donderdag, mei 12, 2005

OPEN BRIEF - B-H-V : hoe onze politici zorgen voor de wereldvrede

GEPOST DOOR Tom De Spiegeleer, met Erik Wyns, Greet Lebleu en Peter Stiens


“Dit is probleem 177.” “Niemand ligt wakker van de splitsing.” “De uitbreiding van het Brussels Gewest is een legitieme vraag.”

De laatste weken wordt alsmaar vaker gegoocheld met dergelijke zinnen. Ze worden zowel in het Nederlands als in het Frans uitgesproken. En slechts enkelen gaan daartegenin. Sterker nog : de laatste dagen is er blijkbaar een stroomversnelling ontstaan, waarin steeds meer Vlaamse politici er zich lijken bij neer te leggen dat de uitbreiding van het Brussels Gewest de prijs is die betaald moet worden om een val van de regering te vermijden.

Als inwoners van een faciliteitengemeente worden wij dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van de verfransing in onze gemeente. In Sint-Genesius-Rode geldt momenteel dat er voor elke 4 Vlamingen, 6 Franstaligen wonen. En die wanverhouding vergroot nog elke dag. Steeds meer Franstaligen, die zowel uit Brussel als uit Wallonië komen, voelen zich aangetrokken tot onze gemeente. Het hoeft geen betoog dat het Nederlandstalig verenigingsleven hierdoor zwaar onder druk komt te staan.

Tegelijkertijd is er ook de omgekeerde beweging aan de gang : steeds meer jonge Nederlandstaligen ontvluchten onze gemeente. En dat is niet alleen omdat de prijzen in onze regio de pan uitswingen (dat fenomeen speelt niet alleen bij ons), maar ook omdat de jonge Vlamingen zich niet meer thuis voelen. Plots stellen ze immers vast dat zij nog als enig Nederlandstalig gezin in hun straat wonen. Wanneer hun kinderen speelkameraadjes zoeken, kunnen ze maar beter de taal van Voltaire spreken, of ze komen van een kale reis terug. Ook in schoolklasjes is het geen uitzondering dat de helft van de kinderen in een Nederlandstalig schooltje van huis uit Franstalig is (wat in se niet slecht is, maar er zijn grenzen…). Zulke vaststellingen liggen mee aan de basis van de uittocht. Als je dit beschouwt, is het debat over de splitsing (en de verfransing) dan nog een debat vér van de mensen ? Voor ons niet, voor ons is dit realiteit. Het is een vreemde ervaring wanneer je in je eigen gemeente bij de kruidenier plotseling niet meer in het Nederlands bediend kan worden… En als je dan tracht te verduidelijken waarom je liever in het Nederlands dan in het Frans geholpen wordt, stuit dat alleen op onbegrip (en soms zelfs ronduit vijandige reacties).

Een ander probleem in de faciliteitengemeenten wordt gevormd door de lokale politiek. Omdat zij nu eenmaal in de meerderheid zijn, is de burgemeestersjerp in de faciliteitengemeente in handen van de Franstaligen. Om een zo groot mogelijk aantal zetels te halen in de gemeenteraad, wordt veelal gewerkt met kartellijsten. In Sint-Genesius-Rode leidt dat ertoe dat je als inwoner voor een onmogelijke keuze gesteld wordt : ofwel stem je voor de Franstalige lijst, ofwel voor de Nederlandstalige. Lokale verkiezingen worden op die manier een verkapte talentelling, en kunnen niet meer dienen als beoordelingsmiddel voor het gevoerde beleid. Beslissingen worden genomen door de meerderheid, waardoor de wensen en vragen van de andere taalgroep onbeantwoord blijven. Van enig volwassen debat is helaas geen sprake.

In hun strategie om de Vlaamse faciliteitengemeenten in de Rand rond Brussel te verbrusselen willen de huidige burgemeesters hun gemeenten steeds meer profileren als slaapgemeenten. Wie in Brussel werkt, maar daar niet wil wonen, wordt met open armen ontvangen. Wie echter het sociaal-cultureel leven wil ontwikkelen, vindt geen gehoor bij het gemeentebestuur. Enige noemenswaardige steun vanuit het lokaal beleid is ver te zoeken. Elementaire verplichtingen, opgelegd door Vlaamse decreten, worden in onze gemeente met de glimlach naast zich neergelegd. In Rode bestaat geen gemeentelijke jeugdraad, bestaat geen gemeentelijke Culturele raad die als volwaardig inspraakorgaan kan fungeren… Met een boutade durven wij te stellen : ‘het beleid is dat er geen beleid is’. Het spreekt voor zich dat dergelijke strategie geen winnaars oplevert.

Deze evoluties en vaststellingen stemmen ons uiteraard niet vrolijk. Het lijkt wel een verhaal waarvan het trieste einde nu reeds vastligt. Een verhaal waar niemand wakker van ligt ook. Behalve wij dan, de rechtstreekse betrokkenen. Daarom dat het nu hoog tijd wordt dat ook wij onze stem verheffen. Voor ons kan er geen sprake zijn van een aanhechting bij het Brussels Gewest. Wij vrezen dat er binnen de constellatie van het Brussels Gewest nog minder naar ons zal geluisterd worden, dan nu het geval is. Bovendien zou de vraag zelfs niet aan de orde moeten zijn. De enige essentie van de zaak is immers : indien de Franstaligen zich meer moeite zouden getroost hebben om zich te integreren, zou er nooit een probleem geweest zijn ! De vele Nederlandstaligen die in Wallonië gaan wonen zijn, en zich daar aangepast hebben, vormen daarvan het levende bewijs.

Is het teveel gevraagd wanneer wij als elementaire vorm van beleefdheid vragen dat wie in Vlaanderen komt wonen, ook respect opbrengt voor de Nederlandstaligen die daar altijd gewoond hebben ? De grenzen van de taalgebieden liggen reeds jaren vast, en zijn op elke landkaart aangeduid. Hoe komt het toch dat er dan zo vaak van krommenaas gebaard wordt ? Wie op deze vraag een antwoord heeft, mag het ons laten weten. Wij tasten in het duister.

Franstaligen die in de Vlaamse Rand komen wonen, doen vaak niet de minste moeite om de taal van hun gemeente over te nemen, laat staan om zich te integreren in het bestaande verenigingsleven. Op die manier ontstaan er binnen een gemeente twee taalgroepen, die weinig of geen contact met elkaar hebben. Wanneer er niet met mekaar gepraat wordt, kan er ook niet naar mekaar geluisterd worden. Zonder communicatie is er geen gemeenschapsleven.

Wie ook de politiek aan de andere kant van de taalgrens volgt, stelt elke dag vast dat het politieke discours aldaar fundamenteel verschillend is van het discours dat in Vlaanderen geldt. Thema’s die in Vlaanderen als ‘hot’ bestempeld worden, zijn in Wallonië niet aan de orde. En vice versa. Niet eenvoudig om met deze vaststellingen voor ogen een deugdelijk politiek debat te organiseren op het lokale niveau…

In hun studie uit 2002 besluiten Jimmy Koppen, Bart Distemans en Rudi Janssens (*) dat het systeem van de faciliteiten niet het beoogde effect gehad heeft, wel integendeel. Faciliteiten hebben niet geleid tot integratie, maar hebben de verfransing mee in de hand gewerkt.

De eis van enkele Vlaamse partijen om de kieskring en het gerechtelijk arrondissement te splitsen is evident, en eigenlijk zelfs zeer gematigd. Even evident en verantwoordbaar zou het zijn om ook het systeem van de faciliteiten grondig in vraag te stellen… Daarover wordt echter in geen taal gesproken (nochtans heeft ook minister Dewael in 2002 (op de lustrum-viering van VZW de Rand) gesteld dat de faciliteiten beter afgeschaft zouden worden, maar sindsdien heeft niemand daar ooit nog iets over gehoord).

Wij willen het politieke vuur niet verder opstoken door ook dit item op het agenda te plaatsen, maar weigeren tegelijkertijd het kind van de rekening te worden. Ons pleidooi is er een van verder doorgedreven integratie en convivialiteit. Een verhaal van respect en erkenning. Is dat niet wat we bedoelen met ‘inburgering’, en waarom mogen wij dat niet verlangen van Franstalige inwijkelingen in Vlaanderen ?

Als onze vrees bewaarheid wordt, en minstens enkele faciliteitengemeenten opgeslokt worden door het Brussels gewest, vragen wij dat de politieke verantwoordelijken ook eens stilstaan bij het signaal dat zij daarmee geven. Ook gemeenten zoals Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Overijse… zullen onder toenemende druk komen te staan.

