maandag, mei 21, 2007

The Great Global Warming Swindle

Bijzonder interessante documentaire. Ga ook eens naar http://www.greatglobalwarmingswindle.com/
Met dank aan www.zattevrienden.be.

35 opmerkingen:

Flor zei

Is dit een grap? Is pdw ge-accountjacked? Alle feiten in deze "documentaire" zijn ofwel verouderd, ofwel gewoon onwaar, ofwel totaal irrelevant. Een beetje factchecking had dat duidelijk gemaakt.

RC zei

Uhm... ik heb moeite hiermee. Is dit een kritische blik of koren op de molen van het 'anything goes'?

Karl zei

[quote]Flor zei...
Is pdw ge-accountjacked? etc.[/quote]
Volgens mij wijst pdw hier alleen maar op het bestaan van een interessante documentaire. Mag dat even? Neen dus, want ALLE feiten zijn verouderd, onwaar of irrelevant! Niet zo maar links of rechts een slordig detail, neen, neen, ALLE feiten. De laatste keer dat ik zo'n discussie voerde was met creationist uit de Midwest. Die geloofde - neen wist - dat de aarde slechts 6000 jaar oud was. Hij wist mij ook niet echt te overtuigen...

Anoniem zei

Sommige mensen koketteren met hun politieke incorrectheid. Dat levert dan programma's op als " De Rechters". Schrijnend.

Anoniem zei

Wat mij opvalt in dit soort discussies, is het 'everyone is a scientist'-syndroom. Denk aan die nitwit die onlangs in Humo werd geïnterviewd als ambassadeur van Al Gore in België. Dat kalf had een opleiding van 3 (drie!!!) dagen gevolgd om die titel te mogen dragen. Een jobstudent in de McDonald's krijgt meer tijd om een hamburger te leren bakken. Alstublieft zeg.

Anoniem zei

There's nothing like a good mindfuck.

Anoniem zei

@Karl
Er is toch wel een duidelijk verschil met het blinde geloof in creationisme en hetgeen Flor hier aanhaalt, namelijk wetenschap. Gezien vervallen in het 'everyone is a scientist'syndroom hier (en helaas niet overal) op weinig waardering kan rekenen, kunnen wij stervelingen enkel maar luisteren naar wetenschappers. Dan moeten we toch vaststellen dat het laatste VN-rapport over deze zaak duidelijk maakt dat de mens aan de basis ligt van de global warming. Er mag dan misschien geen totale consensus bestaan over dit feit onder de wetenschappers, de grote meerderheid is toch akkoord. Voor mijn part wentelt pdw and gang zich dus in tegendraadsheid tot hun coolness de global warming tenietdoet, maar besef dat u indruist tegen de wetenschap, een praktijk die een notoire scepticus niet echt flatteert.

Patrick zei

Hmmm...dus een andere - minder populaire - stem laten horen in het grote klimaatdebat 'flatteert een notoire scepticus niet'? Een scepticus is anders wel precies iemand die aan alles twijfelt. Het is de basis van scepsis. Het tegengestelde van 'geloven'. Een tegenstrijdige opinie in het debat flikkeren is dus mijn plicht. Of gaan we allemaal zonder nadenken Margareta 'one sandwich short of a picknick' Guidone achterna lopen?

Anoniem zei

Excuseer, PDW: geen enkele opinie 'in het debat flikkeren' zoals het in uw koeterwaals heet is uw 'plicht': zó belangrijk bent u nu ook weer niet, dat het maatschappelijk debat staat of valt bij wat u erin flikkert.
Dat u er graag een bijdrage toe levert valt te appreciëren, maar zulks als uw 'plicht' beschouwen heeft iets van missioneringsdrang en zelfoverschatting.

Patrick zei

Zelfoverschatting? Ik zou denken dat het debat staat of valt met mijn bijdrage? Waar heb ik dat geschreven? Au contraire.
U bent begonnen met mij een 'notoire scepticus' te noemen.
Van Dale zegt:
no·toir (bn.)
1 berucht => onverbeterlijk, verklaard
2 openbaar, algemeen bekend

Voorts is dit - even kijken...- yup, mijn eigen blog.

Kwaad op SKEPP en aanverwanten misschien?

