestuur annex burgemeester) omdat die simpelweg weigert een jeugdwerkbeleidsplan op te stellen. Om de scouts, het jeugdhuis, het kinderkoor etc echter de nodige ademruimte te geven hebben een paar vrijwilligers de jeugdwerkgroep opgericht die rechtstreeks bij de Vlaamse overheid - dus zonder langs de gemeente te passeren - een subsidieaanvraag indiende - en die ook (zij het in mindere mate) krijgt.

De franstaligen krijgen van hun politici te horen dat ze zich helemaal niet HOEVEN aan te passen en dat zij (die politici) er wel voor zullen zorgen dat hun rechten gevrijwaard zullen blijven, sterker nog : dat ze zullen worden uitgebreid.

Zolang de franstaligen zich hier niet integreren en deze kwestie dus op de politieke agenda blijft staan zullen die franstaligen blijven verdedigd worden door hun politici die zichzelf daardoor van stemmen verzekeren waardoor ze proberen hun invloedssfeer (èn hun grondgebied) uit te breiden.

Wij vragen helemaal niets speciaals. De splitsing van BHV is niet meer dan een vraag opdat ook wij (Vlaams-Brabant) zouden krijgen wat de rest van Vlaanderen al jaar en dag heeft : een provinciale kieskring, zonder uitzonderingen of toegevingen aan de franstaligen.

Tot spijt van wie het benijd wonen we in een federaal land waar elke gemeenschap zijn territorium, bevoegdheden, rechten en plichten heeft. En ondanks wat jij - in je vurige columns - mag denken is voor ons iedereen hier welkom, zolang ze de eigenheid (en de taal) van de streek respecteren en zich dus aanpassen.

Tot slot nog een voorbeeldje :

Wat zou er gebeuren - denk je - als wij nu eens met zo'n 10.000 Vlamingen zouden gaan wonen in één van de kleinere dorpjes (met faciliteiten) van Wallonië. Laat ons daar gezellig een Vlaamse lijst oprichten voor de gemeenteraadsverkiezingen en vervolgens de burgemeester leveren. Laat ons vervolgens de Waalse overheid voortdurend negeren en de gemeenteraad vrolijk in het Vlaams houden. Laat ons pogen de Waalse verenigingen dood te laten bloeden door hen hun subsidies af te nemen en laat ons voor wat de openbare werken betreft beperken tot de duurdere wijken alwaar het grootste percentage inwijkelingen woont. Aangezien vele van die inwijkelingen ook zwembaden hebben heffen we meteen die gemeentebelasting ook op want dat zou die mensen wel eens kunnen gaan vervelen...

Een utopie ? Kom eens naar Rode, vraag eens rond en vel dan je oordeel.

Geef BHV waar het recht op heeft en hef die faciliteiten op. Het is de enige manier om die inwijkelingen te dwingen zich te integreren.
Geef BHV dit alles niet en wacht nog een jaar of honderd en je mag je Van Dale gegarandeerd weggooien wegens niet langer in gebruik.

Pessimistisch ? Ik hoop het.


.

Anoniem zei

En dat zal dan het gevolg zijn van een proces dat 'evolutie' heet.
Ik word een beetje ziek van dat gedoe over 'inwijkelingen'. Als zij genoeg volk hebben om de burgemeester te leveren, dan zijn ze geen 'inwijkelingen' meer. Ik vind BHV een probleem van en voor politici die bij gebrek aan visie, daadkracht of beleid maar over hun éigen winkel gaan liggen soebatten. 'De gewone Vlaming' wordt geacht bij het verlaten van de schoolbanken het Frans machtig te zijn en hij kan nog altijd zelf kiezen tegen wie hij in welke taal wat zegt. Het hele BHV-discours klinkt me steeds meer in de oren als geblêt van kinderen die niet tegen hun verlies kunnen.

Maar desalniettemin: de wetten zijn gestemd, er was een deal om die pokkekring te splitsen, dus moeten ze het maar doen ook. Onverwijld. Dat betekent: Zodra ze het VB hun dotatie hebben afgepakt, de islam dezelfde rechten en fondsen hebben gegeven als de katholieke kerk, op élke weg van meer dan een rijstrook een fietspad hebben aangelegd, overheden en bedrijven hebben verplicht minstens de helft van hun energie uit wind en zon te halen, de verkoop van cannabis uit het strafrecht hebben gehaald, en de Bende van Nijvel en de Slager van Bergen hebben opgepakt.