We kunnen er echter niet onderuit dat onze politici, wanneer zij de moed hebben om in te gaan op de Franstalige eis om het Brussels Gewest uit te breiden, een nobelprijs voor de vrede verdienen. Zij tonen een uniek en vredevol recept voor wie een regio wenst te veroveren. Een inpalming van grondgebied kan geweldloos verlopen, als je maar even je hersens gebruikt, en rustig je tijd neemt. Het enige wat je hoeft te doen is ervoor zorgen dat je genoeg medestanders vindt die samen met jou naar de gewenste regio verhuizen. Eens daar aangekomen, weiger je rabiaat elke aanpassing. Tegelijkertijd benadruk je je problemen regelmatig in de media, je dwingt jezelf in een slachtofferrol. ‘De overheid voert tegen jou een culturele genocide’. En zie : wanneer je maar lang genoeg volhoudt, zal die regio je zomaar in de schoot gegooid worden. Bijna moeiteloos ! Wonderbaarlijk.

’t Is eigenlijk allemaal eenvoudig, nietwaar ?

[*] ‘Brusselse Thema’s. Taalfaciliteiten in de Rand. Ontwikkelingsgebieden, conflictgebieden en taalpraktijk.’, uitgegeven bij VUBPress.

53 opmerkingen:

Anoniem zei

Wat ik (als Kempenaar) niet begrijp is dit: als de Vlamingen in de rand zo tegen de verfransing zijn, waarom verkopen en verhuren ze dan woningen/appartementen aan franstaligen? Waarom blijven ze niet van in het begin in die gemeenten wonen waar ze blijkbaar zo van houden? De franstaligen gebruiken hopelijk toch geen maffiatechnieken om mensen te dwingen om hun grond/huis te verkopen? Ik hoor iedereen maar roepen hoeveel ze van hun (geboorte)streek houden, maar blijkbaar verkopen ze alles zelf aan de Franstaligen.

En hoever kan je demografische en economische evoluties tegen houden met politieke beslissingen en de toestand van 40 jaar geleden betonneren in taalwetten? Ik kom zeer regelmatig in de Ardennen, en daar moet je verdomd goed zoeken om iemand te vinden die géén Nederlands tegen je begint te spreken. Daar hoor ik nooit iemand over.

Anoniem zei

Als er ergens meer Vlamingen dan Franstaligen wonen, is dat een meerderheid. Als het omgekeerd is, heet dat ineens een 'wanverhouding'.
Hou toch op met miepen, zeg.

Als de Vlaamse politici, inclusief Spirit, de NVA en al wat er nog allemaal in de regering zit op één of ander niveau - zelf geraak ik er al lang niet meer wijs uit - , zo graag dat fuckin' kiesdistrict hadden willen splitsen, hadden ze maar hun verstand moeten gebruiken en niet de fouten maken om federale materie in een gewestelijk regeerakkoord te zetten, als een kluit gefixeerde fetisjisten aan die splitsing vast te houden én dat ook nog eens luid in het rond te toeteren, en tot het besef moeten komen dat niémand bereid is om privileges zo maar op te geven, ongeacht de legitimiteit waarmee ze verworven zijn, en zéker ongeacht wat er in een of ander regeerakkoord staat.

De Vlaamse politici zijn er niet in geslaagd om de Franstaligen te overtuigen van het nut van een splitsing - gek genoeg de enige 'oplossing' voor probleem 177 die de Vlamingen de kans geeft, meer stemmen te halen - , en nu slagen ze er zelfs niet in, onderling overeen te komen. Zo zie je maar: als ze geen 'overwhelming force' hebben of iets om de andere gemeenschap mee te paaien, als ze het met andere woorden van hun onderhandelingstalent of hun overtuigingskracht moeten hebben, staan de Vlaamse politici weer tot hun oksels in de polderklei waaruit ze zijn omhooggekropen.

Van de Franstalige politici heb ik ook geen hoge pet op, daar niet van. Iets te veel roepen dat 'het volk dat niet wil' en dat er 'belangrijker problemen zijn' en ondertussen stug vasthouden aan je privileges, is niet erg geloofwaardig. Maar de Vlaamse politici en de nitwits die op hen hebben gestemd, moeten nu maar op de blaren zitten. Hier komen janken zal dat kiesdistrict echt niet sneller splitsen.

De hele zever heeft toch één leuke soundbyte opgeleverd. Kamerfractieleider Gerolf 'Is dat uw gezicht of is er een kamelenkut op uw hoofd getransplanteerd?' Annemans (VB) liet in een zeldzame vlaag van zelfkritiek optekenen dat hij het "Zich voortdurend beroepen op 'het volk' en wat dat volk dan wel zou denken en willen", "hedendaags fascisme in zijn zuiverste vorm" vond. Toen ik weer kon ademen en mijn rauw gekletste dijen had verzorgd, heb ik de nieuwslus voor alle zekerheid nog twee keer opnieuw bekeken, tot ik er niet meer aan kon twijfelen: de man van 'Eigen volk eerst' en 'Wij zeggen wat u denkt' had zijn eigen partijslogans werkelijk 'hedendaags fascisme in zijn zuiverste vorm' had genoemd.

Eerder had Annemans Verhofstadt voor de verandering op weinig vleiende wijze vergeleken met Hitler, iets wat de harde kern van zijn electoraat - het soort mensen dat een punt maakt van de vandaag door het VB ge-eiste algemene amnestie voor collaborateurs - waarschijnlijk ook niet leuk zal vinden.

Ik overwoog even een mail te sturen naar , in de geest van 'Kap er maar mee, hier kunnen we niet tegenop'. Maar ik wacht nog even af. Wie weet wat voor leuks er nog allemaal komt.

Ondertussen raad ik de Vlaamse politici aan om een stoomcursus zakelijke communicatie en verkoopstechnieken te volgen, willen ze dat verdomde kiesdistrict ooit nog gesplitst krijgen.

Anoniem zei

Als er ergens meer Vlamingen dan Franstaligen wonen, is dat een meerderheid. Als het omgekeerd is, heet dat ineens een 'wanverhouding'.
Hou toch op met miepen, zeg.

Als de Vlaamse politici, inclusief Spirit, de NVA en al wat er nog allemaal in de regering zit op één of ander niveau - zelf geraak ik er al lang niet meer wijs uit - , zo graag dat fuckin' kiesdistrict hadden willen splitsen, hadden ze maar hun verstand moeten gebruiken en niet de fouten maken om federale materie in een gewestelijk regeerakkoord te zetten, als een kluit gefixeerde fetisjisten aan die splitsing vast te houden én dat ook nog eens luid in het rond te toeteren, en tot het besef moeten komen dat niémand bereid is om privileges zo maar op te geven, ongeacht de legitimiteit waarmee ze verworven zijn, en zéker ongeacht wat er in een of ander regeerakkoord staat.

De Vlaamse politici zijn er niet in geslaagd om de Franstaligen te overtuigen van het nut van een splitsing - gek genoeg de enige 'oplossing' voor probleem 177 die de Vlamingen de kans geeft, meer stemmen te halen - , en nu slagen ze er zelfs niet in, onderling overeen te komen. Zo zie je maar: als ze geen 'overwhelming force' hebben of iets om de andere gemeenschap mee te paaien, als ze het met andere woorden van hun onderhandelingstalent of hun overtuigingskracht moeten hebben, staan de Vlaamse politici weer tot hun oksels in de polderklei waaruit ze zijn omhooggekropen.

Van de Franstalige politici heb ik ook geen hoge pet op, daar niet van. Iets te veel roepen dat 'het volk dat niet wil' en dat er 'belangrijker problemen zijn' en ondertussen stug vasthouden aan je privileges, is niet erg geloofwaardig. Maar de Vlaamse politici en de nitwits die op hen hebben gestemd, moeten nu maar op de blaren zitten. Hier komen janken zal dat kiesdistrict echt niet sneller splitsen.

De hele zever heeft toch één leuke soundbyte opgeleverd. Kamerfractieleider Gerolf 'Is dat uw gezicht of is er een kamelenkut op uw hoofd getransplanteerd?' Annemans (VB) liet in een zeldzame vlaag van zelfkritiek optekenen dat hij het "Zich voortdurend beroepen op 'het volk' en wat dat volk dan wel zou denken en willen", "hedendaags fascisme in zijn zuiverste vorm" vond. Toen ik weer kon ademen en mijn rauw gekletste dijen had verzorgd, heb ik de nieuwslus voor alle zekerheid nog twee keer opnieuw bekeken, tot ik er niet meer aan kon twijfelen: de man van 'Eigen volk eerst' en 'Wij zeggen wat u denkt' had zijn eigen partijslogans werkelijk 'hedendaags fascisme in zijn zuiverste vorm' had genoemd.

Eerder had Annemans Verhofstadt voor de verandering op weinig vleiende wijze vergeleken met Hitler, iets wat de harde kern van zijn electoraat - het soort mensen dat een punt maakt van de vandaag door het VB ge-eiste algemene amnestie voor collaborateurs - waarschijnlijk ook niet leuk zal vinden.