Anoniem zei

(ik heb mezelf een naam gegeven, want voor alle duidelijkheid ben ik wel de 'anoniem' die u een notoire scepticus noem, maar niet diegene die u verwijt koeterwaals te gebruiken)
Margareta nalopen is wel het domste wat we kunnen doen (hoewel het natuurlijk niet slecht is voor de eigen seksuele uitstraling om naast Bruno Tobback te lopen). Wetenschappelijke rapporten aanvaarden is nog wat anders. Een scepticus moet inderdaad aan alles twijfelen, totdat er bewijzen op tafel gegooid worden. De wetenschap is de enige die dat mijns inziens met geloofwaardigheid kan doen. Of twijfelt een scepticus ook aan het feit dat de aarde rond is (welja, laat ik maar eens een veelgebruikt argument tegen de wetenschappelijke consensus in mijn voordeel draaien)?

Patrick zei

Hey Stef,
Allemaal heel juist.
Het twistpunt is precies - en dat komt in de docu goed naar voren - dat die 'wetenschappelijke consensus' inzake de oorzaken van global warming niet echt een consensus is.
Morgen heb ik het er ook over, en specifiek over Guidone, in De Standaard.

Anoniem zei

Van een echte consensus kan er inderdaad niet gesproken worden, dat moet ik toegeven. Toch helt de balans wel sterk over naar de theorie van de menselijke verantwoordelijkheid. De enkele dissidenten die er anders over denken dienen uiteraard gehoord te worden. Ik meen echter dat dat op de VN-meeting wel degelijk gebeurd is. Als daarna toch nog een grote meerderheid van de wetenschappers ervan overtuigd blijft dat het de mens is die aan de basis ligt, is dat voor mij voldoende om dezen te 'geloven' (als ik mij even een scheldwoord mag permitteren). Ik ben natuurlijk ook geen notoire scepticus, hoogstens een obscure. In elk geval zal ik morgen voor een keer Het Laatste Nieuws in de rekken laten en voor De Standaard kiezen (wees een beetje lief voor Margereta, ze lijkt me een tikje labiel).

Anoniem zei

't Is de 'Loose Change' methode, toegepast door mensen die niet van slecht nieuws lijken te houden. Een schoolvoorbeeld van wat Luc Van Braekel (mogen zijn brilleglazen eeuwig streep- en smetteloos zijn, zijn stap veerkrachtig en zijn hond zindelijk) "burgerjournalistiek" noemt. Van Braekel (moge zijn levenspad immer rozenblaadjes zijn bestrooid, zijn stoelgang pijnloos en zijn aandelenportefeuille van gezondheid blakend) voorspelde op een lezing laatst dat deze vorm van journalstiek de proffessionele nieuwsgaring en informatiebemiddeling zou verdringen. Ik ben zo vrij dat niet te geloven, en om dat te onderstrepen, neurie ik ter afsluiting graag "Video killed the radiostar" van The Buggles, ter ere van Luc (moge zijn perskaart immer kreukvrij in zijn veststak steken) en van de goddank weer uit de schaduw van de vallei des doods opgedoken Friedl' Lesage. Cheers!

PS: het verband tussen de Buggles en LVB (mogen zijn teenslippers altijd fris en nooit plakkerig aanvoelen) zit'm er in dat het succes van één mediavorm nooit vanzelf de ondergang van een andere betekent. Zo zal bij voorbeeld ook de bibliotheek niet vervangen worden door Google, wat Tom Lanoye daar ook over mag beweren. En zal de professionele journalistiek, in weerwil van wat Luc (moge zijn kapsel nooit het voorwerp van spot van een groep gibberende tienermeisjes worden) stelt, niet worden weggevaagd door puistige tieners die de baard in de keel krijgen net op het moment dat ze het sluitsteen van een complottheorie aan het inspreken zijn over een collage van bij de professionele nieuwsmakers gepikte beelden.