Er is trouwens nog iets dat ik niet snap aan uw verhaal. Die franstalige francofonen ((c) Eric Van Rompuy) zouden dus met een 'vijfde kolonne' de burgemeesterssjerp van Vlaamse gemeenten veroveren? Waarom is de strijdkreet van de BHV-lobby (waarvoor zelfs tot in Gentbrugge affiches aan de ramen hangen) dan 'Steun de burgemeesters'?

Anoniem zei

Als er gezegd wordt : "steun de burgemeesters", dan gaat het over de burgemeesters van Vlaamse gemeenten uit de buurt die merken wat er gaande is en die ook bij hen de hete adem van de franstaligen in hun nek voelen.

In die lijst van burgemeesters zit - bij mijn weten - geen enkele burgemeester van een faciliteitengemeente want die zijn (dacht ik) allemaal franstalig.

In ieder geval : als jij deze verfransing als een normale "evolutie" beschouwd, begin je dan maar alvast toe te leggen op de taal van Molière want je zal het nodig hebben.

Tot slot nog dit : dat het zover gekomen is en je dus - toegegeven - misschien nog maar moeilijk van inwijkelingen kan spreken is niet de fout van mijn generatie maar wel van die daarvoor (of die daarvoor, of die daarvoor,...)

Zoals ik in mijn eerdere post al zei : we vragen helemaal niets speciaals, buiten dan dat de wet gerespecteerd wordt en dat wij krijgen waar we recht op hebben (zie arrest van de Raad van State).

Jammer als dit alles jou verveelt.

Anoniem zei

Helft van energie uit wind en zon??? Als dat geen utopie is... (Even groot als de splitsing van BHV zonder toegeving aan onze Zuiderburen)
Als men kernenergie op een degelijke manier aanmaakt en het kernafval op een degelijke manier opslaat dan komt daar geen enkel gevaar bij kijken, tot spijt van wie het benijd...

Anoniem zei

Ik kan me vergissen, maar de ergernis spruit vooral voort uit het feit dat dit gehakketak met de allures van dorpstoneel uit de jaren '50 gretig misbruikt wordt door allerlei dubieuze politieke figuren om hun Vlaams-nationalistische bekrompenheid door de strot van de massa te duwen, terwijl slechts (ik zal maar ruim rekenen) een handvol mensen wakker ligt van die befaamde splitsing. Wie als argeloze buitenstaander de berichtgeving hierover volgt, zou vermoeden dat dit na de uitvinding van de atoombom de belangwekkendste gebeurtenis uit onze geschiedenis is. De waarheid is dat het één van de grootste politieke non-events van de Belgische geschiedenis is, die gretig aangegrepen om de wig tussen Vlaanderen en Wallonnië iets dieper te drijven bij het grote publiek, dat sowieso al niet goed snapt waarover het gaat. Chapeau voor de Vlaams-nationalistische lawaaimakers, die intussen doen alsof hun neus bloedt.

Anoniem zei

Net op het radionieuws, de paus krijgt binnenkort een maagsonde! Zou hij tevreden zijn met een tweedehands exemplaar? Uitstekende staat, zelfs nog na 15 jaar intensief gebruik door –godbeterd- een amerikaanse comateusi.. Nu bieden op e-bay, Johannes!

Anoniem zei

Dank je voor je toelichting, Gert.

Anoniem zei

Onnozele sukkel. Als ik nu niet lekker in tropisch Azie je verzuurde praat zat te lezen zou ik je de klisteerspuit eigenhandig toedienen, eerst anaal, en dan oraal, in die orde ;-)

Betaal jij maar lekker mijn transfers bij, als het dan toch "solidariteit" is.

Ach tja, http://www.belgiantransfers.org wordt voor een 3-tal maanden niet meer bijgewerkt, om de doodeenvoudige reden dat ik in Azie zit. Begin alvast je klisteerspuit maar te vullen.

I'll be back :-p

Anoniem zei

WOOOOOW... Zo'n lange discussie. Believe me you guys, I still don't give a krab. Waarom hebben Flaminganten zo'n bekeringsdrang?