Ik overwoog even een mail te sturen naar Marc Spruyt , in de geest van 'Kap er maar mee, hier kunnen we niet tegenop'. Maar ik wacht nog even af. Wie weet wat voor leuks er nog allemaal komt.

Ondertussen raad ik de Vlaamse politici aan om een stoomcursus zakelijke communicatie en verkoopstechnieken te volgen, willen ze dat verdomde kiesdistrict ooit nog gesplitst krijgen.

Anoniem zei

Een schildpad een krop sla zien eten, het kapsel van Onze Koningin tijdens een werkbezoek, het jaarverslag van breiclub 'Steekje Los' voor de tweede keer lezen, het volledige oeuvre van Celine Dion (inclusief haar parfumlijn), het notenapparaat van een studie naar het eetgedrag van Japanse amateurvoetballers, of de handleiding van een automatisch teennagelschaartje: zomaar wat zaken die voor een Nederlander als bovengetekende een stuk boeiender zijn dan deze open brief over de verfransing van facaliteitengemeenten. Ik bedoel, dat (pdw) over sommige zaken een mening heeft, is mooi meegenomen, ik kom hier toch vooral om de manier waarop hij die mening verwoordt, en die is smeuig. En deze open brief is wellicht net zo doortimmert als de Laatste Ladenkast die Jezus Christus had gemaakt vlak voordat hij besloot om met twaalf vrienden een wandelingetje te gaan maken, hij is helaas vooral zo droog als het korstje brood dat mij afgelopen lunch bijna noodlottig is geworden.

Anoniem zei

Voor mensen die lekker ver weg wonen van welke taalgrens dan ook (in de Kempen bijvoorbeeld) is B-H-V een ver van mijn bed show. Voor wie er woont is dat wel even anders. De onwil en de minachting van de franstaligen is recht evenredig met hun aangeboren superioriteitsgevoel. Als leraar Nederlands krijg ik wekelijks allerlei fraais te horen. Van 'barbarentaal' tot 'boerenspraak', van 'jullie hebben geen cultuur' tot 'wij zijn jullie komen beschaven' van 'er bestaat toch niets in het Nederlands dat de moeite waard is' tot 'jullie maken geen interessante films, schrijven geen boeiende literatuur en van Nederlands moet ik overgeven'. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan.

Let op: dat komt uit de mond van volwassenen die Nederlands willen leren. Ik laat in het midden wat de opgeblazen dikkenek in zijn luxueuze halve burcht en alle anderen die het verdommen zelfs maar een jota van die plebejerstaal in de mond te nemen er van denken. Ik vrees dat het niet beter is.

Wat Bart schreef is juist: in de Ardennen (en ook in sommige grensgemeenten) wonen zeer veel Nederlandstaligen en je hoort er vaak mensen keuvelen, kletsen en klieren in menige Vlaamse tongval. Wat hij wel vergeet te vemelden is het aantal oproepingsbrieven in het Nederlands die mensen krijgen: nul. Of het aantal faciliteiten ze er hebben: nul. Had ik het al over het aantal mogelijkheden om op Nederlandstalige lijsten te stemmen: nul. Subsidies voor Nederlandstalige initiatieven: nul. Kortom, het aantal rechten dat ze hebben: nul, komma nul. De dag dat Nederlandstaligen in Wallonië evenveel rechten hebben als Franstaligen in Vlaanderen, zal ik met plezier iedereen zijn brieven in gelijk welke taal zien krijgen maar ik vrees dat weinig Franstaligen dít zien zitten.

Wat mij betreft, spreekt iedereen thuis wat hij wil maar wie in een anderstalig deel komt wonen, zou de beleefdheid moeten hebben om de taal te leren. Als hij te dom, te lui of te onwillig is om dat te doen, hoeft zelfs dat niet. Maar dat hij niet komt zagen dat hij wordt gediscrimineerd. Ik heb in de rest van de wereld (Wallonië inclusief) ook nooit één officiële brief in het Nederlands gekregen.

Neverbeendead Religion zei

In de eerste plaats valt het op, als men het enkel vanuit een taalstandpunt bekijkt, dat beide kanten zichzelf als normaal beschouwen terwijl beide kanten dat meestal niet van elkaar zo aanvoelen.
De franstaligen zeggen:Waarom Nederlands leren als we ons hier in een grote groep bevinden.Wij zijn niet te vinden voor die extra moeite, want wij zijn te lui en te moe om ons in de intellectuele wereld terug als alzheimer patienten te gaan gedragen.Excuseer meneer,ikke nog niet begrijp wat u zegt.
De vlaamstaligen zeggen:Waarom het frans leren op een gebied dat van nature nederlandstalig is.Dan kan men overal van taal veranderen.Wij zijn niet te vinden voor die extra moeite, want wij zijn te lui en te moe om ons in de intellectuele wereld terug als alzheimer patienten te gaan gedragen.Excuser moi monsieur.Moi ne encore pas comprend ce que vous dites.
Men moet weten, ik ben ze allebei, in plaats van maar 1 logische kant.Ik schrijf dus ook voor 2 logicas in plaats van maar voor 1.

In de tweede plaats valt het op dat de geschiedenis meestal geen oren had naar de wensen van een minderheid tegenover een nieuwe meerderheid op eenzelfde plaats omdat dat gegeven als een evolutietheorie beschouwd werd.

En in een derde plaats valt het op dat een wereldgeneratie het niet aandurft zichzelf weg te cijferen ten voordele van de volgende generatie en de daaropvolgende.Want een nog niet geboren generatie heeft momenteel een geheugen dat gelijkstaat aan niets en is dus niet van plan momenteel om een welbepaalde te leren uit de gevarieerde keuzes.
Want als een wereldgeneratie dat ook zou weten en aandurven zou het volgende tekstje op mijn log al waarheid zijn.

Anoniem zei

Wanneer een of andere poorthandelaar allochtonen weigert staat iedereen racisme en discriminatie te roepen.

Wanneer er elke dag Vlamingen worden gediscrimineerd kraait hier geen haan naar.Is het van 'liggen de mensen niet wakker van',BHV geeuw,en ga zo maar door.

De hypocrisie lijkt me een beetje te groot.

Neverbeendead Religion zei

Macaulay Culkin had het goed met Michael Jackson en het vlaams belang slecht met de algehele politiek behalve de 'eigen'.

Dat doet terugdenken aan toen ze het slecht hadden met de vrt.

Het vlaams belang verwijt de vrt weleens dat die hun objectiviteit laten varen voor subjectiviteit.
Dan kan niet volgens hen.Dan moeten we ons afvragen waarom.Wat zijn de gevolgen dan volgens hen?
Dat de vrt er zo in slaat hun kiezers te manipuleren.Te misleiden omdat hun kiezers,in tegenstelling tot henzelf, niet slim genoeg zijn om in te zien dat ze misleid worden.Niet slim genoeg zijn en geen 'eigen' juiste mening kunnen vormen vanwege het vallen voor misleiding.
Dan zou het ook gepast zijn als het vb een nieuwe slogan maakt.
De partij voor de domme mensen die geen eigen mening hebben.
Niet slim genoeg om misleiding te doorzien.

De partij die niet zegt wat u denkt
maar voor u denkt omdat u zowieso niet denkt
Zeg dit ook op de televisie
Als men u daar vragen stelt aangaande uw stemgedrag op ons en uw visie

Wat een slappe tussendoorse tekst zei de wijze man wederom
Allesbehalve dom

Anoniem zei

Als leraar Nederlands is het toch je jòb om het 'fraais' dat je te horen krijgt, te ontkrachten? Doe dat dan, in plaats van de onwetendheid van je pupillen persoonlijk op te vatten en er van de weeromstuit dan maar een gulp vooroordelen en gemeenplaatsen over ALLE Franstaligen uit te gooien die minder hout snijden dan Frans Masereel sinds 4 januari 1972.

'Barbarentaal', boerenspraak' 'jullie hebben geen cultuur', 'wij zijn jullie komen beschaven','er bestaat toch niets in het Nederlands dat de moeite waard is', 'jullie maken geen interessante films, schrijven geen boeiende literatuur en van Nederlands moet ik overgeven', het zijn voor jou blijkbaar allemaal steken door je hart, meticuleus bijgehouden en geturfd als waren het de resultaten van je laatste overhoring.

Voor een redelijk mens is het gewoon op onwetendheid en vooroordelen gestoelde cafépraat, en een leraar Nederlands weet wel beter dan die te counteren met àndere op onwetendheid en vooroordelen gestoelde cafépraat, volgens mij.