Anoniem zei

Wat? Het ging hier over het klimaat, niet over LVB (moge zijn pompbediende hem nooit de naft in de slang aanrekenen)? Vooruit dan hier is mijn 2 cent: De skepsis is een krachtig wetenschappelijk instrument, en ik ben er dus helemaal voor. Veel meer dan voor zijn valse nicht, het cynisme. Die doet zich vaak voor als skepsis, gewoonlijk om dingen die ze niet graag geweten wil hebben, zonder grondige reden van de hand te wijzen. Zo wordt het cynisme eigenlijk een spiegelbeeld van de skepsis: waar die zegt "neem niks voetstoots aan", zegt het cynisme "wijs alles (wat niet in uw kraam past) voetstoots af". Wat niet hetzelfde is. De neef van de skepsis is namelijk het tweelingbroertje van de naïviteit (sommigen zouden zeggen: domheid) die alles voetstoots aanneemt. Vandaar dat ze allebei "voetstoots" op hun paspoort hebben staan, zij het in een simpeler context dan die van hun iets verder ontwikkelde neefje. Ja, het klimaat, ik weet het. Wel, het kan mij niet zo hard bommen of "An inconvenient truth" dan wel "The Global warming myth" wat de feiten betreft 'warmer' is.
Ook zonder de opwarming van de aarde zijn er volgens mij namelijk redenen genoeg om op een duurzame manier met natuurlijke bronnen te leren omgaan. Als dàt blijft hangen, mag die boodschap voor mijn part door middel van een Wajang-theatervoorstelling, een blootevent van Spencer Tunick of een reunie-cd van Lynx aan de man worden gebracht.

Anoniem zei

Waarde PDW,
U zegt natuurlijk niet letterlijk dat het maatschappelijke debat staat of valt met uw bijdrage, maar beschouwt het wel als een heilige 'plicht' ertoe bij te dragen: wat is het verschil? Maar soit. Laten we zeggen dat dit uw (zoals eenieders) recht is - ook al is uw oordeel dan gevormd op basis van één documentaire, en derhalve niet relevanter dan alle andere meninkjes die zich baseren op die àndere fameuze documentaire... (beide films blijken overigens serieuze manco's te vertonen in hun wetenschappeliijke argumentatie, en zijn elkaar dus waard wat dat betreft)
Het probleem is dat zowat iedereen de rol van opiniemaker opeist - nota bene over een materie die ook hooggespecialiseerde natuurkundigen voor de grootste vraagtekens plaatst - zodat dit debat afglijdt tot het niveau van onnozele cafépraat à la "De Rechters"...
Wat uw stuk in de Standaard betreft: ware het niet zinvoller uw pijlen te richten op diegenen die dat vrouwmens inhalen als deskundige, en haar ook politiek een positie verlenen die haar niet toekomt?

Patrick zei

OK Anoniem, nog één keer:
- Ik heb een interessante link gezet. Zonder verder enig commentaar. Op mijn eigen blog. Waar u een welkome gast bent.
- Mijn oordeel is helemaal niet gevormd. Laat staan dat ze is gevormd op basis van die twee docu's. Dat is nu net mijn punt. Stop met in mijn plaats te denken. U bent er absoluut niet goed in.
- Ik eis helemaal geen rol op als opiniemaker, niemand kan dat statuut opeisen. Het wordt je toebedeeld door andere mensen. Ook hier: stop met voor mij te denken.
- Lees De Standaard nog een keer. Haal diep adem. Ja hoor: het staat er wel degelijk: 'waar zit de SP-A met haar gedachten?'...'niet bevorderlijk voor het imago van Bruno Tobback?'...'onverstandig van de SP-A...'
- Niemand houdt u tegen om een beter programma dan De Rechters te maken. Ik ben al bezig. En u?

Anoniem zei

Goed dan, omdat u aandringt: u hebt dus niet beweerd dat het uw "plicht" is het debat te voeden omdat u een bepaald filmpje hebt gezien; dat zal een leesfout van mijn kant zijn. Net zoals het wellicht een leesfout zal zijn als mij toeschijnt dat heel uw exposé gericht is tegen Margareta Guidone (die het recht heeft op haar naïviteit), en Bruno Tobback (die we, als verantwoordelijk minister, datzelfde recht op naïviteit maar best ontzeggen) slechts terzijde wordt vermeld. En zo had ik ook in mijn dyslexie uw journalistiek, excuseer: columnistiek, werk voor opiniërend aanzien. Nu ik weet dat het aan mij ligt ben ik gerustgesteld!
Wat dat programma betreft: ware het niet dat ik andere bezigheden heb, ik begon er meteen aan - maar uitstel is geen afstel natuurlijk; schoenmakers moeten immers al lang niet meer bij hun leest blijven (of geldt dat enkel voor Bekende Schoenmakers?)
En, zonder voor u te willen denken, dat hoeft u heus niet persoonlijk op te nemen.