Misschien kun je het Humo-interview met Marie Aréna eens meenemen naar de les. De frisgewassen Waalse minister-president is daarin ronduit lyrisch over de Vlaamse cultuur. Of doe iets met de koddige pogingen tot Nederlands die Elio Di Rupo uit zijn gestrikte strot wringt. Hilariteit gegarandeerd. Brel zong ook en graag in het Nederlands, onze beeldverhalen zijn terecht internationaal befaamd, dEUS breekt meer potten dan eender welke Waalse groep sinds Guust Flater met zijn Flaterfoon, enzovoort. Een beetje trots kan dus geen kwaad, mijn beste. Overtùig je klasje van hun ongelijk, in plaats van te gaan pruilen omdat je leerlingen nu eenmaal niet beter weten - het is jouw rol, om hen beter te doén weten. Vooruit! Hup! Plus est en vous/Meer is in u!

PS We hadden nooit weer over Neverbeendead Religion mogen beginnen.

Neverbeendead Religion zei

Bijvoorbeeld met de trots van dEUS uitpakken.En met de intro van hun Worst case scenario album.Voorzien van het type frans dat de gemiddelde vlaming niet kan vertalen naar het nederlands.Maar dat ze hadden ze er speciaal om gedaan natuurlijk.Want de ene vind dat arty farty,de andere zo wonderbaarlijk als het tot leven komen.Zo wonderbaarlijk als het tot leven komen.Dat is nederlands maar niet toereikend genoeg voor het verklaren van de inhoud daarvan want men moet de uitdrukking letterlijk nemen.Toepassen wat er staat.

In ieder geval.Ik ga nog ééns naar Ce plat pays van Starflam luisteren.Met de alternatieve tekst.
Ce plat pays qui est le mien
Qui lentement agonise
Alors diabolise
Ce plat pays qui est le mien

Neverbeendead Religion zei

En momenteel staat de sample met alternatieve tekst op mijn log.

Upcoming belgian war still on forgotten soundtrack from the holy neverbeendeads

Anoniem zei

Er mag al eens gelachen worden met BHV, maar dit is de rauwe werkelijkheid.

En Vlaanderen buigt weer eens het hoofd en kust braaf de hand van koning, kerk en kapitaal ...

Anoniem zei

Arme Vlaminkjes, leert Frans (of een Franstalige cursus roepen en tieren).

Anoniem zei

Leer schrijven,stomme belg.

Neverbeendead Religion zei

Upcoming belgian war
Met de neo-nazis van het vlaams belang.
Als je op de kranten en magazines en televisie en internet met o.a. blokwatch afgaat ken je er weinig van.Dan ken je degenen zonder pit maar niet de neo-nazis met pit.
Daar zit ook het probleem voor de bekenden van het vlaams belang.Die worden geacht zo te handelen
de dag dat ze kunnen regeren.Wanneer ze dus zelfs in de aanloop stoppen,en aankondigen dit te doen omdat neo-nazisme niet door de beugel kan en dat ze dus altijd verkeerd waren, zal hun angst waarheid worden vanwege een meningsverschil met hun neo-nazis met pit.U ziet het,voor degenen zonder pit is het al te laat,ongeacht wat ze doen.Daarom moet je ook over focus beschikken,zoals Xzibit indertijd op zijn 40 days & 40 nights album

Neverbeendead Religion zei

Het is niet entourage maar de fanclub.Toch wel vreemd dat men voor dat woord de franse versie verkiest als men weet dat ook de fanclub op een vlaams karakter staat.

Maar dat laten we in het midden.Vreedzaam als buren 'samen'leven door te 'splitsen'.Men mag tegenwoordig niet meer in eenvoudige taal schrijven natuurlijk.Want op een planeet zoals deze ligt eenvoudig altijd te voor de hand.Dat zal je altijd zien.
Toen de engelsen de koloniale amerikanen hun wil oplegden,waren de engelsen tot de beslissing gekomen te splitsen om zo vreedzaam als geburen te kunnen samenleven.De engelsen zeiden nog:Wat kan het ons schelen hoeveel goud en wat nog meer ze daar gaan vinden.Dat is van de kolonialen met wie we gaan splitsen om zo in vrede als geburen samen te leven.Er zijn namelijk nog steeds mensen die verkeerdelijk denken dat de mens een lottodier is,een dier dat afgaat op kansen om zich te verrijken in plaats van zich daar in vrede mee te splitsen.

Neverbeendead Religion zei

En dan kwam de vraag over wat noodzakelijk is en wat niet.Dat was op een goede dag.De dag van het superpotje van de lotto.

Neverbeendead Religion zei

En zo komen we dan tot de uitleg van het vlaamse superpotje van de lotto.
De verklaring zien we duidelijk aan de hand van een interview op de televisie van na de trekking.
Peter heeft als enige de pot gewonnen en Mark die ook heeft meegespeeld wordt geinterviewd.
Mark-Ja,die Peter heeft alles gewonnen en dat is machtig gedaan van hem.Als ik momenteel denk aan wat ik nu allemaal zou gaan doen als ik alles gewonnen had,ben ik blij dat ik daar niet verder over hoef te denken omdat mijn wetenschap dat Peter alles gewonnen heeft de realiteit zo machtig maakt en daar kan ik immens van genieten en dat verdient respect.Voor de machtige lotto en Peter.

Mark is het prototype van de vlaamse uitleg op de televisie van zulk een welbepaald fenomeen.
Het vlaamse prototype gunt een groot daglicht in de ogen van zijn medevlamingen en niet alleen zijn medevlamingen.Ook bijvoorbeeld in dat van de Walen als dat hun welvaart op een gelijke hoogte kan brengen want een hellend vlak van Ronquiere is maar een intro uitdrukking.

Zo is het ook zeer merkwaardig dat het prototype van de vlaamse uitleg op de televisie van zulk een welbepaald fenomeen nog steeds een taboe is in eent tijd van verlichting want een verlichting heft de taboes op.Maar de verlichting moet nog beginnen natuurlijk.
Maar hier staat dus alvast het prototype van de vlaamse uitleg op de televisie van zulk een welbepaald fenomeen.

Anoniem zei

Vlaanderen onafhankelijk, laat me niet lachen. Eerst nog tien jaar touwtrekken over Brussel zeker. In de kast tot 2007 met die zever en terug naar de echte problemen, zoals die helicoptercrash in Landen. Geert, voel je de moppen al komen?

Anoniem zei

10 jaar touwtrekken over Brussels grondgebied?Is niet nodig.Brussel is en blijft Vlaamse grond.Maar dat zal u als belgisch fosiel wel niet begrijpen zeker.

Anoniem zei

10 jaar touwtrekken over Brussels grondgebied?Is niet nodig.Brussel is en blijft Vlaamse grond.Maar dat zal u als belgisch fosiel wel niet begrijpen zeker.

Anoniem zei

10 jaar touwtrekken over Brussels grondgebied?Is niet nodig.Brussel is en blijft Vlaamse grond.Maar dat zal u als belgisch fosiel wel niet begrijpen zeker.
Echte problemen?Als ze deze 'zever'al niet kunnen oplossen(probleem 177) wat gaat de rest dan zijn?
Dit heeft wel 1 ding pijnlijk duidelijk gemaakt,nl dat de belgische constructie faalt.En de Vlaamse staat weer een beetje dichterbij gebracht heeft.:-)

Anoniem zei

"10 jaar touwtrekken over Brussels grondgebied?Is niet nodig.Brussel is en blijft Vlaamse grond.Maar dat zal u als belgisch fosiel wel niet begrijpen zeker."

So fucking what? Het is geen Risk hé, effe dobbelen om de hoofdstad. 80% Brusselse franstaligen denken ongetwijfeld anders over uw plannen.

Anoniem zei

"10 jaar touwtrekken over Brussels grondgebied?Is niet nodig.Brussel is en blijft Vlaamse grond.Maar dat zal u als belgisch fosiel wel niet begrijpen zeker."

So fucking what? 80% Brusselse franstaligen denken ongetwijfeld anders over uw plannen. Of moeten die gewoon ophoepelen?

Anoniem zei

Het is nogal onnozel om te lopen blaten dat Brussel 'onvervreemdbaar Vlaams' moet zijn. Word wakker en ruik de loekoems: Brussel is al decennia lang een internationale stad, waar behalve Franstaligen zowat alle bekende en nog een paar onbekende nationaliteiten in relatieve peis en betrekkelijke vree met elkaar proberen te leven. In de decreten van de Vlaamse regering die ook een beetje over Brussels grondgebied gaan, wordt een percentage van 30% Nederlandstaligen gehanteerd. Als zelfs het VB er niks anders op vindt, dan bij monde van ex-journalist, Thaisevrouwengeilerd en klopgrage brulaap Guido Tastenhoye Brussel te belegeren en uit te hongeren om het toch maar bij Vlaanderen te kunnen 'inlijven', dan weet je het wel.