Anoniem zei

Patrick,

je hebt een rare blogartikelenkeuze. Eerst zet je een pracht van een filmpje waarin bedriegers ontmaskerd worden. En dan zet je een pracht van een filmpje waarvan bewezen is dat er geprutst is met de data. Ik geef je twee blogartikelen als voorzet, maar er zijn er veel meer.

http://scienceblogs.com/stoat/2007/03/more_tggws_fakery.php#more
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/03/swindled-carl-wunsch-responds/

Flor zei

Het is wat laat, maar toch nog even reageren. Als ik zeg dat alle feiten "verouderd, onwaar of irrelevant" zijn meen ik dat ook. Ik heb de hele zwets bekeken en niks van de zeldzame punten die niet op misleiding of onvelledige informatie steunen zijn een aanwijzing dat "global warming" een fabeltje zou zijn.

En Margeretha Guidone opvoeren als makkelijke 'strawman' vind ik een beetje gemakkelijk. Ik was gewoon teleurgesteld in (pdw) omdat ik dacht dat hij dit soort transparante neocon-propaganda makkelijk zou doorprikken. Missen is menselijk, zeker?

Anoniem zei

Interessante reportage. Als niet-wetenschapper, zoals alle anderen hier op deze blog, neem ik acte van het feit dat er twee verschillende opinies bestaan. Welke de juiste is weet ik niet. Vermoedelijk zal over een paar decennia wel zal blijken wie het bij het rechte eind had.

De vraag is of het uitmaakt wie gelijk heeft. Het kan inderdaad waarschijnlijk geen kwaad om een beetje duurzaam met het milieu om te springen. Anderzijds mag men ook de ontwikkeling van het Afrikaans continent niet hinderen. Ik ben mening dat het geïndustrialiseerde deel van de wereld het leeuwendeel van de eventuele inspanningen moet leveren. Laat de ontwikkelingslanden maar met rust.

Luc zei

Alleen al het feit dat er zoveel reacties zijn van zogenaamde progressieve mensen, blijft verontrustend. Ze hebben op zijn minst nota genomen van jouw boodschap, hoewel velen de boodschapper en de boodschap verwarren. Ik wijs er al jaren op dat die zogenaamde "groenen" extreem rechts zijn en helemaal niet progressief links als ze doen uitschijnen. In hun bovenstaande reacties bevestigen ze dit. Beangstigend hoe ze het in twijfel durven trekken van "de waarheid" aanvechten ... en de marketing hen helemaal ontgaan is!

Anoniem zei

@Luc:
Extreem-links of extreem-rechts maakt niet zoveel uit. Ze vertrekken beiden van hun eigen grote gelijk, hun heilige waarheid en zijn fundamenteel onverdraagzaam tegenover andersdenkenden. Zoals de overbekende uitdrukking zegt: les extrèmes se touchent.

Anoniem zei

Er bestaan extreem-rechtse groenen in Vlaanderen, maar laten we zeggen dat Bokito meer verstand heeft van de milieuproblematiek dan zij.

Anoniem zei

Ik lees hier niets waaruit kan afgeleid worden dat de auteurs van bovenstaande "verontrustende" reacties, mezelf incluis, "zogenaamd progressief" zouden zijn. Voor mijzelf sprekend: ik ben een conservatieve lul en hoop dat minstens tot mijn dood te blijven. Pronken met het etiket "progressief" laat ik over aan de uitvinder van het marmeren zweefvliegtuig ((c) pdw). Die verdient het. En aan "zogenaamd progressief" begin ik al helemaal niet. Want zo lang diegene die zich met dat noemen bezig houdt, zelf ongenoemd blijft, is "zogenaamd" een leeg begrip. Als je van valse premissen vertrekt als "iedereen die niet voor deze post gewonnen is, is een groene die zogenaamd progressief is", is het niet moeilijk dat de plaats waar je uitkomt niet terug te vinden is op de gps van de menselijke rede of de stafkaart van het logisch argumenteervermogen, maar - volkomen terecht - ergens in de grote witte woestenij van de drogreden belandt. Over verwarren gesproken: de boodschap van (pdw) luidt, zoals hij zelf al enkele keren heeft uitgelegd, dat over de opwarming van de aarde geen wetenschappelijke consensus bestaat. Die waar jij mee loopt te leuren, is dat de "zogenaamde (daar gaan we weer) groenen extreem-rechts zijn". Ik denk dat dat al een kleine indicatie geeft van de reden waarom (pdw) veel voor jou "verontrustende" en "beangstigende" reacties krijgt op zijn boodschap, terwijl jij al jaren loopt te wijzen zonder dat er iemand naar je taalt: (pdw)'s boodschap is een beargumenteerbare stelling waarover van mening kan worden verschild op basis van de feiten, de jouwe is een vooroordeel dat een stereotyp plakt op een vooringenomen gemeenplaats terwijl het kwansuis een open deur intrapt met behulp van een van dik hout gezaagde plank. Hoe je de argumenten die in de discussie over (pdw)'s stelling worden aangehaald, als een bevestiging van je eigen vooroordeel kunt interpreteren, is een even groot mysterie als hoe Hugo Coveliers er indertijd van overtuigd geraakte dat hìj eerherstel van de VLD moest krijgen omdat zijn poulain Jean-Marie Dedecker de verkiezing van de VLD-voorzitter verlòren was. Valse verbanden noemen we dat in de argumentatieleer.