Ik kan goed begrijpen dat onze minderheid Brusselse Vlamingen er dan niet om kan lachen, dat de Franstaligen buiten Brussel ook nog eens een hoop 'faciliteiten' krijgen, lees: de eieren onder hun gat geschoven krijgen waar Vlamingen in Brussel naar kunnen fluiten. Maar er zijn volgens mij andere en betere manieren om die kwestie op te lossen, dan het splitsen van een kiesdistrict door de Waalse strotten proberen te rammen omdat dat toevallig zo in een Vlaams regeerakkoord staat.
"Komt overeen, of kruip overeen" zoals mijn grootvader nooit zei.

Anoniem zei

Hier ons bloed!
Wanneer ons recht?

Anoniem zei

Uw bloedtest geeft een promillage aan dat ver boven het wettelijk toegelaten maximum ligt. Intoxicatie door simplistische slogans uit een tijd en een strijd die de uwe niet zijn, is de meest voor de hand liggende diagnose. Uw 'recht' krijgt u terug als u ontnuchterd bent.

Anoniem zei

Simplistisch?
Nee,de franstalige arrogantie en minachting voor Vlaanderen is nog steeds dezelfde gebleven.
Ach,u hoort waarschijnlijk liever "eendracht maakt macht".Van een simplisme gesproken,,,

Neverbeendead Religion zei

Men moet hier die anoniemen niet bekritiseren op hun teksten maar de teksten van mezelf.
Dat is een interessanter gegeven.
De oppositie had een stelling in de zevende dag vandaag.
Bij de communautaire onderhandelingen is er geen ruimte voor de vlaamse kant die als slaaf fungeert van de waalse kant.De vlaamse kant moet namelijk de meester van de onderhandelingen zijn en niet de waalse kant.Want het slaaf gedeelte is nu eenmaal voor de waalse kant weggelegd omdat die dan nog ééns mogen dromen over het meester van onderhandelingen zijn.Dat reikt dan in de onderhandelingen van de redelijke tot aan de onredelijke eisen.
De walen begrijpen dat zonder probleem en zeggen:Waarom niet,een vlaamse meester voor een waalse slaaf is ideaal want er kan enkel van een knelpunt sprake zijn bij een meester van onredelijke eisen.Stel je voor, meesters en onredelijke eisen, wat een gegeven, men zou er van aan een onredelijke wereld van meesters gaan denken.Maar wij doen niet mee aan die illusie, de vlaamse meester is een feit, alles is in orde.De eer behoort dan ook aan de vlaamse meester dit goede nieuws mede te delen.Het goede nieuws dat de illusie als dusdanig is kunnen ontmaskerd worden.

Tot zover de oppositie die een stelling had in de zevende dag vandaag.
Ondertussen gaan we ééns naar een nieuw onderwerp.
Pdw et al
Zijn ze wel geinteresseerd in een nieuw onderwerp?
Kinderporno vanuit een ander standpunt.
Het zal niet zolang meer duren vooraleer men ook dat kan maken door enkel gebruik te maken van een pc.Beeldmateriaal volledig opgetrokken door software en je kan niet meer zien dat dat kunstmatig is in plaats van echt gefilmd is.
De tegenstanders redeneren dat dat niet kan omdat dat moreel niet verantwoord is en omdat men niet meer kan nagaan of het echt of niet echt is.
De voorstanders zeggen dan dat er geen enkel beeldmateriaal meer mag dienen als een boodschap van iemand omdat men niet kan nagaan of dat echt of niet echt is zodat al het electronische digitale audio en visuele nieuws wegvalt bovenop het manipuleerbare geschreven woord dat anders ook als bewijs van boodschap zou kunnen dienen terwijl we al in een wereld leven waar beeldmateriaal dat moreel niet verantwoord is,mag gemaakt worden en vertoond worden als de juiste leeftijdscategorie erbij vermeld is.Ook zullen ze benadrukken dat het beeldmateriaal op zich niet tegen de wet is omdat het maar een software produkt is dat een computerscherm opvult.
Hoe voelt men deze nabije nieuwe wereld aan en waarom werd er beslist datgene dat er beslist was.
Pdw et al
Zijn ze wel geinteresseerd in een nieuw onderwerp?

Anoniem zei

Wat mij behoorlijk irriteert in deze hele discussie, is het feit dat heel wat mensen heel goed weten hoe onze politici het moeten oplossen - en daarom ook op bepaalde politici stemmen - maar verder te laks zijn om in het dagelijkse leven stappen te ondernemen om de verfransing tegen te gaan.

Er is hier ook niemand die stelt "Kijk jongens, voor mij is dit een manier om de verfransing tegen te houden; bij mij, Vlaamse burger, pakt het niet, en ik doe dat op die en op die manier, op dezelfde manier als de franstaligen dat met ons doen. En als ik slechtgezind ben nog een schepje erbovenop!"

Hoe ik één en ander aanpak? Kleine, simpele zaken! Iemand die mij in de Brusselse rand in het Frans de weg vraagt, hoort van mij steevast "Beste, ik spreek Nederlands, ik zou het appreciëren als u mij in mijn eigen taal - die hier de streektaal is - zou aanspreken." en denk daarbij, bijna hoorbaar "en als het je niet aanstaat, oprotten of ik kaffer je uit!"

Bij de bakker hoor ik regelmatig iemand zijn brood in het Frans bestellen. Een "carréke", een "galetteke", "ne pistolet", 't is begot Frans! Op de markt hoor ik aan het hamburgerkot franstaligen "un boudin avec de la moutarde" bestellen. In beide gevallen laat mijn opmerking zich dan raden: "is de streektaal u te min, meneer? Is het te moeilijk, die paar simpele woorden, 'een pens met mosterd, een gesneden brood'?"

De bakkersvrouw die zich interessant meent te moeten maken door een hele parlee in 't Frans te moeten doen (over 't weer, de klein mannen en de "polletiek") laat ik horen dat ik niet blij ben met haar houding, en als ik (bij volgende bezoekjes) merk dat ze daar mee doorgaat dan zoek ik gewoon een andere bakker op.

Om maar te zeggen: Vlaamse burgers, die verfransing, die houdt u zèlf tegen, daarvoor hebt u geen politici nodig! Wees begot eens creatief, durf zèlf eens uw bek open te trekken, en laat het hen zèlf voelen dat ze met u niet moeten sollen!

Anoniem zei

Het is de hoogste tijd voor een frisse nieuwe vintage pdw-column!

Anoniem zei

@ echoput: Een slogan stelen van dezelfde mensen die bijna tien jaar geleden op de gronden van hùn memoriaal in elkaar werden geslagen door de knokploegen van de partij waar je zo op geilt, is absoluut onwaardig en intriest.

Ik weet niet welke zaak je probeert te verdedigen - ik denk dat je het zelf ook niet goed weet - maar als ik jou was, zou ik een andere en betere manier zoeken om aan zelfrespect te komen. Politiek is niks voor jou: te ingewikkeld.

De splitsing van een kiesdistrict laat zich niet samenvatten in een van andermans beweging gestolen slogan. Het is dat ik weet dat een parasitair weekdier zoals jij geen schaamtegevoel heeft, anders zou ik zeggen: schaam je diep.

Je bent geen haar beter dan de laffe klootzakken die vijfenzestig jaar geleden de idealen, ideeën, beelden en retoriek van de frontbeweging stalen, om hun eigen fascistische sympathieën en hun gewetenloos opportunisme mee te rechtvaardigen.

Zo. Nu een woord uit de laatste allinea nemen, er een vraagteken achter zetten, en dan maar losbranden. Go!

Anoniem zei

U raaskalt mijne beste.
Ten eerste werden op die bewuste bedevaart geen mensen in elkaar geslagen.
Ten tweede bewijst de niet splitsing van een kiesdiscrict nog maar eens de minachting voor Vlaanderen vanwege franskiljons en het hof.Klinkt bekend niet?
En verder hoef ik geen lessen Vlaamsgezindheid te krijgen van diegene die het fronterstestament verkrachten.
Nooit meer oorlog.
Godsvrede.
Zelfbestuur.

Anoniem zei

Anonymous said...
Als er ergens meer Vlamingen dan Franstaligen wonen, is dat een meerderheid. Als het omgekeerd is, heet dat ineens een 'wanverhouding'.
Hou toch op met miepen, zeg.
Daar ga ik volledig mee akkoord. Ik ben trouwens Limburger, en wens nooit of te nimmer “vlaming” genoemd te worden, ik ben in de eerste plaats Europeaan, dan Limburger (jaja, uit de historische context gerukt begrip, maar Land-Van-Loner klinkt zo lullig) en dan Belg, vervolgens Nederlander (want mijn vader is een rasechte Noord-Brabander, en een substantieel gehalte van mijn familie is daar dus woonachtig) eventueel nog guinees big of Zimbabwaans sjamaan, maar NOOIT vlaming (bewust met kleine letter).
Ik denk niet dat er ook maar iemand tot nog toe een Nederlandstalige heeft gedwongen te vertrekken uit Halle, Vilvoorde of omstreken.
Dat de helft van de kinderen in sommige Nederlandstalige scholen van thuis uit Franstalig is, lijkt me alleen maar een pluspunt, toont dit dan niet dat de ouders van die kinderen willen dat hun kind op z’n minst tweetalig is? Of wordt in die scholen plotsklaps les in Frans gegeven wanneer 10 van de 20 kinderen in een klasje van thuis uit Frans spreken?
Dat niemand er van wakker ligt lijkt me in onze democratische politieke context geen leugen, er wonen in het Arrondissement Halle-Vilvoorde zo’n 550 000 mensen, waarvan blijkbaar de minstens helft Franstalig, blijven er nog ongeveer 275 000 Nederlandstaligen over, wat neerkomt op minder dan 3 procent van de Belgische bevolking, die er zéker van wakker ligt, maar nog altijd meer dan 95 % die er niet van wakker ligt, en waarvan een groot deel zelfs niet goed snapt wat er aan de hand is. Op radio 1 hoorde ik dat buitenlandse correspondenten in België er zelfs geen melding van maken, omdat in het buitenland niemand dit probleem echt kan bevatten, wel ik denk dat we dat ook voor een stuk kunnen doortrekken naar onze eigen Belgische bevolking.
Komt daarbij dat ik als belgicist al jaren vind dat ik op elke Belg moet kunnen stemmen die mijn stem vertegenwoordigt, of die man of vrouw nu Nederlands- of Franstalig is lijkt me op nationaal niveau niet direct van belang. Natuurlijk zou het geheel onzinnig zijn dat de inwoners van Nederoverworstebekegem, die voor ongeveer 100 % Nederlands (of iets wat daar van ver op lijkt) spreken op een Franstalige partij stemmen voor hun gemeenteraad, maar als de Nederoverworstebekegemmenaars vinden dat één of ander PS-lid hun mening goed zou kunnen vertegenwoordigen in Kamer of Senaat vind ik dat ze daarop mogen stemmen.

Anoniem zei

"Bij de bakker hoor ik regelmatig iemand zijn brood in het Frans bestellen. Een "carréke", een "galetteke", "ne pistolet", 't is begot Frans! Op de markt hoor ik aan het hamburgerkot franstaligen "un boudin avec de la moutarde" bestellen. In beide gevallen laat mijn opmerking zich dan raden: "is de streektaal u te min, meneer? Is het te moeilijk, die paar simpele woorden, 'een pens met mosterd, een gesneden brood'?""
PENS? is dat dan Nederlands, volgens mij is dat nog immer een Braadworst.
Als u bij ons een pens met mosterd zou vragen is de kans reëel dat iemand uw buik zou bestrijken met het gevraagde sausje.
In het AN is pens een van de verschillende koeiemagen, en er is geen verband met enige worsten.
In menige Zuid-Limburgse Gemeente is Boudin daarentegen een geheel ingeburgerd onderdeel van de streektaal.
Indien u in streektalen wenst te gaan spreken, dan zie ik het helemaal niet meer zitten. Want dan moet ik alleen voor in m'n eigen provincieeen 80-tal dialecten en streektalen meester worden, en daarenboven ook nog eens een berg Kempische dialecten want ik woon zelf in de Limburgse Kempen, dus de Antwerpse is ook niet zo heel erg ver weg.
Dus als we ons al eens beperkten tot correct NEDERLANDS...

Anoniem zei

om dit hoofdstuk AF TE SLUITEN:

B E D R E I G D E S T AD

Visé marsj Luik mortieren
marsj mortieren
Puppchen Du bist mein Augistirn
Puppchen mein liebes Puppchen Heil Dir im Siegerkranz
défilé van éen dag éen nacht door Brussel

A r m e e ..v o n ..K l u c k

jef jef jef 'ne Zeppelin

..................................kruipt al gauw de kelder in..

eins zwei ..eins zwei ..eins zwei ..eins zwei

Pruisies Pruisies

marsj mortierenWij staan mijn broer les hommes au balcon


het

de verre toren en

de saKKaden van het vertraPte leger

de Masochistiesemarsj

d e ..............d... é ...b ...â ...c ...l ...e

Anoniem zei

of vindt u dit mooier misschien?

Klokke Roeland


Voorzang:
Boven Gent rijst, eenzaam en grijst
't Oud Belfort, zinbeeld van het verleden
Somber en groots, steeds stom en doods
Treurt d' oude Reus op het Gent van heden
Maar soms hij rilt, en eensklaps gilt
Zijn bronzen stemme door de stede

Toezang
Tril in uw graf, tril Gentse helden
Gij, Jan Hyoens, gij, Artevelden
Mijn naam is Roeland, ik kleppe brand
En luide storm in Vlaanderland

Voorzang
Een bont verschiet schept het bronzen lied
Prachtig weer tovert mij voor de ogen
Mijn ziel erkent het oude Gent
Het volk komt gewapend toegevlogen
Het land is in nood: Vrijheid of dood
De gilden komen aangetogen

Toezang
Ik zie Jan Hyoens, ik zie de Artevelden
En stormend roept Roeland de helden
Mijn naam is Roeland, ik kleppe brand
En luide storm in Vlaanderland

Voorzang
O heldentolk, o reuzenvolk
O pracht en macht van vroeger dagen
O bronzen lied, ik weet uw bedied
En ik versta het verwijtend klagen
Doch wees getroost: Zie, 't oosten bloost
En Vlaanderens zonne gaat aan het dagen

Toezang
Vlaanderen die leeuw, tril, oude toren
En paar uw lied met onze koren
Zing: ik ben Roeland, ik kleppe brand
Luide triomf in Vlaanderland

Anoniem zei

Ja, Jan, je hebt gelijk, "pens" is gewestelijk. Maar toch, meer dan de helft van de Vlamingen kent pensen op een ondubbelzinnige manier, vergeef me dus maar mijn foutje...

De kern van de zaak is voor mijn part: Vlaming, doe godverdomme zèlf iets tegen de verfransing, en trakteer de wallingant op een broek van 't zelfde laken! Lap hem hetzelfde als hoe wij, Vlamingen, bij hen onthaald worden! Ik heb het als kind van 14 meegemaakt om op de meest arrogante wijze genegeerd te worden toen ik in Brussel (in het Algemeen Nederlands!) de weg vroeg naar het Jubelpark (ik was op weg naar de viering van 150 jaar België voor jongeren). Een dikke dame met dito keffertje pretendeerde me niet te horen, en pas toen ik haar in het Frans aansprak werd haar waarnemingsvermogen geactiveerd!

Die ervaring was voor mij het begin van een lange rij bespottingen en beledigingen als Vlaming. Wij Vlamingen zijn altijd verondersteld van "goeie Belgen" te zijn maar moeten dat telkens bewijzen (als waren we vreemdelingen die moeten bewijzen dat ze eerlijk zijn), veel Franstaligen zijn goeie Belgen van geboorte en hoeven daarvoor geen proef af te leggen...

Belgicist, ik vraag mij af, wat koop je met dat predicaat, Jan? Respect? Wat vuurwerk op 21 juli, in Brussel? Een ambulancier die jou begrijpt, als je in nood bent, langs de Vlaamse kant van de taalgrens? Ik heb het meegemaakt, Jan: door een ziekenwagen in een ziekenhuis gedropt worden in Schaarbeek (Paul Brien) waar ze geen reet begrijpen van wat je hen vertelt, en waar ze je alleen maar (in het Frans) kunnen vertellen dat ze je onmiddellijk gaan opereren! Wàt ze gingen opereren, dàt bleef heel lang een dubbelzinnig onderwerp! (Ken jij 'tandon' Jan? Ik deed het in mijn broek, man! 't Is te zeggen, die had ik niet meer aan, waarom die uit moest was mij ook al een raadsel, "enlève tes vêtements, oui oui, ton caleçon aussi!" Ja, lach maar, ik was toen een heel klein ventje dat in zijn blootje stond, bang voor wat komen zou, een operatie zonder uitleg!)

Of ik België wil opblazen? Hoegenaamd niet, ik vermoed dat er nog wel wat voordelen zijn aan het feit dat je jezelf Belg kan noemen, maar ik heb de indruk dat de spoeling dunnetjes aan het worden is. Ik word er graag aan herinnerd dat ze nog het vreten waard is, want sinds de niet-splitsing van BHV heb ik daar mijn twijfels over - vertel het dus gerust welke voordelen ik als Belg nog heb! Misschien is daar wel een website over: "ik ben blij dat ik Belg ben om die en die reden!", die url zou meer dan welkom zijn!

Anoniem zei

Trouwens, 80 dialecten??? In Vlaanderen wordt hoe langer hoe minder dialect gesproken! Als je de Erfgoeddag had meegepikt dan had je geweten dat onze dialecten bedreigd worden door het Verkavelingsvlaams!