Ik gun het iedereen van harte het land te hebben aan groenen, sossen, progressieven, milieuactivisten, walvisredders, windverkopers, bioboeren en zonneslagers. Leef je uit. Maar als je toch vind dat je die reflex moet verantwoorden, doe dan ook wat moeite om iets geloofwaardigs te verzinnen.

Wat het milieu betreft, zeg ik het graag met een lied van de onsterfelijke Cheech and Chong:

"Save the whale...
but shoot them seals!"

Anoniem zei

@ Bananus

Er is blijkbaar inderdaad met de data geknoeid. De data van de grafiek is wat naar rechts verschoven is het assenstelsel om zo de extra opwarming van de laatste jaren wat te verdoezelen en sommige mensen zijn uit de context geciteerd enkel en alleen in functie van de gekleurde boodschap die de documentaire meegeeft.
Toch blijven er veel dingen overeind volgens mij en is de ware boodschap vooral dat er vandaag niet op een wetenschappelijk verwantwoorde manier over global warming gesproken wordt. Er is geen ruimte om kritisch te zijn. "Dat de mensen op hun CO2 uitstoot letten ook op zich al beter is voor het milieu, al kan het goed zijn dat die opwarming helemaal niet onze schuld is" is een verwerpelijk argument. Het is nu dus wachten op een genuanceerde documentaire waarin wetenschappers de moed hebben om te zeggen wat we nu juist wel weten en wat niet.

Anoniem zei

Die documentaire bestaat hoor. Alleen is ze niet zo mooi vormgegeven, veel zwaardere kost en zijn er weinigen die ze volledig doorgenomen hebben. Die documentaire heet het IPCC-rapport en is volledig te vinden op http://www.ipcc.ch

Anoniem zei

Reactie op de anoniemerd die mij vermeldde in zijn zijsprong over "burgerjournalistiek", Loose Change enz.

1) The Great Global Warming Swindle is geen voorbeeld van burgerjournalistiek, want geproduceerd door professionele tv-makers.

2) PDW doet mijns inziens niet aan burgerjournalistiek. Hij is een professioneel journalist, of is dat toch minstens geweest, o.a. bij Humo, Mao Magazine en Deng. Hij heeft minstens de ervaring en de achtergrond van een beroepsjournalist.

3) Op 15 maart jongstleden heb ik op een lezing in Gent vooral de erosie van het begrip "journalistiek" voorspeld. Ik heb niet beweerd dat er in de toekomst geen mensen meer zouden bestaan die beroepsmatig aan verslaggeving of duiding zouden doen. Ik heb wel, enigszins provocerend, voorspeld dat er met de term "journalistiek" hetzelfde zal gebeuren als met de term "klerk". In de middeleeuwen, toen het klootjesvolk niet kon schrijven, stonden "klerken", beroepsschrijvers, zeer hoog in aanzien. Vandaag is "klerk" bijna een scheldwoord geworden, en roept het beelden op van Jomme-Dockx-achtige figuren in stofjas.

4) PDW heeft met deze blogpost de verdienste van minstens het debat aan te zwengelen over de grond van de klimaatverandering, daar waar het debat zich, zeker in België, beperkte tot "doen we wel genoeg?". En ik vind "Loose Change" inhoudelijk maar niks, maar ook die 'documentaire' heeft de verdienste van een debat te hebben aangezwengeld. Sommigen zullen beweren dat zo'n debat alleen maar een zijsprong is die ons afleidt van de kern van de zaak, ik zou dan antwoorden dat je nooit te véél debat kunt hebben.