Neverbeendead Religion zei

Old stuff in the comments.
Gettin into ol' skool stuff
myself.

Anoniem zei

Inderdaad het Verkavelingsvlaams (waardoor pens alombekend wordt als synoniem voor worst, etc.) is een verschrikking, inderdaad jongeren spreken steeds minder dialect, wat jammer is, en ook steeds minder goed AN, wat ook betreurenswaardig is.
In Limburg zijn er meer verschillende streektalen en dialecten dan er gemeenten zijn (het schijnt dat dat in de beide Vlaanders ook zo is of was, maar dat kan ik hoegenaamd niet bewijzen), al zijn ze grofweg in te delen in categoriën.
Ik begrijp het natuurlijk wel dat je op je taalstrepen staat, Nederlands is de meestgesproken landstaal. En dan is jouw manier aanzienlijk beter dan te miepen dat iemand anders het voor je moet doen (de pollentiek bijv.). Dat respecteer ik ook, moest ik in de rand wonen, ik zou je voorbeeld volgen, moest ik het al niet hebben gedaan. Maar "Wat is het voordeel aan Belg zijn?" valt simpelweg te counteren met "Wat is het voordeel van Vlaanderen of vlaming zijn?" eigenlijk in beide gevallen geen hondsboksekloëten. Misschien dat Europeaan een betere identiteit is om naar te streven, maar als de lidstaten van Europa al uit elkaar dreigen te vallen, durf ik niet te hopen in mijn leven nog een hecht en ééngemaakt Europa te zien...

Neverbeendead Religion zei

En dan nog een talenwiskunde.
Het levensgevaar van niet in je eigen taal begrepen te kunnen worden in welbekende bepaalde omstandigheden.Bekend genoeg voor elke wereldburger om nooit op reis te gaan naar een ander land.
Het taalprobleem is dus allesbehalve het onoverkomelijke.Het financiele probleem daarentegen.En dan het kind dat zegt:Met die pedofiele ambulanciers die mijn kleren uittrokken en zeiden dat dat normaal was om mij te helpen is nog veel grappiger om mij mee uit te lachen want dat was in eigen taal,zeg maar inhoudelijk correcte taal.

De wereldbewoners van het selectieve geheugen vergeten dat ze zich verheugen op de ene na de andere leugen.

Het menselijk geheugen = een stuk massa
Een schrijfbare cd = een onmenselijk geheugen = een stuk massa

Een verandering van geheugen = een verandering van een stuk massa
Hoe je morgen dus terugblikt op vandaag hangt niet af van wat je vandaag hebt meegemaakt maar van hoe je stuk massa dat je geheugen is,van structuur veranderd is door de wetten van de fysica en chemie die zichzelf toepassen op de aanwezige stoffen.
Allee,de mensen hebben nog een schuldige gevonden in verband met al hun problemen.

Neverbeendead Religion zei

En hier een voorbeeld van een selectief geheugen.Makkelijke woorden maar niet geschikt voor amateur anlysten,amateur profilers.

De eigenschappig gelijke dochter van moeder de nog nooit geweest god wandelde me gisteren voorbij op de straat.Ze had zich in het lichaam van een allochtone vrouw gezet voor de gelegenheid.Toen ze me passeerde stopte ze ineens en zei in mijn oor om te beginnen:Als de joke om mijn hoofd is verdwenen.

Anoniem zei

@ Jan

Nu ik het nog eens bekijk, een 'pens' is eigenlijk niet hetzelfde als een 'braadworst'. Een braadworst (saucijs) is immers gemaakt van (gekruid) gehakt, waar een pens van brood en vet gemaakt wordt (de zwarte versie met bloed). Het Vlaams is dus wel eens rijker dan het Nederlands, maar dit geheel terzijde.

Europeaan zijn, het zegt mij op zich eigenlijk ook niet veel. Als het alleen maar moet dienen om een tegengewicht te vormen tegen de VS, pfff, waar zijn we dan mee bezig?

Vlaming ben ik om een tegengewicht te vormen tegen iedereen die mij zijn cultuur komt opdringen. Niet fanatiek, want ik sta geen Vlaamse Leeuw te brullen. Op een 11 juli-viering kreeg ik ooit een leeuwenvlag in mijn handen gepropt en ik voelde me superlullig toen ik die (uit sympathie voor de milde schenker) omhoog stak. Alhoewel, toen ik merkte dat sommige (allicht franstalige) Brusselaars mij scheef bekeken kreeg ik toch wat weerbarstige fierheid over mij - wij zijn zij godverdomme dat ik als Vlaming niet eens een keertje mag vieren, in Brussel? Dat ze dàt al niet kunnen luchten?!?

Anoniem zei

Ik ben een Vlaming, en dat zullen 'zij' geweten hebben. Pas als ik mij kan afzetten tegen een "zij", voel ik mij niet meer minderwaardig, als kleinzoon van een keuterboer en een iets te sloom reagerende ooi zit de inferioriteit me immers flink tussen de oren gebakken. En het moet gezegd, veel om dat (zelf-)beeld te verbeteren, heb ik nog niet gedaan. Niet dat ik het niet geprobeerd heb, hoor: tegen de Franskiljon gevocht'n in Kortrijk, achter den Duits gelopen in Rusland, voor duizenden franken lucht gekocht en met superwinsten weer verkocht in Singapore, mijn haar laten groeien, met geld gesmeten en Ferrari's gekocht... Heeft allemaal niks geholpen. Ik heb nog altijd een ander nodig om mij goed te voelen: een smeerlap om naar op te kijken, of ene om op te schijten, en het liefst nog alletwee tegelijk. En dat ze maar vooral toch zeker niet moeten gaan denken dat ze beter zijn dan ik! Wat zeg ik (enfin ik zeg dat niet luidop want mijn 'Vlaamse bescheidenheid' belet mij dat, maar als ik durfde, ik schreeuwde het van de daken): IK BEN BETER DAN AL DE REST! Zie maar hoe rijk ik ben! De miljarden stromen alle kanten op, en nòg moet ik een ongeregulariseerde tweede garage aan mijn fermette bijbouwen voor de BMW van mijn wijf! Hà! Gedaan met neer te kijken op het keuterboerke! Joat, jong, ik ben trots, ge moogt het weten. Trots op mijn 'roots', trots op mijn land, trots op mijn vlag... Trots, kortom, op àlles, wat ik bijeen heb geschart - en waar mijn eerste vrouw of de staat niet mee zijn weggelopen - en trots op alles wat mijn voorouders en achterneven hebben gedaan, omdat ik door die grotendeels ingebeelde bloedband ook een beetje van hun glorie op mijn karpatenkop kan laten afstralen. Alsof ik dat allemaal zelf gedaan heb. Want wat we zelf doen, doen we beter! Behalve dan misschien lucht verkopen in Singapore. Maar goed, ik ben dus zogezeid Vlaming, woonachtig in Vlaanderen damme zeggen, en daar ben ik trots op. Het is zoveel makkelijker, dan trots te kunnen zijn op wat je doet.

Anoniem zei

Dit lijkt wel een definitie over al die kaviaar socialisten hier.

Anoniem zei

Gelieve 'kaviaar socialisten' na gebruik, het liefst in de originele staat en dus zonder die spatie, terug te leggen in het rek met de andere cliché's, bij 'pseudo-intellectuelen', 'linkse wereldverbeteraars', 'stalinisten', 'kaakslag', 'nestbevuilers', 'elitaire betweters', 'neerkijken op Vlaanderen', 'landverraders', 'ons genoeg laten vernederen', 'in het buitenland uitgelachen' en 'arm Vlaanderen!'. ***geeuwend af***

Anoniem zei

Net zoals fascisten,mestkevers,bruine gevaar en *geeuw* poldernazis.Begrepen?Stomme biefstuk socialist.

Anoniem zei

Hmmm, ik dacht dat ik met mijn pensen de kerk in het midden kon trekken, da's dus weer een illusie, nu beginnen ze weer van alle kanten te schelden...

Ik ben een Vlaming, en dat zullen 'zij' geweten hebben.
Nee hoor, ik pak daar niet mee uit, wel integendeel. Maar als ik merk dat 'zij' het niet kunnen luchten als 'wij' ons eens een keertje amuzeren, eens zot doen met een gele vlag met een leeuw op, godverdomme seg, mag er eens wat tolerantie van de andere kant komen ook? Ik sta open voor alle soorten culturen, maar met mijn eigen cultuur (voor sommige taalgenoten stelt dat dikwijls niet veel voor) word ik eigenlijk niet graag uitgelachen. Toch niet als het dingen zijn die ik naar waarde weet te schatten. Al was het alleen maar mijn eigen taal!