5) En over debat gesproken: ik heb liever dat Margareta Guidone openlijk haar gekke theorieën spuit, dan weten we tenminste welk vlees we met haar in de kuip hebben en kunnen we tenminste op haar reageren.

B zei

Laat je toch zo niet vangen door charlatans, PDW.

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/03/swindled-carl-wunsch-responds/
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/03/swindled/
http://inthegreen.typepad.com/blog/2007/03/deconstructing_.html
http://scienceblogs.com/stoat/2007/03/the_use_of_damon_and_laut.php
http://commentisfree.guardian.co.uk/david_adam/2007/03/envirocon.html
http://www.medialens.org/alerts/07/0313pure_propaganda_the.php
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/science/article1517515.ece
http://news.independent.co.uk/media/article2521677.ece

Anoniem zei

Amai wat een langgerekte masturbatie van het eigen gelijk.

Al eens nagedacht wat al dat gemekker aan extra CO² uitgestoten heeft.

Djeeezes.

Anoniem zei

by the way nog iemand iets van de zure regen gehoord??

Anoniem zei

Yep, die doet de groeten vanuit Oost Europa, China en Rusland, alwaar ze nog electrische centrales gebruiken die op Kolen werken.

Maar dat wist u uiteraard?

Anoniem zei

Soms bekruipt mij het gevoel dat dit soort "milieu-problematiek" juist gebruikt worden om de burger uiteindelijk de kosten te laten betalen voor nieuwe technologieën. In de tijd van de zure regen en het gat in de ozonlaag moesten we massaal meer betalen om onze koelkasten milieu-vriendelijk te laten demonteren en onze huizen te laten isoleren... en we betaalden graag...

Nu is er de opwarming van de aarde en "toevallig" is er nu een nieuwe techniek voor onze energiecentrales en auto's: bio-brandstoffen en waterstof. Of het omschakelen van onze vertrouwde gloeilampen naar LED en spaarlampen (die op een andere manier erg kwetsbaar zijn voor het milieu: ze bevatten een hoeveelheid kwik). De ontwikkelingskosten voor die technieken moeten ook snel terugverdiend worden, dus voila: gebruik het milieu weer als argument, zodat we ons schuldig voelen en snel de nieuwe technieken omarmen.

Toeval...?

Daarbij wordt overigens te vaak voorbij gegaan aan het feit dat de grote vraag naar bio-brandstoffen de prijs van suikerriet en mais op de wereldmarkt enorm laten stijgen. Daardoor worden weer de inwoners van de armste landen de dupe die voor hun eerste levensbehoefte juist vaak van deze grondstoffen afhankelijk zijn.

Anoniem zei

Tja...als de positie van de zon tussen zomer en winter alleen al 45 graden celcius kan bedragen in bijv west Europa, dan begrijp ik niet waarom meneer Gore en zijn wetenschappers de zon steeds buiten beschouwing laten. Wij mensen voelen ons altijd zo ongelofelijk belangrijk dat we altijd denken dat wij verantwoordelijk zijn voor al het goede maar ook al het slechte wat er op aarde gebeurt. Wake up, we zijn niets meer dan vlooien op een hond.

Anoniem zei

Mooie documentaire, vond vanavond de toelichting die door diverse wetenschappers (hoewel ook individuen) wel mooi. Bijv het gedraai van Gore door temperatuurgegevens van Groenland over de periode 1992 t/m 2005 te nemen (temp behoorlijk gestegen) terwijl als de periode 1991 t/m 2005 was genomen (net voor de uitbarsting v vulkaan) de temp afwijking miniem was....

Hoor ook niets over het feit dat planeten in ons zonnestelsel met ijskappen die tot 35 jaar geleden nauwelijks smolten dit nu wel doen... Zouden ze daar ook zoveel CO2 in de lucht gooien ? (los van het feit dat de Co2 die wij produderen 1/14 is van de Co2 die jaarlijks door oceanen wordt geproduceerd.... Nou ja, vanaf 2012 verwacht men een afname van de zonneactiviteit... ik ben benieuwd hoe het temp verloop in de jaren daarna is.... !!!! Tip, kijken naar die docu en filter de onwaarschijnlijkheden er uit net zoals bij Gore !