IK BEN BETER DAN AL DE REST! Zie maar hoe rijk ik ben! Het toeval wil dat ik mij nooit beter voel dan de rest, behalve als die 'rest' zich aanstelt. Dat kan een Bush zijn die selectief 'rechtvaardig' is, dat kan een islamiet zijn die 16 mensen doodt om het doorsjassen van een bijbel, dat kan een VB'er zijn die bang is van een sjaaltje op het hoofd, dat kan een Jood zijn die eist dat je een keppeltje op je kop zet in zijn heiligdom.

'Roots', daarvan weet ik dat ik ze begot niet heb. Maar ik doe mijn best om een ander te begrijpen, en als ik merk dat die goeie wil niet wederzijds is, dan durf ik wel eens ambetant doen, ja. Nee, ik schop de ander niet buiten, maar ik vraag een kleine tegenprestatie voor het respect dat ik zelf lever.

Neverbeendead Religion zei

Ondertussen beginnen de verschillen hier tussen 2 inch man pdw en everything inbetween en mezelf zich zoals aangekondigd af te tekenen zoals men op een risingson (verwijzing naar een Massive Attack nummer van me in een oudere topic hier) diende te rekenen.
Een stuk massa genaamd menselijk geheugen en nog meer massa perfect klonen.
You got a a perfectly cloned fast car zong Tracey Chapman indertijd al,a perfectly cloned mass called memory inside a perfectly cloned mass called body hoorden we tussen de regels.
Nouja,wetenschappelijke onsterfelijkheid zoals hier bewezen,is niet zo handy volgens de wetenschappers.Want wie gaat weer het meeste extra geheugen krijgen in zijn of haar kloonbare (met geheugen,nieuw en zogezegd revolutionair dus) onsterfelijkheid in lichaam van onactieve of afwezige pijnreceptoren met volgeleefd geheugen in het hoofdje?Inderdaad.Maar zijn die wetenschappelijke goden dan nog wel wetenschappelijk?
Are we livin in a land where sex & horror are the new gods zong Frankie goes to hollywood indertijd al in Two tribes.
En voor de fans die van nostalgie houden.Hun nummer Relax ging over de toekomst.Over de neo-nazis die ook vanuit de ruimte naar de aarde toe actief kunnen zijn.Als een meester van alle tijd,van de dualiteit van het be-eindigde oneindige verleden van het universum + de dualiteit van de be-eindigde oneindige toekomst,klinkt dat allemaal bekend in de oren natuurlijk.Vandaar ook de uitdrukking nost-algierische depressie.
En zo word ik weer verwacht aan de toog van de Soundgarden.

Anoniem zei

Is 't alles, neverbeendead?

Anoniem zei

Nog maar eens een goed voorbeeld van al het gezwets over Walen versus Vlamingen en omgekeerd. Volgens mij heeft eenieder toch het recht te gaan wonen waar hij of zij wil, niet? Als franstaligen in de Vlaamse gemeenten rond Brussel komen wonen, is dat hun volste recht. Waarmee ik niet wil zeggen dat de voertaal overal dan plotseling maar Frans moet zijn. Maar een beetje moeite van beide kanten zou een flink stuk kunnen helpen. Ik heb zelf aangetrouwde familie in Frankrijk. Ga ik daar op bezoek, dan spreek ik Frans. Anders verstaan ze gewoon geen reet van wat ik zeg. Mocht iedereen zich een beetje aan elkaar willen aanpassen, dus Vlamingen een mondje Frans leren en Walen een mondje Nederlands, dan is al dat gehakketak nergens voor nodig. Maar neen. Iedereen blijft liever als de eerste de beste kleuter zijn eigen groot gelijk propageren. En wat is het resultaat? Eén grote show van kwade mensen. Waarom zijn ze kwaad? Omdat ze een andere taal dan de hunne moeten spreken. En wat is daar dan zo erg aan? Ik hoor graag Frans. Ik wou dat ik buren had die het spraken. Vlamingen verwachten dat iedereen Nederlands spreekt. Gaan ze op reis naar Benidorm? Geen haar op hun hoofd dat eraan denkt om een beetje Spaans te leren. Nee, meneer, ze moeten daar maar Nederlands leren. Komen er franstaligen naast hen wonen? Waarom zouden we dan 'bonjour' gaan zeggen? Dat ze eerst maar eens leren om 'goeiedag' te zeggen. Ik ben beschaamd om tot een gemeenschap te behoren die zo versteend is dat ze iedereen die een beetje van de norm afwijkt maar meteen de les gaat spellen. 'Inburgeren of opkrassen', en meer van dat fraais. Vlaming zijn, iets om fier op te zijn? Verre van, beste vrienden.

Anoniem zei

Ik was voor het eerst op een betoging aanwezig over B-H-V, zijnde deze van zondag 29/05/2005, en ik leerde daar ook voor het eerst de voorpost kennen. Een enorme militaire macht stond tegenover ons, een politiehelikopter vloog continu boven ons, waterkanons incl. continue filmopname van ons,... De betoging zelf ging eerst door in Sint-Genesius-Rode en ik heb er ook gepraat met enkele mensen die daar woonden, en die blij waren dat er eindelijk een aantal mensen voor hun situatie begrip hadden. Vanuit een appartementje daarentegen wat verder, begon men te schelden, en moest de politie tussenbeide komen omdat ze wilden smijten met zware dingen naar ons, terwijl alle betogers (zo'n 350 mensen), zeer beleefd en hoffelijk bleven (meer en meer kreeg de politie zeer veel sympathie voor ons). Ik was als enige met een moto en met een T-shirt van het Vlaams Belang in het groot achteraan, en werkte samen met de politie in het escorteren van de bussen verder. Toen we optrokken naar de leeuw van Waterloo (twee bussen konden deze tot aan de voet bereiken door via het veld een heel eind om te lopen, terwijl anderen de ordetroepen aangenaam bezig hielden langs de hoofdweg), en het was dus een leuk 'steekje'.

De pers boycotte het hele gebeuren volledig, en had enkel iets gerapporteerd als we ons fascistisch zouden gedragen hebben of hitler-groeten zouden gedaan hebben. Ik zelf ben lid van een multiculturele vereniging, waarin de allochtonen intussen zelf tot concluderen dat er nog nooit zoveel racisme geweest is terwijl het Vlaams B. nog nooit enige macht gehad heeft. Ik ben al bijna 20 jaar zelfstandige boekhouder en ik heb nog nooit zo'n kapitaal- en kennisvlucht gezien naar het buitenland. Daarnaast worden mijn rijke klanten almaar rijker, en stijgt (ja, hoor) de fiscale en parafiscale druk voor mijn KMO's die personeel tewerkstellen en de komende jaren wellicht dus zullen moeten besparen (eerst op personeel, vrees ik).

Ik heb dus besloten als liberaal toch ook de stap te zetten naar het Vlaams Belang, samen met steeds meer anderen, temeer nog omdat ik daar alleen nog mijn vrije mening mag zetten, ook al stemt die niet altijd overeen met dat van hun. Maar lees eerst eens het partijprogramma zelf, voor je mij ook uitmaakt voor mestkever e.d. Dan wil ik je verder gerust op normale dialoogwijze van antwoord dienen voor om het even welke vraag.

B-H-V betekent voor mij niets meer en niets minder dan België-Haat-Vlaanderen. Niet de gewone Waal (dat zijn ook klanten van mij, ik woon ook op 3 km van de taalgrens en 7 km van Frankrijk, dus spreek ook vlot Frans), maar de PS en de Walen die in minderheidsgebieden binnendringen gedragen zich niet correct. Het klopt daarentegen wel dat bijv. in Dinant en Doornik er veel Vlamingen zijn die wel Nederlands spreken en goede handel drijven (en daar ook 200% meer zwart kunnen doen dan hier, dat is de naakte waarheid). Maar in Brussel zelf, in Bergen, in Luik moet je wel opletten als je daar met een Vlaams Belang T-shirt rijdt. Als je de kans krijgt te vertellen dat je econoom bent, dan gaan echter ook daar de deuren voor openen. En bij een echt diepgaand gesprek (ik open dat met een aantal woorden in het Luiks-Waalse dialect), blijkt al snel dat wij Vlamingen meer geïnformeerd zijn dank zij de oppositie Vlaams Belang, dan de Walen zelf en beginnen ze te beseffen dat zij totaal gedesinformeerd zijn omtrent de P.S., omtrent de 40% die bij de staat werkt, dat klopt, maar ook de meesten Walen weten niet dat een normale economie dit niet kan trekken en dat dit negatief op de economie werkt (vandaar de transfers die nu ruimschoots de 12 miljard EUR overschrijden). Maar zolang het geld er is, is dat geen probleem. Maar je moet je toch eens voorstellen dat je als braaf huisvader of huismoeder met een schuld zit, die groter is dan 3 huizen die moeten afgelost worden...

Jean Marc VAN BELLE
Boekhouder-Fiscalist & informaticus
http://logocom.be - info@logocom.be